Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > Wyprawy tynkarskie na bazie tynków renowacyjnych
Nr 4/2016 SCHOMBURG POLSKA Sp. z o.o.
Wyprawy tynkarskie na bazie tynków renowacyjnych

Cytując wprowadzenie do normy PN-EN 998-1 „Wymagania dotyczące zapraw do murów Część 1: Zaprawy tynkarskie” „właściwości zapraw tynkarskich zależą głównie od rodzaju lub rodzajów zastosowanych spoiw oraz ich wzajemnych proporcji. Specjalne właściwości można uzyskać w wyniku stosowania określonych typów kruszyw, domieszek i/lub dodatków”, można śmiało zasugerować, iż w bogatej grupie zapraw tynkarskich specjalne znaczenie odgrywają zaprawy tynkarskie renowacyjne. Jest to uwarunkowane tym, że stosuje się je w obiektach remontowanych poddawanych zabiegom konserwatorskim, renowacyjnym oraz obiektach nowych. Tak szeroki zakres stosowania wynika z właściwości renowacyjnych zapraw tynkarskich, które łączą w sobie nie tylko cechy, jakie posiadają tynki tradycyjne, ale również indywidualne cechy przypisane tylko tynkom renowacyjnym. Właściwości renowacyjnych wypraw tynkarskich sprawiają, że mają one głównie zastosowanie w rewitalizacji obiektów. Obserwując realizację wielu inwestycji, trudno nie zauważyć, iż pierwszoplanową rolę odgrywają koszty i czas realizacji. Na tym etapie pomija się wiele istotnych czynników, jak np. dogłębna diagnostyka obiektu w zakresie dobrania właściwej i kompleksowej technologii do przeprowadzenia prac. W przypadku tynków renowacyjnych bardzo istotne znaczenie ma badanie stopnia zasolenia. To przekłada się na rodzaj zastosowanych zapraw tynkarskich i ich grubość.

W przypadku obiektów nowo wznoszonych nie można wykluczyć ryzyka powstania usterek na etapie ich wznoszenia. Inwestycje często przebiegają w oparciu o projekt z udziałem materiałów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Mam tu na myśli tynki na spoiwie gipsowym. Jest to niezrozumiałe tym bardziej, gdy dotyczy obiektów wpisanych do rejestru obiektów zabytkowych z uwzględnieniem obszarów o znacznym stopniu zawilgocenia i koncentracji soli.

Firma SCHOMBURG Polska ma 25 lat doświadczenia w dziedzinie technologii związanej z pracami renowacyjnymi na terenie naszego kraju. Preparaty iniekcyjne AQUAFIN-F, AQUAFIN-i380, zaprawy uszczelniające ASOCRET-M30, ASOCRET-BM, AQUAFIN-1K, AQUAFIN-2K, AQUAFIN 2K/M, AQUAFIN RS-300, preparat biobójczy RENOGAL, preparat do neutralizacji soli ESCO-FLUAT, tynki THERMOPAL, farby silikonowe TAGOCON-F, farby silikatowe TAGOSIL-Profi oraz inne produkty pomocnicze stanowią istotne elementy w procesie działań renowacyjnych.

Tynki renowacyjne THERMOPAL dzięki właściwościom hydrofobowym umożliwiają łatwą i trwałą renowację przegród budowlanych. Ułożone na zewnątrz i wewnątrz umożliwiają szybkie przywrócenie konstrukcji prawidłowej wilgotności. Jednocześnie ograniczają ponowne wnikanie wilgoci z otoczenia (np. na skutek opadów atmosferycznych) oraz zabezpieczają ścianę przed niszczącym działaniem zawartych w wodzie soli i uniemożliwiają powstawanie wykwitów. Jest to szczególnie widoczne w przypadku starych obiektów, które na skutek braku lub uszkodzonej izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentów oraz ścian zagłębionych w gruncie uwidaczniają oddziaływanie wilgoci.

W skład systemu tynków renowacyjnych wchodzą ponadto:
• ESCO-FLAUT – preparat uniemożliwiający migrację rozpuszczonych soli do niezwiązanego jeszcze tynku renowacyjnego
• RENOGAL – preparat do likwidacji skażeń biologicznych podłoża
• THERMOPAL-SP – podkładowy tynk renowacyjny w formie obrzutki półkryjącej
• THERMOPAL-GP 11 – renowacyjny tynk podkładowy, wyrównawczy o dużej porowatości, stosowany z tynkami renowacyjnymi, certyfikat WTA
• THERMOPAL-SR 24 – tynk renowacyjny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, certyfikat WTA
• THERMOPAL-SR 44 – lekki tynk renowacyjny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, certyfikat WTA
• THERMOPAL-SR 44 weiss – biały tynk renowacyjny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, certyfikat WTA
• THERMOPAL-ULTRA – tynk renowacyjny wiążący reaktywnie, o niskim skurczu, o wysokiej odporności na siarczany, certyfikat WTA
• THERMOPAL-FS 33 – szpachla mineralna o wysokiej paroprzepuszczalności, do aplikacji na tynki renowacyjne THERMOPAL pod późniejsze powłoki malarskie.

Tynki renowacyjne THERMOPAL są suchymi mieszankami, mieszanymi tylko z czystą wodą. Starannie dobrany skład: specjalny cement, selekcjonowane kruszywa, napowietrzacze oraz specjalne dodatki nadają związanym wyprawom tynkarskim dużą mrozoodporność, odporność na sole i właściwości hydrofobowe. Te zalety oraz duża porowatość powodują, że tynki THERMOPAL doskonale sprawdzają się jako tynki renowacyjne w procesie osuszania murów wilgotnych i zniszczonych przez działanie wilgoci i soli.

Właściwości tynków renowacyjnych THERMOPAL przesuwają strefę odparowania wody i krystalizacji soli z powierzchni do wnętrza warstwy tynku. Uniemożliwia to pojawienie się na powierzchni wykwitów, przebarwień, plam i uszkodzeń. Tynk wchłania wilgoć znajdującą się w murze i oddaje ją do otaczającej atmosfery, magazynując sole w porowatej strukturze.

Dostarczając nowoczesną technologię, nie należy zapominać, aby na etapie wbudowania wybranych produktów nie doprowadzić do utraty deklarowanych parametrów, jakimi cechują się tynki renowacyjne. Należy wymienić najczęściej spotykane błędy, jak:
• niedostateczne przygotowanie podłoża w zakresie jego wytrzymałości,
• zbyt szczelna i gruba obrzutka przekraczająca ok. 50% powierzchni,
• zróżnicowane grubości tynku w zakresie określonej powierzchni,
• zbyt mała grubość tynku renowacyjnego i pokrywanie tynków powłokami lub okładzinami ograniczającymi dyfuzję pary wodnej.

Wykorzystywanie agregatów tynkarskich może prowadzić do nadmiernego zagęszczenia tynku i utraty deklarowanej porowatości oraz zniszczenia w pompie ślimakowej specjalnych wypełniaczy.

Ważne jest więc, aby cały proces wykonawczy przebiegał pod ścisłym nadzorem i prowadzony był przez firmy z dużym doświadczeniem.

Krzysztof Knop
Doradca techniczny

Załączniki:
Schomburg_4_2016.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Żory - 4/2021

W numerze:

Żory

Miasto i mury obronne

Żorskie dziedzictwo od nowa

Ceglana zabudowa

Muze.ON#

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej