Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Nr 3/2011
Farby Kabe Polska Sp. z o.o.
NOVALIT – polikrzemianowa technologia XXI wieku (cz. I)
  Spadek znaczenia dwuskładnikowych farb krzemianowych nastąpił w 1955 roku wraz z pojawieniem się gotowych do użycia farb dyspersyjnych na bazie żywic syntetycznych. Dzięki połąc…
Nr 3/2011
Henkel Polska Sp. z o.o.
Renowacja zabytków – odpowiedzialność i wyobraźnia – zło konieczne
Przewrotnie brzmiący tytuł niniejszego tekstu jest próbą określenia motywów, którymi kieruje się rynek i jego uczestnicy podczas realizacji prac nie tylko z zakresu renowacji budyn…
Nr 3/2011
Atlas Sp. z o.o.
Renowacja zabytków – konserwacja elewacji ceglanych i kamiennych
Elewacje budynków zabytkowych są często w bardzo złym stanie technicznym. Ze względu na długi okres ich eksploatacji i ciągłe, destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych, str…
Nr 2/2011
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
Dach ceramiczny – tradycja z przyszłością
Ceramiczne pokrycia na odnawianych dachach obiektów zabytkowych można odebrać jako obowiązek nakładany przez konserwatorów zabytków. W rzeczywistości lista zalet ceramicznej dachów…
Nr 2/2011
Henkel Polska Sp. z o.o.
Nowoczesne programy komputerowe wspomagające prace z zabytkami
Wpierwszej chwili można zadać sobie pytanie, w czym programy komputerowe mogą być pomocne przy renowacji zabytków? Praktyka pokazuje, że mogą być przydatne na kilku płaszczyznach. …
Nr 2/2011
Caparol Polska Sp. z o.o.
Kolor – jak go zmierzyć?
Producenci wszelkich dóbr materialnych prześcigają się w oferowaniu na rynku coraz to bardziej kolorowych wersji przedmiotów. Inspiracje znajdują, między innymi, w naturze. Pomiar …
Nr 2/2011
Atlas Sp. z o.o.
Tynki renowacyjne Atlas Złoty Wiek
Woda jest, nomen omen, źródłem największej ilości zagrożeń dla budynku jako całości oraz jego poszczególnych elementów. Niezależnie od stanu skupienia, działa na materiały budowlan…
Nr 2/2011
Remmers Polska Sp. z o.o.
Konserwacja zabytkowych konstrukcji szkieletowych
W wielu rejonach Polski wciąż można spotkać budowle o drewnianej konstrukcji szkieletowej, zwane szachulcami, przysłupami lub murem pruskim. Budynki te o ponad 100 letniej historii…
Nr 2/2011
Farby Kabe Polska Sp. z o.o.
Farby KABE na zabytkowej elewacji
Zapewne niejednokrotnie staliśmy przed wyzwaniem, jakim jest remont. Niezależnie czy jest to dom, kamienica, czy kościół, w każdym przypadku jest to duże przedsięwzięcie, tym więks…
Nr 2/2011
quick-mix sp. z o.o.
Tras – dar natury. Oryginalny tras reński firmy Tubag, cz. II
W poprzednim numerze kwartalnika ,,Renowacje i Zabytki” opisałem genezę jednego z wielu wynalazków starożytnych Rzymian. Wynalazku polegającego na modyfikowaniu powietrznej zaprawy…
Nr 1/2011
quick-mix sp. z o.o.
Tras – dar natury Oryginalny tras reński firmy TUBAG
Spoiwa budowlane wykorzystywane były już w bardzo odległych czasach. Badania archeologiczne prowadzone w Iraku oraz w Egipcie pozwoliły na odkrycie ruin murów pochodzących z okresu…
Nr 1/2011
KEIM Farby Mineralne Sp. z o.o.
KEIM iPor – hydroaktywny system termoizolacji wewnętrznej dla obiektów zabytkowych
Oszczędzanie energii i związana z tym redukcja emisji dwutlenku węgla stały się w ostatnich latach priorytetami polityki wielu krajów europejskich. Jednak oszczędne pod względem en…
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Gliwice - 2/2018

W numerze:

Gliwice – kilka słów o mieście i jego historii

Dawne żeliwne odlewy artystyczne z Gliwic

Architektura modernistyczna – Gliwice Karla Schabika

Gliwicki Rynek w świetle archeologicznych odkryć

Mecenas Kultury

06.11.2012 nasze wydawnictwo uhonorowane zostało przez Pana Prezydenta i Radę Miasta Krakowa tytułem:

Mecenas Kultury Krakowa Roku 2011

Wyróżnienie otrzymaliśmy w kategorii „Za działania na rzecz ochrony zabytków”.

Czytaj więcej