Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > Izolacja ścian od wewnątrz płytami Kooltherm
Nr 2/2018 Kingspan Insulation Sp. z o.o.
Izolacja ścian od wewnątrz płytami Kooltherm

Przy renowacji obiektów zabytkowych ważne jest zachowanie szczególnej troski, tak aby wszystkie elementy tworzące charakter budynku zostały zachowane i nie stracił on swojej autentyczności. Technologie i materiały, świetnie sprawdzające się w obiektach budowanych współcześnie, nie zawsze są odpowiednie przy konserwacji zabytków. Dzięki wieloletnim pracom nad doskonaleniem metod skutecznej izolacji budynków udało się znaleźć nowoczesne rozwiązanie, pozwalające maksymalnie ograniczyć powstawanie zjawisk sprzyjających rozwojowi grzybów i pleśni, nie naruszając przy tym zabytkowych fasad.

Użycie tradycyjnych materiałów izolacyjnych do ocieplenia pomieszczenia od środka jest bardzo ryzykowne i często staje się przyczyną rozwoju grzybów i pleśni. Ponieważ wymiana powietrza w takich miejscach w praktyce się nie odbywa, a dopływ pary wodnej i jej kondensacja powoduje wzrost wilgoci, powstają warunki wybitnie sprzyjające ich rozwojowi. Dodatkowym problemem jest fakt, że kolonia pleśni lub grzybnia jest zasłonięta i długo jej nie widać, natomiast cały czas niekorzystnie wpływa na komfort funkcjonowania użytkowników.

Kingspan Kooltherm® K118 Izolacja wewnętrzna
Rozwiązaniem stosowanym w budynkach w Polsce i w Europie z powodzeniem jest wykorzystanie płyt termoizolacyjnych Kingspan Kooltherm® K118 Izolacja wewnętrzna. Są to płyty z rdzeniem z pianki rezolowej, które z jednej strony są zespolone z płytą gipsowo- kartonową o grubości 12,5 mm, a z drugiej posiadają wielowarstwową niskoemisyjną okładzinę zawierającą aluminium. Pomiędzy rdzeniem izolacyjnym a płytą gipsowo-kartonową umieszczona jest warstwa folii aluminiowej pełniąca funkcję paroizolacji. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła l (lambda) to zaledwie 0,018 W/m ∙ K. Powyższe rozwiązanie systemowe umożliwia izolację ścian przy niewielkiej ingerencji wewnątrz pomieszczeń. Płyty termoizolacyjne Kingspan Kooltherm® K118 Izolacja wewnętrzna cieszą się dużym zainteresowaniem wśród konserwatorów zabytków, gdyż pozwalają w bezinwazyjny sposób wykonać renowację obiektów otoczonych szczególną troską zarówno ze względu na ich wartość kulturową, jak i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac konserwatorskich. Stosowane są do termoizolacji ścian od wewnątrz, stropów oraz poddaszy. Takie rozwiązania doskonale sprawdzają się w obiektach historycznych z ozdobnymi detalami architektonicznymi. Ze względu na zabytkowe fasady termoizolacja zewnętrzna jest zwykle utrudniona lub wręcz niemożliwa. Płyty Kingspan Kooltherm® K118 Izolacja wewnętrzna, dzięki swojej strukturze, niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła i dużemu oporowi dyfuzyjnemu zapobiegają dostępowi pary wodnej pochodzącej z pomieszczeń do ścian mających niską temperaturę. Tego typu rozwiązanie, choć nieco zmodyfikowane, polecane jest także do izolowania pomieszczeń adaptowanych na cele użytkowe (strychy czy piwnice).

Płyty Kingspan Kooltherm® K118 Izolacja wewnętrzna i sposób ich montowania umożliwiają jak najmniejszą ingerencję w istniejącą tkankę zabytkową oraz zapewniają możliwość jak najdłuższego istnienia obiektów w niezmienionym stanie. Zupełnie inne zasady ocieplania obowiązują przy termoizolacji od wewnątrz i z zewnątrz.

Kingspan Kooltherm® K12 Izolacja wewnętrzna
Kingspan Kooltherm® K 12 I zolacja w ewnętrzna to płyta do termoizolacji ze sztywnej pianki rezolowej w mikroperforowanej okładzinie zawierającej aluminium. Zalecana do termoizolacji: ścian od wewnątrz, ścian szkieletowych, poddasza od wewnątrz.

Kingspan Kooltherm® K 12 I zolacja w ewnętrzna to płyta z rdzeniem z pianki rezolowej w obustronnej, mikroperforowanej okładzinie zawierającej aluminium. Wartość współczynnika lambda wynosi λD = 0,020 W/m·K.

Płyta idealnie nadaje się do termoizolacji od wewnątrz, a także do ścian szkieletowych niskich budynków. Jej właściwości pozwalają skutecznie ocieplić budynek energooszczędny lub nawet pasywny warstwą kilkunastu, a nie kilkudziesięciu centymetrów. Do termoizolacji fasad wentylowanych oraz budynków wyższych przeznaczone są natomiast płyty Kooltherm® K15 Izolacja fasad wentylowanych.

Kingspan Kooltherm® K17 Izolacja wewnętrzna Kooltherm® K17 – zespolona płyta izolacyjna do suchej zabudowy
Kingspan Kooltherm® K17 to zespolona płyta do termoizolacji ścian od wewnątrz ze sztywnej pianki rezolowej zespolona z płytą kartonowo-gipsową o grubości 12,5 mm w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego produkowana dla grubości 20 mm ≤ d ≤ 120 mm z prostymi krawędziami.

Systemy ocieplenia ścian od wewnątrz Kingspan Kooltherm® oparte na zespolonej płycie termoizolacyjnej Kingspan Kooltherm® K17 są przeznaczone do wykonywania suchej zabudowy. W zależności od rodzaju przegrody i miejsca stosowania istnieją dwa sposoby mocowania płyt:

1. Poprzez klejenie punktowe za pomocą kleju

System składa się z okładziny zewnętrznej (płyta g-k 12,5 mm o zwężających się krawędziach z folią paroizolacyjną), rdzenia (sztywna izolacja z termoutwardzalnych żywic modyfikowanych) oraz okładziny wewnętrznej (powłoka z włókna szklanego).

System Kingspan Kooltherm® K17 mocowany punktowo za pomocą kleju stosowany jest w przypadku:

• suchych, stabilnych ścian z cegły, bloczków lub betonowych ścian szczelinowych, po usunięciu materiału kruchego,
• nierówności podłoża poniżej 15 mm,
• typ i grubość ściany zapewniają odpowiednie zabezpieczenie przed chłonięciem wody opadowej przez mur.

2. Poprzez montaż mechaniczny na listwach drewnianych

System składa się z okładziny zewnętrznej (płyta g-k 12,5 mm o zwężających się krawędziach z folią paroizolacyjną), rdzenia (sztywna izolacja z termoutwardzalnych żywic modyfikowanych) oraz okładziny wewnętrznej (folia kompozytowa).

System Kingspan Kooltherm® K17 na impregnowanych listwach drewnianych stosowany jest w przypadku:


• suchych, stabilnych ścian z cegły, bloczków betonowych lub kamiennych, ścian szczelinowych, po usunięciu materiału kruchego,
• nierówności podłoża,
• ścian, w których zastosowano wtryskiwaną chemiczną izolację przeciwwilgociową,
• typ i grubość ściany zapewniają odpowiednie zabezpieczenie przed chłonięciem wody opadowej przez mur.

Systemy ociepleń ścian wewnętrznych Kingspan Kooltherm® to 3 w 1: izolacja cieplna, paroizolacja i wykończenie ścian płytami g-k. Produkty Kooltherm® posiadają doskonałe własności pod względem bezpieczeństwa ogniowego. Mają bardzo ograniczony wpływ na rozprzestrzenianie ognia i wytwarzają bardzo małą ilość dymu. Same płyty prezentują klasę reakcji na ogień Cs-1,d0. Były one testowane na klasę ogniową w zastosowaniu za płytą gipsowo-kartonową 12,5 mm o klasie A2 (zgodnie z PN EN 15715 tab. 5 nr 2) i uzyskały klasyfikację (PN EN 15501-1) B-s1, d0.

Niski współczynnik przewodzenia ciepła λ ( lambda), jeden z najważniejszych parametrów materiałów izolacyjnych, to cecha charaktrerystyczna produktów Kooltherm®.

Najistotniejsze korzyści wynikające ze stosowania produktów Kingspan to skuteczne obniżenie strat ciepła, wyeliminowanie zjawisk sprzyjających rozwojowi grzybów i pleśni, nie naruszając przy tym fasad, przy jednoczesnym zachowaniu przyjaznego mikroklimatu w pomieszczeniach. Przy budynkach zabytkowych, poddawanych pracom renowacyjnym niezwykle ważna jest rzetelna dbałość o prawdziwy charakter, wynikająca z poszanowania ich wartości historycznej i kulturowej.

Załączniki:
Kingspan_2-2018.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie - 2/2024

W numerze:

10 rocznica uznania Zespołu za pomnik historii

50-lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

 

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej