Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > Zamek w Łańcucie – powrót do świetności z lat 20.–30.
Nr 1/2019 Schomburg Polska Sp. z o.o.
Zamek w Łańcucie – powrót do świetności z lat 20.–30.

Zamek w Łańcucie to magnacka budowla powstała w pierwszej połowie XVII wieku, niegdyś należąca do najbardziej luksusowych rezydencji w Europie. Świetności nadawał jej charakterystyczny angielski park, który urozmaicał bogatą zabudowę i podkreślał jej dostojny charakter. Było to miejsce licznych spotkań towarzyskich, gdzie goszczono zarówno rodziny królewskie, arystokrację, jak i polityków. W 1995 roku Zamek w Łańcucie został wybrany do udziału w programie UNESCO „Szlaki zamków Europy Środkowo Wschodniej”, a w 2005 roku został wpisany na listę pomników historii, czyli jedną z czterech form ochrony zabytków w Polsce. Status pomnika historii ustanowiony jest w drodze rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, więc ranga wpisu pokazuje, jak ogromną wartość historyczną ma ten obiekt.

We wszystkich ostatnich publikacjach na temat remontu Zamku w Łańcucie dominuje przymiotnik – wielki. Wiąże się to ze skalą całego przedsięwzięcia dotyczącego remontu Zamku w Łańcucie. „Wielki” remont to nie tylko zakres prac, ale bardzo przemyślany i skompilowany proces.

Zakres prac obejmował renowację obiektu i infrastruktury towarzyszącej. Została uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa i podjęto kompleksowy szereg prac izolacyjnych ścian fundamentowych. W kwietniu 2018 rozpoczął się pierwszy etap prac, w którym przystąpiono do remontu dziedzińca wewnętrznego. W poszczególnych fragmentach obiektu prace izolacyjne prowadzone były na głębokości około 5 m. Z uwagi na stan powierzchni ścian fundamentowych wymagały one pieczołowitego przygotowania.

Ściany należało oczyścić, przemurować, uzupełnić spoiny i wyrównać zaprawą ASOCRET-M30. Stworzyło to podłoże do wykonania izolacji powłokowej na bazie bitumicznej COMBIDIC-2K-CLASSIC. Podłoże zostało zagruntowane emulsją bitumiczną ASOL-FE. W ostatnim etapie zabezpieczono powłokę bitumiczną specjalną flizeliną ASO-Systemvlies-02. Pełni ona funkcję ochronną przed uszkodzeniami mechanicznymi dla powłoki w momencie zasypywania wykopu i zagęszczania gruntu. Biała włóknina na bazie polipropylenu również bardzo dobrze chroni czarne powłoki bitumiczne przed promieniowaniem słonecznym. Bardzo istotną rolę w przywróceniu bezpiecznego poziomu wilgoci w konstrukcji odegrała iniekcja pozioma ścian fundamentowych z wykorzystaniem najnowszej generacji preparatów na bazie silanów przy użyciu kremu iniekcyjnego firmy SCHOMBURG Polska – AQUAFIN-i380. Dzięki specyficznym właściwościom kremu iniekcyjnego, jakim jest hydrofilowość lub jego wodolubność, umożliwia to wykonanie izolacji poziomej w formie przepony.

Zapomniane zamkowe SPA, czyli dawne łaźnie rzymskie, po 74 latach doczekało się prac renowacyjnych. Dzięki zabiegom izolacyjnym z zastosowaniem iniekcji kremem AQUAFIN-i380 zawilgocone pomieszczenia SPA w podziemiach Zamku odzyskują dawną świetność i będą ciekawą atrakcją dla zwiedzających.

Tak wykonana iniekcja w poziomym przekroju muru uniemożliwia podciąganie kapilarne wilgoci w konstrukcji. W połączeniu z izolacjami bitumicznymi COMBIDIC-2K-CLASSIC rozwiązanie takie tworzy kompleksowe zabezpieczenie ścian fundamentowych.

Prace związane z remontem mają zakończyć się pod koniec 2020 roku. Dla zwiedzających efekt końcowy będzie bardzo istotny. Ludzkie oko będzie dostrzegało piękno bryły Zamku w Łańcucie, odnowione malowidła ścian i sufitów oraz ich kolorystykę, zgromadzone cenne zbiory, meble i inne eksponaty. Stan izolacji przeciwwodnych całego obiektu w znaczącym stopniu wpływa na trwałość obiektu i zgromadzonych tam dóbr. Prace prowadzone przez specjalistyczną firmę oraz zastosowane technologie firmy SCHOMBURG Polska wytworzyły efekt synergii w „wielkim” procesie remontu zamku w Łańcucie. Z pewnością odzwierciedli to zachwyt zwiedzających zamek, w następstwie czego już dziś możemy z dumą chwalić się wspaniałym obiektem referencyjnym.

Krzysztof Knop
SCHOMBURG POLSKA Sp. z o.o.

Załączniki:
Schomburg 1-2019.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Żory - 4/2021

W numerze:

Żory

Miasto i mury obronne

Żorskie dziedzictwo od nowa

Ceglana zabudowa

Muze.ON#

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej