Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > Tras – dar natury. Oryginalny tras reński firmy Tubag, cz. II
Nr 2/2011 quick-mix sp. z o.o.
Tras – dar natury. Oryginalny tras reński firmy Tubag, cz. II

W poprzednim numerze kwartalnika ,,Renowacje i Zabytki” opisałem genezę jednego z wielu wynalazków starożytnych Rzymian. Wynalazku polegającego na modyfikowaniu powietrznej zaprawy wapiennej za pomocą trasu reńskiego. W efekcie takiego zabiegu technologicznego Rzymianom udało się, przed dwoma tysiącami lat, wyprodukować zaprawę hydrauliczną.


Wiele z obiektów wzniesionych przez Rzymian można podziwiać do dnia dzisiejszego. Zachowały się w tak dobrym stanie, ponieważ do ich budowy stosowano zaprawy murarskie z dodatkiem trasu reńskiego. Opisywane zaprawy odznaczają się niezwykłą trwałością oraz odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Zaprawy te, poddawane analizom w nowoczesnych laboratoriach, zadziwiają swoimi właściwościami współczesnych badaczy.

Firma Tubag od ponad sześćdziesięciu lat zajmuje się przemysłowym wydobyciem trasu reńskiego oraz produkcją na jego bazie Mączki trasowej TM, Cementu trasowego TZ, Wapna trasowego TK oraz wielu rodzajów zapraw budowlanych.

Pałac cesarski, Ingelheim, renowacja murów

– TKF Zaprawa wapienno-trasowa do spoinowania.

Mączka trasowa TM dodawana jest do zaprawy bezpośrednio na placu budowy. Umożliwia nadawanie wapienno-cementowej zaprawie murarskiej nowych właściwości. Takie postępowanie jest poprawne, wymaga jednak sporej wiedzy na temat stosowanych spoiw. Często związane jest to z koniecznością wykonania wielu pracochłonnych prób, polegających na dobraniu rodzaju spoiwa oraz ustaleniu proporcji mieszania spoiwa z mączką trasową.

Kościół pw. NMP w Dreźnie – odbudowa po zniszczeniach wojennych.
TKM Trasowo-wapienna zaprawa do murowania ok. 3800 ton;
TKF Trasowa wapienna zaprawa do fugowania ok. 100 ton;
TWM-S Trasowo-cementowa zaprawa do fugowania;
TKV-p Płynna wapienno-trasowa zaprawa do iniekcji;
Tynki sklepień – TMK Tynk wapienno-trasowy klimatyczny.

Cement trasowy TZ oraz Wapno trasowe TK wytwarzane są w oparciu o specjalne technologie polegające między innymi na dwukrotnym mieleniu w młynach kulowych wapna oraz specjalnie dobranych cementów z trasem reńskim.

 W efekcie takiego procesu produkcyjnego otrzymujemy spoiwa o bardzo dużym stopniu rozdrobnienia. Spoiwa te przeznaczone są do wytwarzania zapraw murarskich, tynkarskich oraz zapraw do układania i spoinowania okładzin kamiennych. Zaprawy produkowane przy użyciu Cementu trasowego oraz Wapna trasowego TK charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne, zwiększoną szczelnością z jednoczesnym zachowaniem dyfuzyjności, odpornością na pojawianie się wykwitów wapiennych, właściwościami zmniejszającymi ryzyko przebarwień na powierzchniach okładzin, optymalną porowatością, nasiąkliwością oraz zmniejszonym skurczem. Zaprawy o takich właściwościach znajdują zastosowanie głównie podczas renowacji obiektów zabytkowych oraz podczas prac budowlanych z wykorzystaniem klinkieru oraz kamienia naturalnego.

Nasze wieloletnie doświadczenia oraz dokonania zostały dostrzeżone przez środowisko konserwatorów podczas X Europejskiej Giełdy Informacji Renowacyjnej w Krakowie. Wapno trasowe TK oraz Cement trasowy TZ zostały wyróżnione Nagrodą Renowator 2011 w kategorii „Wysoki stopień przydatności do prac renowacyjnych”.

Odbiorcom poszukującym gotowych wyrobów modyfikowanych trasem reńskim firma Tubag oferuje różnorodne zaprawy budowlane. Zaprawy te produkowanych są zgodnie z recepturami udoskonalanymi przez dziesięciolecia naszej działalności. Stosowane one były z powodzeniem na setkach obiektów zabytkowych, jednocześnie są poddawane stałej kontroli jakości w naszych zakładach produkcyjnych. Naszym klientom oferujemy następujące zaprawy do produkcji, których wykorzystano tras reński Tubag:

Zaprawy opisane powyżej zalecane są do wykonywania prac związanych z murowaniem, spoinowaniem, tynkowaniem oraz układaniem okładzin z kamienia naturalnego. Natomiast tynki renowacyjne WTA przeznaczone są do tynkowania zawilgoconych i zasolonych ścian. Wszystkie opisane materiały w rękach przeszkolonych i odpowiednio wykwalifikowanych pracowników pozwalają na przywrócenie dawnego blasku oraz świetności remontowanym obiektom zbytkowym.

Opracował: Maciej Nocoń
Product Manager, quick-mix sp. z o.o.

Fotografie: materiały reklamowe TUBAG Trass

Załączniki:
quick-mix_artykuł_2_2011.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Żory - 4/2021

W numerze:

Żory

Miasto i mury obronne

Żorskie dziedzictwo od nowa

Ceglana zabudowa

Muze.ON#

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej