Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > Produkty uzupełniające w Katalogu Baumit 2017, zalecane przy pracach renowacyjnych
Nr 1/2017 Baumit Sp. z o.o.
Produkty uzupełniające w Katalogu Baumit 2017, zalecane przy pracach renowacyjnych

Ze względu na zwiększone zawilgocenie obiektów historycznych większość narażona jest na porażenie biologiczne. Jedną z pierwszych czynności jest dezynfekcja powierzchni zaatakowanej przez grzyby lub glony. Aby dezynfekcja była poprawna, preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta danego preparatu. Pominiecie dezynfekcji powierzchni powoduje porażenie nowych nawet najlepszych materiałów. Poza dezynfekcją nowe materiały w skrajnych warunkach powinny być dodatkowo zabezpieczane.

Baumit FungoFluid (Fluid) – preparat do usuwania glonów i grzybów

Gotowy do użycia preparat grzybo- i glonobójczy. Przeznaczony do konserwacji i ochrony powierzchni murów, tynków, elewacji budynków, w tym systemów ociepleń itp.


• odporny na warunki atmosferyczne
• paroprzepuszczalny
• niepalny


Dopiero potem należy zmyć wodą z dodatkiem środka poprawiającego skuteczność w usuwaniu zabrudzeń. Powierzchnie bez śladów porażenia biologicznego można myć bez zabiegu dezynfekcji.

Baumit ReClean ( FacadeCleaner) – środek do czyszczenia elewacji

Skoncentrowany środek do usuwania zwykłych i uporczywych zabrudzeń z powierzchni elewacji. Preparat na bazie nisko pieniących substancji powierzchniowo czynnych, o właściwościach czyszczących i pielęgnacyjnych. Do rozcieńczania z wodą. Dzięki zawartości mikroemulsji ma wzmocnioną siłę rozpuszczania i usuwania zabrudzeń w postaci kurzu, brudu, olejów i tłuszczów.

• usuwa zabrudzenia
• skoncentrowany środek do rozcieńczania wodą
• rozpuszcza nagromadzony tłuszcz na elewacji

Wszystkie prace renowacyjne poza specjalistycznymi materiałami do wykonywania nowych tynków czy szpachli wymagają preparatów do wzmocnienia, wyrównania chłonności czy hydrofobizacji, czyli zabezpieczenia powierzchni przed wodą. Przy ogólnej dostępności wszelkiego rodzaju gruntów tzw. UNIWERSALNYCH do nowych materiałów murowych, ich użycie na powierzchniach starych, osłabionych czy zawilgoconych, zamiast poprawić przyczepność, często szkodzi substancji zabytkowej. Większość obiektów zabytkowych zbudowana jest głównie z materiału ceramicznego – cegły. Są to materiały nasiąkliwe, a takie powierzchnie wymagane są jako podłoża dla większości zapraw opartych o wapno i cement. Jeszcze 20 lat temu nie stosowano żadnych gruntów, a powierzchnie przed tynkowaniem zwilżano jedynie wodą dla wyrównania chłonności i przedłużeniu czasu wiązania, co ułatwiało obróbkę. Nakładanie tynku na suche powierzchnie powoduje ściągnięcie wody zarobowej co powoduje zagęszczenie materiału, który jest trudny w obróbce i często zrywa się od podłoża. Brak odpowiedniej ilości wody zarobowej powoduje większy skurcz podczas wiązania, co często kończy się licznymi spękaniami. Dawne standardowe pielęgnowanie tynku poprzez zwilżanie wodą wykonanych tynków, zwłaszcza w okresie letnim, obecnie praktycznie jest nieznane. Jest to główny powód licznych spękań i głuchych – niezwiązanych z podłożem nowych tynków. Wiara w cudowne grunty w przypadkutradycyjnych wypraw, powszechnie stosowanych podczas renowacji, prowadzi do błędów wykonawczych i kolejnych kosztów. Uniwersalne grunty w większości produkowane są na bazie dyspersji akrylowych, tworzą powierzchnie praktycznie nienasiąkliwe. Pod szpachle dyspersyjne i kleje sprawdzają się dobrze, jednak brak chłonności ogranicza pierwszy etap przyczepność zapraw mineralnych opartych o wapno czy cement. Zalecane przez większość producentów oczyszczenie spoin między starymi cegłami pod tradycyjne tynki nawet przy osłabionej cegle, zwiększa przyczepność tynku w sposób mechaniczny zdecydowanie lepiej niż jakikolwiek grunt. Gdy budowano mury z przeznaczeniem pod tynki, murowano na tzw. pustą spoinę. Obecnie przygotowanie osłabionych powierzchni polega na stworzenie „zamków” z oczyszczonych spoin, na głębokość co najmniej 15–20 mm. Wzmocnienia i zabezpieczenia wymagają jedynie cegły, które będą eksponowane bez tynku. Ze względu na modę wiele ścian, które zawsze były pokryte tynkiem, obecnie eksponowanych jest bez tynków. Cegła, która od początku miała być tynkowana, była wypalana w niższych temperaturach, co powodowało jej większą nasiąkliwość. Cegła na ściany i mury bez tynku musi być wypalana w wyższych temperaturach, co prowadzi do zeszkliwienia – uszczelnienia zewnętrznych warstw, zwiększając jej odporność na czynniki atmosferyczne, głównie wodę. Obdarte z tynków, które przez lata chroniły mury przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi zwykłe cegły w przyspieszonym czasie ulegają bezpowrotnej destrukcji. Podczas remontów oczyszcza się często stare historyczne tynki z wtórnych warstw malarskich i tynkarskich, tynki takie zawsze należy wzmocnić strukturalnie przed scalaniem lub kolejnym malowaniem. Preparaty wzmacniające powierzchnie występują na bazie różnych spoiw: silikatowym, siloksanowym lub organicznym. Dobór preparatu ZAWSZE zależy od rodzaju i stanu podłoża oraz planowanych kolejnych warstw.

Baumit ReCompact (PutzFestiger) – wzmacniacz tynku

Preparat silikatowy (szkło wodne potasowe) do wzmacniania tynków mineralnych.

• na mineralne podłoża, wysokoparoprzepuszczalny
• wzmacnia powierzchnię tworząc mostki krzemowe
• gotowy do użycia roztwór na bazie szkła wodnego

Baumit Hydrosol – środek gruntująco-egalizacyjny

Ultradrobnocząsteczkowy, wzmocniony siloksanami, hydrosolowy, paroprzepuszczalny i głęboko wnikający środek gruntujący. Przeznaczony do wzmacniania wszelkich kredujących podłoży wewnątrz i na zewnątrzbudynków.

• wzmacnianie chłonności podłoży
• wyrównywanie chłonności podłoży
• wysoka zdolność wnikania w podłoża

Baumit MultiPrimer ( TiefenGrund) – podkład wgłębny

Gotowy do użycia, paroprzepuszczalny podkład gruntujący do wzmacniania powierzchni mineralnych lub organicznych.

• uniwersalny, na mineralne i organiczne podłoża
• głęboko penetruje i wzmacnia powierzchnię
• gotowy do użycia lub do rozcieńczania wodą

Oryginalne tynki wapienne pokryte w późniejszym czasie mocniejszymi i szczelnymi tynkami-przecierkami cementowymi w większości nadają się jedynie do skucia. Uzupełnienia historycznych tynków powinno być wykonywane tynkami o podobnych parametrach, do XX wieku przeważały tynki wapienne i wapiennymi powinny być uzupełnianie. Zawsze powinna obowiązywać zasada, że każda kolejna warstwa jest słabsza od podłoża. Powszechne stosowanie mocniejszych i szczelniejszych tynków i przecierek cementowych prowadzi do licznych spękań i głuchych tynków. W tych przypadkach nawet najlepsze grunty tego nie zmienią. Szeroka gama produktów wapiennych do tynkowania i szpachlowania z oferty firmy Baumit pozwala dobrać optymalne rozwiązanie dla danego obiektu. Tynki renowacyjne certyfikowane przez WTA sprawdzają się na zawilgoconych murach przez wiele lat. Elewacyjne materiały sztukatorskie pozwalają na naprawę lub odtworzenie oryginalnych elementów detalu architektonicznego, stanowiących dekorację większości historycznych elewacji.

Szeroka oferta materiałowa w Katalogu Baumit 2017, pozwalana na wykonywanie prac w nowo wznoszonych obiektach oraz renowację obiektów historycznych. Jakość i trwałość zapewniają prace wykonywane z zachowaniem układów systemowych jednej firmy.

Maciej Iwaniec
Manager Renowacje i Fasady
Konserwator Zabytków Architektury

Załączniki:
baumit 1_2017.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej