Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne przy użyciu produktów Farby Kabe
Nr 2/2018 Farby Kabe Polska Sp. z o.o.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne przy użyciu produktów Farby Kabe

Jednym z poważniejszych problemów występujących w budownictwie jest wilgoć. Problem ten dotyka przede wszystkim obiektów zabytkowych. Przyczyn powstawania wzmożonego zawilgocenia jest wiele, m.in. zmieniające poziom wody gruntowe, zmieniające się ukształtowanie terenu, przebudowy otoczenia itd. W związku z tym coraz bardziej nieodzowne jest zastosowanie izolacji jako jednego z elementów renowacji w obiektach zabytkowych.

Odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w podziemnych częściach fundamentowania dotyczy obiektów, w których nigdy nie zastosowano takich zabezpieczeń lub dotychczasowe izolacje przestały spełniać swoje funkcje. Dotyczy to izolacji poziomych i pionowych zabezpieczających obiekt przed wodami gruntowymi i opadowymi.

Izolacja pozioma
Ważną i istotną jest izolacja pozioma chroniąca ściany przed skutkami podciągania kapilarnego. W nowo powstających budynkach, wykonuje się takie uszczelnienie za pomocą np. materiałów bitumicznych. Nie ma to zastosowania do budynków, które zostały już wybudowane. W takich przypadkach stosuje się dwie metody wykonania izolacji – mechaniczną lub chemiczną. Do metod chemicznych zaliczana jest iniekcja. Wykonuje się ją za pomocą nawiertów i nasączania materiału murowego odpowiednim preparatem do wytworzenia izolacji. Materiał aplikuje się dwoma metodami: grawitacyjną oraz ciśnieniową (szczególnie zalecana przy wysokim zawilgoceniu muru). Do aplikacji ciśnieniowej stosowane są specjalne pompy. Podawanie preparatu pod ciśnieniem zwiększa penetrację i dodatkowo skuteczniej pozwala wypierać wilgoć. Firma Farby Kabe posiada w swojej ofercie płyn iniekcyjny oparty na mikroemulsji silikonowej. Jego skuteczność jest bardzo wysoka, dodatkowo została potwierdzona certyfikatem WTA, co jest szczególnie istotne przy zastosowaniu w obiektach zabytkowych. Istotne jest, aby przy grubych murach (pow. 80 cm) iniekcję wykonywać dwustronnie. Specjalne zalecenia co do wykonania izolacji powinny być zawsze konsultowane z działem technicznym.

Izolacje pionowe
Ważnym elementem są także izolacje pionowe. Przy starych i zawilgoconych murach istotna jest szczelność izolacji, ale także jej paroprzepuszczalność. Nie jest to możliwe przy zastosowaniu materiałów bitumicznych. Takie możliwości daje materiał mineralny w postaci tzw. szlamu lub tynku. Zastosowanie odpowiedniej izolacji podyktowane jest rodzajem muru oraz rodzajem podłoża. Produkty te mogą być stosowane w różnych konfiguracjach jako izolacje typu lekkiego, średniego lub ciężkiego. Dodatkowym atutem izolacji mineralnych jest możliwość aplikowania za pomocą agregatów. Jest to szczególnie ważne przy bardzo nierównych powierzchniach występujących w starym budownictwie.

W przypadku wykonywania izolacji w zawilgoconych i zasolonych ścianach istotne jest zastosowanie tynków renowacyjnych. Konieczność ta wynika stąd, że po odparowaniu wody zawarta w niej sól zaczyna krystalizować. Aby nie doprowadziło to do uszkodzenia materiału murowego, kryształy powinny odłożyć się właśnie w tynku renowacyjnym.

Zbigniew Gil, Adrian Kowalski
Farby Kabe Polska Sp. z o.o.

Załączniki:
Kabe_2-2018.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Kraków - Nowa Huta - 1/2019

W numerze:

Nowa Huta socrealistyczna

Nowa Huta „podziemna” – schrony

Nowa Huta XXI w. – „na jutro bliskie i jutro dalekie”

Układ urbanistyczny Nowej Huty 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej