Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > System MINERALIT RESTAURO firmy Farby KABE Polska zgodny z instrukcją WTA 2-9-04
Nr 4/2013 Farby Kabe Polska Sp. z o.o.
System MINERALIT RESTAURO firmy Farby KABE Polska zgodny z instrukcją WTA 2-9-04

System tynków renowacyjnych MINERALIT RESTAURO firmy Farby KABE Polska jest kompleksowym, systemowym rozwiązaniem, zgodnym z wytycznymi instrukcji WTA 2-9-04. Bez systemu MINERALIT RESTAURO nie obejdzie się żaden dobrze przygotowany projekt zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że system ten nie stanowi alternatywy dla wykonania izolacji poziomej i pionowej, a jest jej homogenicznym elementem wykończeniowym.


MINERALIT RESTAURO składa się z trzech produktów:

  • Mineralit Restauro TB – obrzutka
  • Mineralit Restauro TW – hydrofilny tynk wyrównawczy (magazynujący sole)
  • Mineralit Restauro TU – hydrofobowy tynk uniwersalny

Pracę z tynkami Mineralit Restauro rozpoczynamy od odpowiedniego przygotowania podłoża. Istniejący stary, zawilgocony i zasolony tynk usuwamy mechanicznie do wątku muru, pamiętając przy tym o szybkim usunięciu gruzu z placu budowy. Tynk należy usunąć z zachowaniem marginesu ok. 80cm ponad widoczną granicę zawilgocenia i zasolenia. Dobrze jest również podkuć spoiny na głębokość 1,5-3 cm, które stanowią rodzaj sączka dla cegieł czy kamienia w murze. W razie potrzeby należy na tym etapie pracy wymienić również zniszczone cegły i/lub kamienie. Przy wysokim zasoleniu proponujemy zastosować zabieg odsalający z zastosowaniem pulpy ligninowej lub tynków traconych – może to być np. hydrofilny tynk Mineralit Restauro TW. Po usunięciu kompresów ligninowych lub tynku traconego możemy przystąpić do aplikacji obrzutki Mineralit Restauro TB. Odpowiednio przygotowaną masę (4-5 l wody na worek) jednorodną i wolną od grudek nakładamy po ok. 5 min od przygotowania zaprawy. Przygotowaną zaprawę nakładamy za pomocą kielni na przygotowane podłoże do grubości ok. 0,5 cm. Obrzutkę nakładamy na ok. 50% powierzchni podłoża i pozostawiamy do związania. Po ok. 12 godz. wysychania, przy temperaturze 200C i wilgotności względnej powietrza 65%, obrzutka jest gotowa do dalszych aplikacji.


Kolejną warstwą trójwarstwowego systemu renowacyjnego Mineralit Restauro jest magazynujący sole, hydrofilny tynk wyrównawczy Mineralit Restauro TW. Przygotowaną wcześniej zaprawę (6-7l wody na worek) nakładamy po ok. 5 min. od jej przygotowania. Aplikację wykonujemy ręcznie kielnią lub przy dużych powierzchniach agregatem tynkarskim. Zalecana grubość jednej warstwy powinna mieścić się w przedziale 1,5–3 cm. Powierzchnię tynku należy wyrównać z grubsza łatą, w żadnym wypadku nie zacierać pacą na gładko, ponieważ utrudni to aplikację kolejnej warstwy systemu renowacyjnego. Czas wiązania zaprawy Mineralit Restauro TW to jedna doba na 1 mm tynku przy temperaturze 200C i wilgotności względnej powietrza 65%.


Ostatnią warstwę systemu MINERALIT RESTAURO stanowi hydrofobowy, uniwersalny tynk Mineralit Restauro TU aplikujemy podobnie jak ww. tynk Mineralit Restauro TW, czyli ręcznie kielnią lub, na większych powierzchniach, przy zastosowaniu pomp ślimakowych lub tłokowych. Kolejne fragmenty aplikowanego tynku wyrównujemy łatą. Po osiągnięciu docelowej grubości (między 1,5–2,5 cm) dla jednej warstwy tynku, powierzchnię zacieramy na gładko pacą z gąbką lub filcem - w wypadku gdy będzie to ostateczna warstwa tynkowa – albo pozostawiamy do dalszych aplikacji. Jako wierzchnią warstwę tynkową możemy zastosować drobnoziarnistą szpachlę KOMBI RESTAURO lub polikrzemianowy, barwiony tynk strukturalny NOVALIT T o strukturze gładkiej lub modelowanej.


Niezależnie od zastosowanego tynku wykończeniowego i jego struktury końcową, dekoracyjną warstwę ochronną powinny stanowić dyfuzyjne farby firmy Farby KABE Polska.


Należą do nich: krzemianowa farba CALSILIT F, polikrzemianowe farby NOVALIT F, NOVALIT PLAN, NOVALIT L oraz silikonowa farba ARMASIL F.

Radomir Pałka
Specjalista ds. Konserwacji Zabytków
Farby Kabe Polska Sp. z o.o.

Załączniki:
Kabe_4_2013.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Kazimierz Dolny - 3/2018

W numerze:

Przekształcenia układu urbanistycznego Kazimierza Dolnego

Renesansowe kamienice mieszczańskie

Kościół św. Anny w Kazimierzu Dolnym

Kolonia artystyczna w Kazimierzu Dolnym

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej