Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > Modernizacja perły modernizmu – ocieplenie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu
Nr 3/2017 Xella Polska Sp. z o.o.
Modernizacja perły modernizmu – ocieplenie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu

Jedna z ikon architektonicznych Wrocławia z okresu międzywojennego – Stadion Olimpijski – przeszedł w latach 2015–17 kompleksową rewitalizację wraz z rozbudową. Ważnym etapem dostosowania modernistycznej budowli do współczesnych standardów była termomodernizacja stropów pod historycznymi trybunami.

Wrocławski Stadion Olimpijski to monumentalna budowla powstała w okresie międzywojennym. Nazwa mogłaby sugerować, że na arenie rozgrywane były igrzyska olimpijskie. Tak naprawdę odnosi się ona do brązowego medalu, jaki za projekt stadionu otrzymał jego projektant – Richard Konwiarz – podczas Olimpiady Literatury i Sztuki w Los Angeles w 1932 roku. To właśnie to uhonorowanie architektury obiektu przydało mu miana Stadionu Olimpijskiego.

Konwiarz to uznany niemiecki architekt i urbanista miejski, jeden z najważniejszych XX-wiecznych projektantów wrocławskich. To jemu zawdzięczamy tak charakterystyczne elementy pejzażu miasta, jak: brama wejściowa do zoo przy ul. Z. Wróblewskiego, stacja transformatorowa przy ul. K. Pułaskiego, bunkier przy pl. Strzegomskim (dziś Muzeum Współczesne Wrocław), Hala Państw przy ul. Wystawowej (obecnie: Centrum Technologii Audiowizualnych) czy dawne krematorium przy ul. Grabiszyńskiej.

Stadion Olimpijski budowano w latach 1926–28 jako centralny punkt terenów sportowych na Zalesiu w północnej części Wrocławia. Arena powstała w modernistycznym stylu, z użyciem cegły i żelbetu. Wielkie połacie ceglanych płaszczyzn fasad monumentalizowane są przez równy rytm lizen. Elipsie stadionu towarzyszy dodatkowy rozległy krąg kolumnady stanowiącej oprawę przedpola bramy głównej. Charakterystycznym elementem stadionu jest prosta kubiczna wieża zegarowa.

W czasie II wojny światowej arena uległa sporym zniszczeniom. Po odbudowie zorganizowano tutaj Wystawę Ziem Odzyskanych, ale prace budowlane trwały do końca lat 70. W kolejnych dekadach była to ważna arena przede wszystkim dla fanów żużla. Zabytkowy stadion w ostatnim czasie wymagał pilnego remontu.

Renowacja ikony
Warta około 130 milionów zł renowacja Stadionu Olimpijskiego była związana nie tylko z odrestaurowaniem historycznych detali, ale i z budową nowych elementów: lekkich zadaszeń trybun czy wymianą starych ławek na nowoczesne krzesełka.

Wielkim wyzwaniem było dostosowanie pomieszczeń pod trybunami do współczesnych standardów termicznych. Wymagało to ocieplenia nie tylko murów ceglanych fasad, ale i żelbetowych stropów. Aby nie ingerować w historyczny kształt budynku – jedynym możliwym rozwiązaniem było ocieplenie go od środka. Wybrano technologię Multipor. Przemawiało za nią wiele aspektów: mineralne płyty Multipor można kleić nie tylko do ścian, ale również do stropów. Co więcej stropy pomieszczeń pod trybunami narażone są na duże obciążenia dynamiczne (np. gdy na widowni zasiada spora liczba widzów). I tutaj technologia Multipor przyszła projektantom w sukurs: przy odpowiednim montażu płyty są odporne na obciążenia dynamiczne.

Montaż płyt Multipor do stropów
W przypadku montażu płyt Multipor do stropów prace należy rozpocząć od oczyszczenia powierzchni stropu przeznaczonej do ocieplania poprzez usunięcie pozostałości środków antyadhezyjnych, zanieczyszczeń i luźnych cząstek materiału podłoża, a następnie dokładne jej odkurzenie. Gładkie powierzchnie żelbetowe wymagają zagruntowania środkami podnoszącymi przyczepność płyt do podłoża.

Montaż płyt do powierzchni stropu odbywa się podobnie jak w przypadku ścian zewnętrznych. Elementy Multipor, z naniesioną na całą powierzchnię płyt zaprawą lekką Multipor, przykleja się do sufitu.

Zastosowanie płyt o grubości większej niż 16 cm wymaga dodatkowego mocowania mechanicznego łącznikiem w liczbie jednej sztuki na jedną płytę. Ważne, aby zastosować kołek o średnicy talerzyka min. 60 mm, z warstwą rozporową w stropie. Kołki powinny przechodzić przez warstwę siatki zbrojącej i być wtopione w świeżej zaprawie Multipor.

Na tak zamontowanych płytach należy wykonać warstwę zbrojącą z lekkiej zaprawy Multipor z wtopioną siatką o gramaturze min. 145 g/m2. Istnieje możliwość pozostawienia płyt Multipor bez wykonywania dodatkowych warstw wykończeniowych. Równa powierzchnia płyt oraz biały kolor sprawiają, że wykonana powierzchnia jest estetyczna i nie wymaga dodatkowego wykończenia. Powierzchnię stropu należy wówczas jedynie zabezpieczyć poprzez pomalowanie farbą silikatową.

Do przycinania płyt Multipor potrzebna jest jedynie piła widiowa, do szlifowania krawędzi oraz nadawania płytom zaokrąglonych kształtów – paca do szlifowania. Łatwość obróbki płyt Multipor umożliwia dokładne wykonanie izolacji przy przejściach rur instalacyjnych różnego rodzaju.

Należy unikać sztywnych połączeń ścian i sufitów. W związku z pracą konstrukcji obiektów i obciążeniami na nie oddziałującymi, szczeliny dylatacyjne oraz spoiny połączeń płyt izolacyjnych i konstrukcji powinno się wypełnić odpowiednim materiałem trwale plastycznym. Dodatkowo nie należy układać płyt Multipor na styk w miejscach załamania konstrukcji.

W przypadku montażu izolacji termicznej z płyt Multipor w miejscach, gdzie oddziałują na strop obciążenia dynamiczne należy:
• bez względu na grubość izolacji montować ją za pomocą łączników mechanicznych o średnicy talerzyka min. 60 mm ze strefą rozporową w stropie;
• każdą płytę zamocować jednym łącznikiem w środku ciężkości elementu;
• wykończyć powierzchnię siatką zbrojącą zatopioną w warstwie wykończeniowej;
• oddylatować izolację stropu od ścian np. paskiem z wełny mineralnej o grubości 20 mm (dylatacja powinna być ułożona przy każdym załamaniu konstrukcji);
• umieścić profil dylatacyjny 20 mm w środku rozpiętości stropu, prostopadle do kierunku jego pracy (wnętrze profilu należy wypełnić wełną mineralną i wykończyć masą trwale plastyczną).

Modernizacja Stadionu Olimpijskiego zakończyła się wiosną 2017 roku. Dziś trybuny areny mieszczą, oprócz fanów żużla, również kibiców futbolu amerykańskiego.

Dzięki technologii Multipor udało się zmodernizować znaczący obiekt międzywojennego modernizmu wrocławskiego. Po przebudowie Stadion Olimpijski stał się najnowocześniejszą areną do gry w futbol amerykański w Polsce.

Małgorzata Bartela, Tomasz Malkowski
Fotografie: Tomasz Meuś © Xella Polska

Załączniki:
artykul multipor RiZ 3-2017.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
OBERLAND- 4/2023

W numerze:

OBERLAND

Zapominanie i odpominanie Prus Górnych

Krajobraz jako styl życia

Miejskie nostalgie

Sztuka przemieszana

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej