Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > Remont elewacji Archikatedry w Katowicach – przykład zastosowania tynku cyklinowanego
Nr 4/2017 quick-mix sp. z o.o.
Remont elewacji Archikatedry w Katowicach – przykład zastosowania tynku cyklinowanego

Archikatedra Chrystusa Króla była budowana przez kilkadziesiąt lat, począwszy od roku 1927 do roku 1955. Do września 1939 roku powstało prezbiterium oraz mury nawy głównej. W czasie okupacji prace budowlane zostały wstrzymane. Po zakończeniu wojny budowę wznowiono i kontynuowano do roku 1955, kiedy to odbyła się konsekracja świątyni.

Katedra ma konstrukcję żelbetową, od zewnątrz została obłożona kamienną okładziną z dolomitu wydobywanego i obrabianego w kamieniołomach Imielna. Do monumentalnej bryły katedry przylegają budynki zakrystii oraz probostwa. Oba budynki zostały otynkowane charakterystycznym dla epoki tynkiem cyklinowanym. Zewnętrzne tynki cyklinowane przez kilkadziesiąt lat narażone były na działanie opadów atmosferycznych, jak również zanieczyszczeń przemysłowych emitowanych przez górnośląskie zakłady przemysłowe.

W roku 2017 podjęto decyzję o wymianie tynków elewacyjnych. Prace remontowe rozpoczęto od skucia starych, skorodowanych, popękanych, odspojonych od podłoża tynków cyklinowanych. Powierzchnie murów zostały starannie oczyszczone oraz zmyte wodą pod ciśnieniem. W miejscach wymagających napraw konstrukcyjnych dokonano punktowych przemurowań przy użyciu Trasowo-wapiennej zaprawy murarskiej TWM. Zaprawa TWM o uziarnieniu 0–4 mm oraz wytrzymałości na ściskanie 5 MPa idealnie nadaje się do napraw starych murów ceglanych. Po wzmocnieniu podłoża wykonano obrzutkę z Zaprawy renowacyjnej SAN-V. Obrzutka SAN-V produkowana jest na bazie cementu odpornego na korozję siarczanową. To istotna cecha zaprawy sczepnej, szczególnie ważna podczas aplikacji na podłożach zasolonych przez siarczany, a te, jak wykazały badania laboratoryjne, znajdowały się w starych murach. Po związaniu obrzutki, na całej powierzchni elewacji ułożono podkładowy tynk wyrównawczy. Zastosowano do tego Trasowo-wapienny tynk podkładowy TKP. Tynk TKP ma uziarnienie do 4 mm, pozwala na wyrównywanie znacznych nierówności podłoża. Tynk wyrównawczy nakładano warstwą o grubości od 10 do 20 mm. Powierzchnia tynku podkładowego została zatarta na ostro. Po około dwóch tygodniach, po związaniu i stwardnieniu tynku podkładowego, rozpoczęto układanie tynku nawierzchniowego. Zgodnie z zaleceniami konserwatora nowy tynk miał mieć fakturę tynku cyklinowanego oraz barwę zbliżoną do koloru dolomitowej okładziny elewacji. Do wykonania nowych tynków elewacyjnych użyto Tynk cyklinowany KPS. Tynk KPS jest tynkiem mineralnym, charakteryzuje się dużą dyfuzyjnością, chroni jednocześnie powierzchnię elewacji przed działaniem opadów atmosferycznych, ponieważ zawiera dodatki hydrofobizujące. Standardowo tynk KPS produkowany jest w kolorze białym, na zamówienie Wykonawcy tynk został zapigmentowany w zakładzie produkcyjnym na kolor pastelowy, zgodnie z paletą kolorystyczną quick-mix. Elewacje zostały pokryte tynkiem o uziarnieniu 0–2 mm. W celu upodobnienia nowego tynku do oryginalnego, podczas mieszania zaprawy tynkarskiej dodano do niej ok. 15% grysu dolomitowego. Następnego dnia po ułożeniu tynku KPS jego powierzchnia została poddana obróbce mechanicznej polegającej na wydrapaniu kruszywa o największej średnicy na tzw. cyklinowaniu. W efekcie trwających kilka miesięcy prac budowlanych udało się Wykonawcy odtworzyć zarówno fakturę, jak i kolorystykę tynków zewnętrznych zakrystii oraz probostwa Archikatedry w Katowicach. Wykonawca prac remontowych: Zakład Robót Wykończeniowych i Sztukatorskich Andrzej Stokłosa, ul. Świętych Cyryla i Metodego 47, Bytom.

Opracował: Maciej Nocoń
Product Manager, quick-mix sp. z o.o.

Załączniki:
quick-mix 4_2017.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Kazimierz Dolny - 3/2018

W numerze:

Przekształcenia układu urbanistycznego Kazimierza Dolnego

Renesansowe kamienice mieszczańskie

Kościół św. Anny w Kazimierzu Dolnym

Kolonia artystyczna w Kazimierzu Dolnym

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej