Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > Od gotyku po modernizm – świętokrzyskie renowacje
Nr 4/2012 Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
Od gotyku po modernizm – świętokrzyskie renowacje

Średniowieczny kościół czy powojenny budynek użyteczności publicznej – dzięki nowoczesnym materiałom budowlanym, niezależnie od stylu architektonicznego, można z powodzeniem przeprowadzić konieczną rewitalizację. Dowodem są chociażby realizacje z ostatnich lat z województwa świętokrzyskiego: kościół św. Stanisława w Korczynie, Bazylika Kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy oraz budynek Sądu Okręgowego w Kielcach.


Dachówki ceramiczne to jeden z najstarszych i najtrwalszych materiałów pokryciowych. Ich współczesna technologia produkcji dodatkowo rozszerzyła możliwości wyrobu, także pod względem szerokiej gamy kolorystycznej i modelowej. Jednak podstawowy budulec, czyli glina, pozostał bez zmian. Dlatego przy renowacji wielowiekowych zabytków z powodzeniem stosowane są dachówki marki Koramic, które pozwalają na przywrócenie wielu wspaniałym obiektom ich dawnego blasku, bez zakłócania unikalnej formy architektonicznej.

W Nowym Korczynie, w parafii św. Trójcy, znajduje się wspaniały zabytek gotyckiej architektury sakralnej. Kościół św. Stanisława został ufundowany w 1257 roku przez księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego i jego żonę, św. Kingę. Następnie, w 1346 roku, jego rozbudowę kontynuował król Kazimierz Wielki. Właśnie z XIV wieku, w niezmienionej formie, zachowało się sklepienie prezbiterium, które jest najstarszym polskim przykładem dojrzałego sklepienia gotyckiego. Na szczególną uwagę zasługuje także zdobiąca je bogata polichromia, przedstawiająca sceny z życia św. Stanisława.

Równie piękne jest zdobienie łuku tęczowego, na którym znajdują się wizerunki św. Kingi i Bolesława oddających korony w zamian za pasek św. Franciszka (symbol III Zakonu Tercjarskiego). Sześć ołtarzy bocznych kryje w sobie imponujące zabytki, głównie sztuki barokowej. Jednak konstrukcja kościoła zachowana jest niemal całkowicie w stylu gotyckim: krzyżowo-żebrowe sklepienie, filary oraz opięte przyporami ściany na zewnątrz. Kościół nakrywają wysokie dachy dwuspadowe, które w latach 2009–2010 zostały wyremontowane i pokryte dachówką Renesansową E32 marki Koramic, w kolorze naturalnej czerwieni.

Bazylika Kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy została zbudowana w XIV wieku w stylu gotyckim, na fundamentach dwóch starszych świątyń romańskich z XII i XIII wieku. Fundatora kościoła, Kazimierza Wielkiego, upamiętniono na płaskorzeźbie znajdującej się nad portalem południowym – król klęczy przed Maryją z Dzieciątkiem i ofiarowuje im miniaturową kolegiatę. We wnętrzu uwagę zwracają trzy masywne filary, podtrzymujące gotyckie sklepienie i prowadzące wprost przez środek nawy, do węższego i niższego prezbiterium. Na ołtarzu głównym znajduje się otoczona kultem rzeźba Madonny Łokietkowej, przed którą, jak głosi legenda, modlił się o zjednoczenie kraju Władysław Łokietek. W 1966 roku figura została ukoronowana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy współudziale biskupa krakowskiego Karola Wojtyły. Bazylika była wielokrotnie remontowana i przebudowywana. Największe zmiany przeprowadzono m.in. w XVII wieku, kiedy zatynkowano malowidła na ścianach i przekształcono wnętrze na styl barokowy, oraz w XX wieku, kiedy kościół został odbudowany po ataku artyleryjskim podczas I wojny światowej. W ostatnich latach została wyremontowana połać dachowa, którą pokryto dachówką Romańską L25 marki Koramic, w kolorze naturalnej czerwieni.


Budynek Sądu Okręgowego w Kielcach, przy ulicy Seminaryjskiej, oddano do użytku w 1947 r. i od tego czasu, aż do 2002 r., nie był odnawiany. W związku z tym, gdy zaplanowano prace remontowe, rozłożono je na kilka etapów i lat, tak, aby obiekt mógł spełniać finalnie wszystkie wymogi głównego świętokrzyskiego wymiaru sprawiedliwości. Wewnątrz wymieniono praktycznie wszystko oprócz ścian. Jednak zachowano powojenny styl chociażby poprzez położenie marmurowych posadzek oraz wykończenie ścian drewnem. Podobny klimat utrzymano również na zewnątrz obiektu – nowe okna ze szprosami, pastelowa elewacja oraz szlachetny dach z dachówki Renesansowej L15 marki Koramic w kolorze czerwonej angoby. W 2008 rozpoczęto budowę nowego skrzydła Sądu Okręgowego, połączonego ze starą częścią za pomocą holu, utworzonego dzięki przebudowie jednej z sal rozpraw.

Opracowanie Wienerberger Ceramika
Budowlana Sp. z o.o.
Fotografie: Dzięki uprzejmości parafii: św. Trójcy (kościół św. Stanisława) w Nowym Korczynie
oraz Narodzenia NMP w Wiślicy, a także redakcji „Renowacji i Zabytków”.

Załączniki:
WIENERBERGER_4_2012.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie - 2/2024

W numerze:

10 rocznica uznania Zespołu za pomnik historii

50-lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

 

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej