Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Wydawca kwartalnika

Pismo Renowacje i Zabytki kierowane jest do szerokiej grupy odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem: architektów, urbanistów, inżynierów, materiałoznawców, projektantów i konserwatorów. Pragniemy również podkreślić, iż wydania Renowacji i Zabytków, w których opisujemy wybrane europejskie miasta są bardzo pozytywnie oceniane przez przewodników i pilotów wycieczek zagranicznych. W wymienionych branżach jesteśmy odczytywani jako pismo specjalistyczne o wysokich walorach poznawczych i edukacyjnych, jednocześnie w sposób przystępny prezentujące zagadnienia dotyczące adaptacji, rekonstrukcji i renowacji miast oraz obiektów zabytkowych.


W części materiałowo-technicznej najczęściej poruszanymi tematami są: pokrycia dachowe, tynki renowacyjne, farby, środki i preparaty chemiczne, techniki i technologie przydatne zarówno w renowacji jak i w tradycyjnym budownictwie.


W części historyczno-urbanistycznej zamieszczamy genezę i plany całych miast oraz charakteryzujemy od strony architektoniczno-inżynieryjnej i historycznej pojedyncze godne uwagi obiekty z uwzględnieniem ich walorów artystycznych.


Poruszane przez nas tematy są przedstawiane w sposób przystępny, a autorzy publikujący na łamach Renowacji i Zabytków są wysokiej klasy specjalistami w swoich dziedzinach. W ten sposób popularyzujemy osiągnięcia naukowe i techniczne w szerszych kręgach odbiorczych, a jednocześnie jesteśmy cytowani na sympozjach i konferencjach naukowych. Stanowimy też pomoc edukacyjną dla grup studentów i uczniów Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetów, Politechnik oraz innych uczelni technicznych i szkół średnich.


Od początku roku 2010 wprowadziliśmy do Renowacji i Zabytków dział – „Miasta Polskie”. Kontynuujemy ten dział, biorąc pod uwagę jego atrakcyjność dla Czytelników. Cykl opracowywany jest we współpracy z miejscowymi służbami konserwatorskimi i wydziałami architektury danego miasta. Wybrani autorzy – oprócz przygotowania części historycznej i architektoniczno-urbanistycznej – przedstawiają realizowane inwestycje i wskazują istotnie dla miasta obiekty i kierunki rozwoju. Całość jest wkomponowana w czasopismo z okładką łącznie; bogato zilustrowana wykonanymi przez nas zdjęciami i dosłanymi mapami. Stworzony materiał jest doskonałą publicystyką w zakresie kwalifikowanej promocji i reklamy miasta.

Kwartalnik jest w całości skutecznie rozprowadzony. Obecnie nie ma na rynku branżowym tak trafnie dystrybuowanych nośników informacji o objętości do 200 str. z przeszło 400 fotografiami i w cenie tylko 15,75 zł. Dzięki takiej formie wydania i wyczerpującym artykułom, nasze czasopismo nie ląduje w koszu, lecz znajduje miejsce na półce w domowej bibliotece, niczym książka. Od numeru 3/2014 wprowadziliśmy teksty w języku angielskim (konspekty), tym samym objętość kwartalnika zwiększyła się do 208 stron. Będziemy starali się aby ta forma przekazu, była utrzymywana w kolejnych wydaniach. Do naszej redakcji "zawitał" także dron fotograficzny (świadectwo kwalifikacji UAVO), co pozwoli nam na precyzyjne wykonywanie fotografii z "lotu ptaka". Ujęcia tego typu są dość nietypowe. Zapraszamy również do oglądnięcia filmów z miast, które opisywaliśmy. Ta forma zapisu została wprowadzona od numeru 2/2014. Nasza redakcja postara się wdrożyć taki zapis materiałów przy kolejnych edycjach.

Otwarci jesteśmy na sugestie z Państwa strony dotyczące treści pisma, jak również zachęcamy do współpracy redakcyjnej. Przesłane przez Państwa artykuły (zgodne z planem wydawniczym) po ocenie kolegium redakcyjnego mają szansę na publikację.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie - 2/2024

W numerze:

10 rocznica uznania Zespołu za pomnik historii

50-lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

 

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej