Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Nr 2/2011 Caparol Polska Sp. z o.o.
Kolor – jak go zmierzyć?

Producenci wszelkich dóbr materialnych prześcigają się w oferowaniu na rynku coraz to bardziej kolorowych wersji przedmiotów. Inspiracje znajdują, między innymi, w naturze. Pomiar koloru wzorcowego ma umożliwić przeniesienie pięknych barw do świata otaczającego człowieka w codziennym życiu. Czy jest to rzeczywiście możliwe?

Proces postrzegania kolorów przez oko ludzkie jest złożony, a efekt często bywa subiektywny. Zjawiskami decydującymi o ocenie i mającymi wpływ na odbiór wrażenia koloru są:

• rodzaj źródła światła oraz jego intensywność: inaczej wygląda przedmiot oświetlony w pełni promieniami słonecznymi, a inaczej w cieniu czy w światłe sztucznym; 

• zdolność do oceny barw u człowieka:  jest zróżnicowana w zależności do płci (ok. 10% mężczyzn ma problemy z rozpoznawaniem barw – daltonizm), jak również zmienia się z wiekiem czy chwilowym nastrojem człowieka;

• wielkość przedmiotu oraz jego kształt oddziałują na wrażenie barwy: np. większe próbki we wzornikach są „bliższe” pierwowzorowi w naturze;

• wpływ tła: jego wielkość i kolor oddziałują w połączeniu z ocenianym kolorem, tworząc wrażenie całkiem innego koloru, inaczej odbieramy barwy w małym pokoju, a inaczej na dużej ścianie elewacji;

• rodzaj podłoża: jest często niedocenianymzjawiskiem wpływającym na końcową ocenę koloru, inaczej bowiem wygląda kolor na gładkiej powierzchni, a inaczej na porowatej,zawierającej w sobie zacienione miejsca;

• rodzaj połysku: w sposób znaczący zmienia wrażenie barwy ocenianej powierzchni.

Jeśli ponadto uświadomimy sobie, że np. odcieni samego koloru czerwonego możebyć kilkanaście, rodzi się problem, jak w niezawodny sposób definiować barwyi zagwarantować ich powtarzalność w produkcjipowłok malarskich.Stworzenie ujednoliconego opisu barw zaprzątało już umysły myślicieli Oświecenia czy Romantyzmu. Newton i Goethe tworzyli najprostsze modele oparte na płaskim kolistym opisie barw.

Współcześnie funkcjonuje kilka sposobów definiowania kolorów. Wszystkie oparte są na trójwymiarowym modelu. Również model opisu barw zawarty we wzornikach Caparol 3D+, CaparolColor i Fassade A1 opiera się na tej zasadzie. Oś obrotu tworzą kolory zawarte pomiędzy kolorem czarnym i białym, oś szarości (L=0 czarny kolor, L=1 kolor biały). Następną osią odniesienia jest oś a pomiędzy kolorem zielonym i czerwonym (wartości ujemne to kolor zbyt zielony, a wartości dodatnie –kolor zbyt czerwony). Ostatnim członem równania jest oś b umiejscowionapomiędzy kolorami niebieskim i żółtym (wartości ujemne – zbyt niebieski, wartości dodatnie – zbyt żółty). Po opracowaniu takiego modelu, następnym krokiem było stworzenie narzędzi pomiarowych na nim opartych.

Jednym z najważniejszych jest spektrometr, urządzenie służące do otrzymywania i analizowania widm promieniowania świetlnego (od podczerwieni do ultrafioletu).

Przy pomiarze uwzględnia ono różnegorodzaju oświetlenie:

• dzienne;
• wieczorne;
• sztuczne.

Bardzo poręcznym urządzeniem jest też kolorymetr „ColorPen”. To proste urządzenieposiada ponad 3500 wprowadzonych recepturz wzorników Caparol 3D-System plus, CaparolColor, R AL Classic w wersji z połyskiem i bez oraz NCS Index Edition 2. Jego niezależność od źródła zasilania umożliwia sprawdzanie bezpośrednio na budowie badanych kolorów w stosunku do tych zapisanychw pamięci. Doradcy techniczno – handlowi firmy Caparol są wyposażeni w ten przyrząd, niezbędny podczas prac na obiektach. Należy jednak pamiętać, że zastos owanie najnowszej dostępnej wiedzy oraz techniki pomiarowej nie zapewnia doskonałego doboru kolorów. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie wymalowania kontrolnego na obiekcie, gdzie w naturalnych warunkach, w swoim docelowym otoczeniu, kolor będzie podkreślał zmierzony końcowy efekt.

Michał Paetz
Kierownik Działu Technicznego
Caparol Polska sp. z o.o.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Kraków - 1/2020

W numerze:

Bieżące funkcjonowanie Parku Kulturowego Stare Miasto

Park Kulturowy szansą Nowej Huty

Dziedzictwo materialne Krakowa

Krajobraz miast historycznych – o potrzebie zarządzania zintegrowanego

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej