Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > System StoMurisol – Skuteczny sposób na zawilgocone mury
Nr 3/2011 Sto-ispo Sp. z o.o.
System StoMurisol – Skuteczny sposób na zawilgocone mury

Stale stykające się z gruntem podziemne części budynków narażone są na bezpośredni dostęp wody. Porowate materiały, z jakich dawniej wznoszono budynki, bardzo łatwo chłoną wodę wraz z rozpuszczonymi w niej solami, która wnikając w mur – dokonuje ogromnych szkód. Historyczne ławy fundamentowe po latach często nie spełniają już swojej roli i wówczas konieczne jest wykonanie nowej izolacji poziomej.

Technika i rodzaj materiału izolacyjnego jest szczególnie ważna w przypadku prac w budynkach zabytkowych. Mamy tu bowiem najczęściej do czynienia z niejednorodnym i mocno zawilgoconym murem. Ale wtedy ingerencja w zabytkową substancję musi być jednak ograniczona do minimum. W takich sytuacjach należy wykluczyć np. zastosowanie izolacji mechanicznych,wykonywanych przez podcinanie  budynku. Najlepszym i najczęściej stosowanym sposobem jest w takich przypadkach wykonywanie poziomych barier metodą iniekcji.

W obiektach zabytkowych,najczęściej pozbawionych izolacji poziomych, nierzadko mamy do czynienia
z mocno zawilgoconymi murami, zarówno
na zewnątrz, jak i wewnątrz.

Dobór odpowiedniego środka iniekcyjnego w połączeniu z właściwą techniką jego wprowadzania do muru może być jedynym skutecznym sposobem wykonania szczelnej i trwałej izolacji poziomej.

Firma Sto-ispo proponuje najbardziej sprawdzone materiały izolacyjne, tworzące spójny i skuteczny system StoMurisol, który nie tylko odpowiada aktualnym tendencjom i wytycznym budowlano-konserwatorskim, ale zawiera własne, opatentowane rozwiązania, które w praktyce stanowią liczący się postęp w technologii renowacji budynków. W 2006 roku Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, mającej największe doświadczenia w zakres ietechnologii uszczelnień i osuszania budynków, potwierdził – po rocznych badaniach – wysoką skuteczność i efektywność systemu StoMurisol.


Produkt
StoMurisol Micro to stężona mikroemulsja silikonowa spełniająca wymogi Instrukcji WTA 4-4-04, rozcieńczana czystą wodą – w zależności od stopnia zwilgocenia i chłonności muru. Jedna z najbardziej istotnych zalet systemu StoMurisol wynika właśnie z właściwości mikroemulsji silikonowej. Substancja ta nie zamyka całkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewnętrzne powierzchnie, nadając im w ten sposób bardzo wysoką wartość napięcia powierzchniowego, dzięki czemu nie są one zwilżalne. Podciąganie kapilarne wody w tak zabezpieczonej strukturze staje się niemożliwe. Dodatkową zaletą StoMurisol Micro jest zdolność skutecznej penetracji w wilgotnym murze – bez konieczności wcześniejszego osuszania, co jest niezwykle ważne, ponieważ izolacje wykonywane są przecież najczęściej w obiektach już zawilgoconych!


Technika
StoMurisol-Impulssystem – to nowoczesna technika iniekcji, czyli wprowadzania iniektu do muru. Praktyka pokazuje, iż ręczne (grawitacyjne) metody iniekcyjne nie spełniają w pełni swego zadania. Niestety, coraz częściej wykorzystywane standardowe agregaty ciśnieniowe wraz z wprowadzanymi w mur pakerami także mają swoje wady. Paker doprowadza bowiem iniekt tylko do początkowego odcinka otworu, nie dając jednak gwarancji iniekcji aż do końca odwiertu – szczególnie gdy mamy do czynienia z zabytkowym, często niejednorodnym murem, ze szczelinami i rysami. Wreszcie sam agregat o stałym ciśnieniu również może nie pozwolić na utworzenie pełnej bariery w całym przekroju muru. Przy takiej metodzie jest więc bardziej prawdopodobne, że przepona będzie miała wiele luk.

Iniekcja mikroemulsji
StoMurisol Micro.

Lanca iniekcyjna.

Specjalny ruchomy wentyl

zapobiegazawracaniu iniektu.

Bardzo prostym rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie – zamiast wymienialnych pakerów – montowanej na stałe perforowanej lancy, która na całej długości wprowadza środek iniekcyjny, niezależnie od przerw w murze. Agregat Sto Murisol-Impulssystem pozwala na w pełni kontrolowany sposób ciśnieniowego wprowadzania mikroemulsji w postaci impulsów – w regulowanych odstępach czasu. Dzięki temu mur – zależnie od chłonności – zapełniany jest stopniowo, aż do wytworzenia pełnej bariery poziomej. Urządzenie posiada szereg złącz, pozwalających na iniekcje aż w 64 otworach jednocześnie. Przy rozstawie otworów iniekcyjnych 8-10 cm, daje to możliwość jednoczesnej iniekcji ok. 7 metrów bieżących muru. Cały proces iniekcji przebiega automatycznie, według nastawnych czasów trwania impulsu. Maksymalne ciśnienie pod jakim tłoczony jest środek iniekcyjny wynosi 4 bary. Jest to niezaprzeczalny atut tej metody; tak niskie ciśnienie nie powoduje bowiem zniszczeń w strukturze muru. Nie ma także problemów ze spadkiem ciśnienia na dłuższych odcinkach pracy.

Bazylika Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Metoda StoMurisol-Impulssystem umożliwia wprowadzenie

preparatu w 64 otwory jednocześnie, co przyspiesza pracę.


Montaż, a następnie praca sprzętu odbywa się zawsze w obecności serwisu Sto-ispo, co daje gwarancję pełnej kontroli i prawidłowego wykorzystania techniki. Pomoc firmy jest oczywiście nieodpłatna i stanowi element oferowanej technologii.

Archikatedra w Lublinie.

Andrzej Wanat
Manadżer produktu Sto-ispo

Załączniki:
STO-ISPO_RENOWATOR_3_2011.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Żory - 4/2021

W numerze:

Żory

Miasto i mury obronne

Żorskie dziedzictwo od nowa

Ceglana zabudowa

Muze.ON#

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej