Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > Zabytki na Warmii pod kontrolą techników i inżynierów budownictwa
Nr 4/2020 Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zabytki na Warmii pod kontrolą techników i inżynierów budownictwa

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa to „Samorząd ludzi związanych z budownictwem” – tak brzmi nasze motto, które od początku istnienia samorządu znalazło swoje miejsce na stronie internetowej W-MOIIB. A podkreślić przy tym należy, że zrzeszamy osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Są to technicy i inżynierowie budownictwa, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, opiniotwórcy w zakresie problematyki budowlanej. Osoby z uprawnieniami budowlanymi będące naszymi członkami to też pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Załączniki:
W-MOIIB.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Warmia - 4/2020

W numerze:

Warmia.

Różne oblicz regionu.

Krajobraz kulturowy wsi warmińskiej.

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej