Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > Konserwacja zabytkowych konstrukcji szkieletowych
Nr 2/2011 Remmers Polska Sp. z o.o.
Konserwacja zabytkowych konstrukcji szkieletowych

W wielu rejonach Polski wciąż można spotkać budowle o drewnianej konstrukcji szkieletowej, zwane szachulcami, przysłupami lub murem pruskim. Budynki te o ponad 100 letniej historii są zazwyczaj w złym stanie i jest to ostatnia szansa na ich uratowanie. W oparciu o badania i doświadczenia firmy REMMERS opracowano system renowacji budownictwa szkieletowego.


Ogólne założenia systemu

1. Wtórne zaprawy usunąć, a powierzchnię oczyścić urządzeniem Rotec, metodą strumieniowania ściernego. Powłoki dyspersyjne i olejne z drewna usunąć chemicznie preparatem AGE.

2. Do ochrony drewnianej więźby dachowej zastosować preparat Multi GS. Zwalcza on i długotrwale zapobiega insektom i grzybom. Wzmocnienie drewna należy przeprowadzić płynnymi impregnatami Holzverfestigung, o spoiwie poliuretanowym lub epoksydowym. Ubytki uzupełnić masami o analogicznych spoiwach.

3. Do odtworzenia spoinowania zaleca się użycie miękkiej zaprawy wapiennej Fugenmörtel ZF. Uszkodzone cegły wymienić lub wzmocnić estrami kwasu krzemowego KSE 300 i naprawić barwioną w masie zaprawą renowacyjną Restauriermörtel.

4. Wypełnienia gliniane naprawić używając gliny lub odtworzyć z użyciem tynku o dużej porowatości Fachwerkmörtel lub tynku termoizolacyjnego Wärmedämmputz. Powierzchnię opracować zaprawą wapienną Historic Kalkspachtel.

5. Powłokę dekoracyjną na wypełnieniach wykonać niehydrofobową farbą krzemianową Mineralfarbe OH lub wapienną Historic Kalkfarbe o spoiwie z wapna dyspergowanego.

6. Do ochrony i dekoracji drewna zastosować powłoki kryjące lub laserunkowe. Lazura HK-Lasur, dekorując, dodatkowo zapewni ochronę przed grzybami, insektami i porostami.

Przykładem uratowania budynku o konstrukcji przysłupowej jest pochodzący z XVII wieku „Dom Zegarmistrza” w Bogatyni. Podczas prac renowacyjnych zastosowano tam między innymi: HK-Lasur do ochrony i dekoracji belek, Funcosil SNL do zabezpieczenia kamienia, a do hydroizolacji fundamentów system Kiesol. Ściany wyklejono mineralnymi płytami SLP, przeznaczonymi do wilgotnościowo-energetycznej renowacji budynków od wewnątrz. System płyt SLP rozwiązuje problemy kondensacji poprzez buforowanie i kapilarne oddawanie wody, a co najważniejsze dla zabytku, nie zmienia wyglądu zabytkowej elewacji. Remmers rozwija system produktów w zakresie omawianych zastosowań, posiadając liczne referencje w konserwacji drewna i konstrukcji mieszanych.

Jacek Olesiak
Konserwator dzieł sztuki
Remmers Polska
Fotografie: autor

Załączniki:
REMMERS_artykuł_2_2011.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie - 2/2024

W numerze:

10 rocznica uznania Zespołu za pomnik historii

50-lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

 

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej