Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > Kościół Garnizonowy św. Katarzyny w Toruniu
Nr 4/2013 MAPEI Polska Sp. z o.o.
Kościół Garnizonowy św. Katarzyny w Toruniu

– Wkład MAPEI we wzmocnienie zabytkowego sklepienia za pomocą siatek z impregnowanego włókna szklanego (system FRG).


Kościół Garnizonowy św. Katarzyny, wybudowany pod koniec XIX w. w stylu neogotyckim, posiada wieżę wysokości 86 m i jako jedyny w Toruniu – transept. Nawy i prezbiterium zwieńczone są sklepieniem gwiaździstym charakterystycznym dla tego kierunku architektonicznego.

Kościół według projektu niemieckiego wojskowy kościół katolicki. Budynek szczęśliarchitekta Schönhalsa wzniesiony został poza wie przetrwał obie wojny światowe, jednak po obrębem murów nowomiejskich, na placu św. drugiej wojnie, podczas której wykorzystywany Katarzyny, obecnie znajduje się w bezpośred-był jako zbór ewangelicki dla niemieckich żołnim sąsiedztwie toruńskiej Starówki. Najpierw nierzy, wymagał remontu zarówno wewnątrz, funkcjonował jako protestancki kościół woj-jak i na zewnątrz. Ołtarz główny, przedstawiaskowy, a w 1920 r. został konsekrowany jako jący figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, oraz pozostałe rzeźby, którymi ozdobiono kościół, wykonane zostały przez rzeźbiarza Ignacego Zelka. W oknach prezbiterium znajdują się witraże z wizerunkami świętych, wykonane w 1897 r. w Toruniu. W kościele posłuchać można dźwięku 35-głosowych organów. W ostatnich latach przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie, w wyniku których odnowiona została południowa elewacja, wieża, cztery tarcze zegarowe oraz dach świątyni.

MAPEI: system FRG i bezcementowe zaprawy renowacyjne

Obiekt wymagał wykonania wzmocnień konstrukcji murowych stropu (sklepienia łukowe). Firma wykonawcza, przy współpracy specjalistów MAPEI, zaproponowała technologię, polegającą na wklejeniu siatek z impregnowanego włókna szklanego, przeznaczonych do obiektów zabytkowych.


Do scalenia rys w konstrukcji zastosowano MAPE-ANTIQUE I. Jest to mieszanka spoiwa hydraulicznego z mikrowypełniaczami, specjalnymi dodatkami pucolanowymi. Wymieszany z wodą (ok. 35%), tworzy płynny, stabilny i jednorodny zaczyn, który wypełnia szczeliny konstrukcji, wymagające konsolidacji (stopniowo utwardza się w reakcji pucolanowej bez reagowania z cegłami, kamieniem i zaprawą murarską, nawet w obecności rozpuszczalnych soli w konstrukcjach poddawanych iniekcji). W przeciwieństwie do cementu, podczas hydratacji MAPE-ANTIQUE I nie powstają substancje alkaliczne (zawierające sód czy potas), które mogłyby wywołać niebezpieczne zjawiska ekspansji w kontakcie z reaktywnym kruszywem (reakcja alkalia-kruszywo). Oprócz materiału naprawczego, w pracach prowadzonych w obiektach zabytkowych, ważna jest również sama technika zalewania rys. Zaleca się wykonanie ręczne, bez użycia urządzeń mechanicznych, etapami, tak by wcześniejsza warstwa zdążyła związać i aby nie wywoływała nadmiernych naprężeń muru.

Następnie na powierzchni sklepień rozprowadzono 3-4-milimetrową warstwę PLANITOP HDM RESTAURO – dwuskładnikowej zaprawy o wysokiej plastyczności i jasnej barwie, na bazie naturalnego wapna hydraulicznego (NHL) i ekologicznej pucolany, stosowanej do wzmacniania i wyrównywania powierzchni konstrukcji murowych. W warstwę świeżej zaprawy wklejono siatkę MAPEGRID G 220, dociskając ją lekko płaską pacą, aby idealnie wtopiła się w warstwę zaprawy. Dzięki specjalnemu ułożeniu włókien naprężenia we wzmacnianej MAPEGRID G 220 konstrukcji murowej są równomiernie rozkładane, co powoduje wzrost odporności konstrukcji na kruche pęknięcia. Dodatkowo, gdy konstrukcja poddana jest przemieszczeniu, wzmacnia się poprzez rozkład sił na całej powierzchni elementów zarówno w spoinach, jak i w konstrukcji murowej. Ostatnim etapem było nałożenie drugiej zamykającej i całkowicie przykrywającej siatkę warstwy zaprawy PLANITOP HDM RESTAURO o jednakowej grubości 2-3 mm.

Agata Borys

Fotografie: Archiwum Renovatio

Załączniki:
Mapei_4_2013_z_reklamą.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Kazimierz Dolny - 3/2018

W numerze:

Przekształcenia układu urbanistycznego Kazimierza Dolnego

Renesansowe kamienice mieszczańskie

Kościół św. Anny w Kazimierzu Dolnym

Kolonia artystyczna w Kazimierzu Dolnym

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej