Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Renowator > Artykuły techniczne > Historica – materiał a dbałość o zabytki
Nr 2/2016 Farby Kabe Polska Sp. z o.o.
Historica – materiał a dbałość o zabytki

Jednym z ważniejszych zadań w działaniach konserwatorskich jest ochrona substancji zabytkowej. Od zawsze było to wyzwanie dla specjalistów dokonujących konserwacji i renowacji. W związku z dużą rozpiętością definicji substancji zabytkowej producenci materiałów muszą i powinni brać pod uwagę skład i dopasować go do potrzeb oraz założeń konserwatorskich.

Jednym z ważniejszych zadań jest ochrona substancji murowej. Często zdarza się, że ignoruje się ten aspekt podczas prac konserwatorskich. Nieodpowiednie postępowanie może doprowadzić do trwałych zniszczeń w strukturze muru. Ważnym elementem jest również dobór zapraw oraz tynków. Jeśli na obiekcie były zastosowane historycznie zaprawy wapienne, podczas remontu powinny być używane tego typu materiały. Cement pojawił się w Polsce dopiero w drugiej połowie XIX w. W związku z tym bardzo rozpowszechnione w ówczesnym budownictwie było używanie zapraw wapiennych. Dużym wyzwaniem jest wykonanie odpowiedniej wapiennej zaprawy murarskiej lub tynkarskiej w warunkach budowlanych. Ma na to wpływ szereg czynników, ale jednym z podstawowych jest brak wapna dołowanego. Firma Farby KABE w swojej ofercie posiada gotowy tynk wapienny Mineralit Restauro W. Produkt ten odpowiada składem i właściwościami tynkom stosowanym pierwotnie. Ma to duży wpływ na ochronę murów, ponieważ zastosowanie zapraw cementowych może spowodować uszkodzenia cegieł.


Innym aspektem ochrony murów jest zastosowanie tynków renowacyjnych jako traconych lub ofiarnych. Zestaw składający się z trzech produktów Mineralit Restauro TB, Mineralit Restauro TW i Mineralit Restauro TU pozwala na dopasowanie technologiczne warstw tynkarskich tak, aby nie szkodziły, lecz pomagały w ochronie zawilgoconych ścian i przejmowały z wnętrza szkodliwe sole. Nazywamy je tynkami ofiarnymi lub traconymi, ponieważ po spełnieniu swojej roli są skuwane razem ze szkodliwymi substancjami. Mur jest w ten sposób chroniony przed trwałymi uszkodzeniami.

Przed tynkowaniem ważne jest zadbanie o kondycję materiału murowego. W celu wzmocnienia lub związania zdegradowanych warstw cegły istotne jest stosowanie odpowiednich środków, które zapewnią dużą dyfuzyjność oraz trwale i głęboko odtworzą zniszczone struktury. Przykładem może być tutaj zestaw preparatów do konsolidacji Consolid 100 i Consolid 500.

Mówiąc o trwałej ochronie murów nie sposób nie wspomnieć o warstwach malarskich. Pełnią one bardzo ważną rolę i dlatego dobór oraz skład farb jest tak istotny. Historycznie jedną z najczęściej wykorzystywanych farb była farba wapienna. Produkuje się ją i stosuje do dzisiaj. Farba wapienna daje bardzo paroprzepuszczalną powłokę oraz jednocześnie posiada naturalne właściwości przeciwdziałające mikroorganizmom. Jedną z ważniejszych właściwości jest dość łatwe usuwanie warstw farby. Farby KABE posiada w swojej ofercie m.in. farbę FWW, charakteryzującą się dużo lepszymi właściwościami niż farby wytwarzane na bazie wapna dołowanego.

Podczas prac konserwatorskich często zdarza się, że nie jest możliwe w danej chwili przeprowadzenie odpowiednich zabiegów.Wynika to z różnych przyczyn, czasami tak prozaicznych jak brak funduszy, zwłaszcza jeśli chodzi o warstwy malarskie lub dekoracyjne na powierzchni tynku. Możemy zastosować wtedy technikę pokrycia elementu warstwą, która łatwo da się usunąć, bez negatywnych skutków dla oryginalnej substancji. Materiałem, który pozwala na przeprowadzenie takiego zabiegu, jest odwracalna farba Dekofix. Charakteryzuje się ona trwałą, ale także usuwalną powłoką. O potrzebie stosowania tego typu materiału świadczy fakt, że technologia ta została doceniona przez konserwatorów podczas Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej EKIR 2016. Farba Dekofix zyskała uznanie i została wyróżniona „Za wysoki stopień przydatności do prac renowacyjnych”.

Załączniki:
Kabe 2_2016.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Kazimierz Dolny - 3/2018

W numerze:

Przekształcenia układu urbanistycznego Kazimierza Dolnego

Renesansowe kamienice mieszczańskie

Kościół św. Anny w Kazimierzu Dolnym

Kolonia artystyczna w Kazimierzu Dolnym

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej