Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > Rola izolacji bitumicznych w procesie renowacji obiektów budowlanych, w tym zabytkowych i sakralnych
Nr 1/2017 SCHOMBURG POLSKA Sp. z o.o.
Rola izolacji bitumicznych w procesie renowacji obiektów budowlanych, w tym zabytkowych i sakralnych

W procesie przywracania wielu obiektom ich pierwotnych funkcji i dawnej świetności bardzo ważną rolę odgrywa nie tylko użyta technologia, ale wybrane produkty, które mają kluczowe znaczenie w tym przedsięwzięciu. Najczęstszą przyczyną związaną z degradacją i uszkodzeniami wielu obiektów jest wysoki stopień wilgotności przegród budowlanych. Woda a także jej skład chemiczny są źródłem zagrożenia w postaci skażeń biologicznych, transportowania szkodliwych soli i uszkodzeń mrozowych konstrukcji. Izolacje pionowe w takich przypadkach odgrywają podstawowe znaczenie w ochronie konstrukcji przed wilgocią i determinują trwałość obiektu budowlanego. Pozornie nie jest to trudny zabieg. Należy dokonać odkrycia ścian fundamentowych i odpowiednio je przygotować aby następnie wykonać warstwy izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych. W wielu przypadkach na tym etapie kończy się teoria i pojawia się rzeczywistość. Jest ona związana z tym, że błędna diagnostyka, niewłaściwy dobór materiałów do wykonania izolacji przeciwwodnych niweczy skuteczność ich działania. Niektóre rozwiązania powodują, że przeprowadzona renowacja w zakresie izolacji chroniących przed negatywnym oddziaływaniem wilgoci na konstrukcję jest nieskuteczna, a czasami wręcz szkodliwa dla obiektu. Przykładem jest poniższa fotografia prezentująca izolację ściany fundamentowej, o strukturze mieszanej i mocno profilowanym licu, przy użyciu folii budowlanej i folii kubełkowej.

Nie gdzie indziej, jak właśnie tu nowoczesność jest olbrzymim sprzymierzeńcem w celu osiągnięcia pełnego efektu w zakresie ochrony konstrukcji przed wilgocią. To właśnie w oparciu o nasze 25-letnie doświadczenia na polskim rynku nasuwa się konkluzja, iż właśnie w obszarze renowacji obiektów budowlanych wykorzystuje się ogromne atrybuty grubowarstwowych powłok bitumicznych (PMBC) do wykonywania hydroizolacji. Marki izolacji bitumicznych COMBIDIC i COMBIFLEX firmy SCHOMBURG to izolacje bezszwowe, pokrywające izolowaną powierzchnię ciągłą, szczelną warstwą. Można je aplikować także na wilgotne podłoża. Po związaniu charakteryzują się dużą elastycznością. Konsystencja i metody aplikacji umożliwiają nakładanie na skomplikowanych i nierównych podłożach, a właśnie takie dominują w starym budownictwie po odsłonięciu ścian fundamentowych.

Bardzo istotne w renowacji i uszczelnianiu starych ścian fundamentowych jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Należy usunąć z niego wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, pozostałości starych, uszkodzonych tynków i luźno związanych z podłożem elementów.

Następnie należy uzupełnić wszelkie nierówności i ubytki w konstrukcji i, poprzez szpachlowanie lub tynkowanie zaprawami mineralnymi, np. ASOCRET M30, nadać ścianie odpowiednie lico.

Na tak przygotowanym podłożu możemy przystąpić do wykonywania izolacji bitumicznych. Istotnym składnikiem całego systemu jest emulsja bitumiczna ASOL-FE, która służy do przygotowania środka gruntującego pod powłoki bitumiczne COMBIDIC i COMBIFLEX.

Emulsja bitumiczna ASOL-FE służy do wykonywania przeciwwilgociowych powłok bitumicznych oraz do sporządzania środka gruntującego.

Firma SCHOMBURG na przełomie 25 lat istnienia na rynku polskim uzyskała ogromne uznanie wśród wykonawców, projektantów i inwestorów w zakresie renowacji obiektów z uwzględnieniem obszarów dotyczących izolacji. Kontynuując tą dobrą markę w zakresie oceny produktów i propagując dobre technologie nie możemy zapominać o nieustannym rozwijaniu tej dziedziny. Dlatego też w tym roku wprowadzamy na rynek dwa nowe produkty bitumiczne – COMBIDIC-2K-CLASSIC i COMBIDIC-2K-PREMIUM. Oprócz już znanych zalet izolacji bitumicznych jak tworzenie izolacji bezszwowych, trwałe przywieranie do izolowanej konstrukcji, łatwe wywiązanie z izolacją poziomą na osnowie materiałów rolowych lub przepon poziomych oraz układanie na bardzo skomplikowanych podłożach.

Nowości w izolacjach firmy SCHOMBURG – COMBIDIC-2K-CLASIC i COMBIDIC-2KPREMIUM

Spełniają wymagania norm PN-EN 15814 oraz DIN 18195. Szczególne cechy, jakimi charakteryzują się nowości, to szybka odporność na deszcz i szybki proces schnięcia.

Izolacja bitumiczna COMBIDIC-2KPREMIUM z uwagi na recepturę ma właściwości wiązania w warunkach niskiej temperatury (≥ 0°C). W przypadku izolacji COMBIDIC-2KCALSSIC z wypełniaczem poliestrowym uzyskujemy prostą i ekonomiczną obróbkę. We wszystkich przypadkach wymienione izolacje możemy aplikować zarówno metodą ręczną, jak i natryskową. Konsystencja mas umożliwia dopasowanie się do najbardziej skomplikowanych kształtów i brył podłoża wraz z montowanymi przejściami instalacyjnymi. Poniższe zdjęcie oddaje w pełni możliwości uzyskania pełnej szczelności ściany fundamentowej przy zastosowaniu powłok bitumicznych firmy SCHOMBURG.

W dalszej kolejności nasza dbałość o jakość i trwałość wykonanej izolacji objawia się tym, iż zalecamy ochronę powłok izolacyjnych poprzez wklejenie w świeżą masę bitumiczną specjalnej geowłókniny ASO-SYSTEMVLIES-02. Ma to bardzo istotne znaczenie w fazie zasypywania wykopu jak i zapobiegania obciążeniom, jakim jest poddawana izolacja w procesie zamarzania i rozmrażania gruntu w obrębie ściany fundamentowej.

Jakość oferowanych rozwiązań pozwala na skuteczne zabezpieczenie budynków przed agresją ze strony wody i zapewnia wysoki komfort i bezpieczeństwo w użytkowaniu. Izolacje bitumiczne doskonale zdają egzamin w krytycznych warunkach gruntowo-wodnych. Tym niemniej należy przewidywać i uwzględniać, iż często te warunki ulegają zmianie na skutek naszej działalności spowodowanej ingerencją nowymi projektami w infrastrukturę zabudowy oraz w występowanie naturalnych cieków i wód gruntowych.

Jako firma SCHOMBURG poprzez nowe technologie i produkty zmieniamy złe nawyki wykonawców, współpracujemy z biurami projektowymi, aby propagować dobre i sprawdzone rozwiązania w rewitalizacji kolejnych obiektów budowlanych.

Krzysztof Knop
Dział Techniczny Schomburg Polska
Fotografie:
Archiwum Spółki Schomburg Polska

Załączniki:
schomburg 1_2017.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Żory - 4/2021

W numerze:

Żory

Miasto i mury obronne

Żorskie dziedzictwo od nowa

Ceglana zabudowa

Muze.ON#

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej