Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Nr 3/2012 Caparol Polska Sp. z o.o.
Histolith

Nowoczesne materiały budowlane, szczególnie materiały do renowacji i konserwacji zabytków, muszą spełniać coraz to wyższe oczekiwania klientów. Jest to naturalną konsekwencją zwiększającej się świadomości odbiorców, dla których sama jakość produktów okazuje się już niewystarczająca. Dziś klient – w parze z dobrym materiałem – wymaga wsparcia technicznego. Specjalistyczne doradztwo i fachowe know-how nabiera w dzisiejszych realiach nowego znaczenia i zyskuje zupełnie nową wartość. Dotyczy to zwłaszcza chemii budowlanej.

O zmieniających się oczekiwaniach rynkowych i roli, jaką współcześnie pełni profesjonalny i odpowiedzialny producent chemii budowlanej, opowiada Zbigniew Gil, Product Manager Produktów Histolith, sygnowanych marką Caparol.

 Doradztwo techniczne staje się nieodłącznym elementem współczesnych relacji producent – odbiorca. Relacji, w których klient przestaje być tylko biernym adresatem produktów i staje się równorzędnym uczestnikiem procesu renowacji zabytków. Celem świadomego producenta jest natomiast dostarczenie nie tylko wartościowych produktów, ale również fachowych porad, bez których zastosowanie specjalistycznych materiałów jest trudne, a czasem zupełnie niemożliwe.

Rola współczesnego producenta zmienia się wraz z dynamicznie rosnącymi oczekiwaniami rynkowymi. Obecnie producenci, tacy jak Caparol Polska, występują w roli doradcy, udzielają wskazówek, przeprowadzają szkolenia, oddają do dyspozycji swoje laboratoria, wykonują specjalistyczne badania. Misja ta jest nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza w przypadku rynku renowacji i konserwacji zabytków, gdzie nie mamy do czynienia z homogenicznym odbiorcą. Oznacza to, że producenci chemii budowlanej muszą w równym stopniu zaspokoić wiedzę i oczekiwania zarówno konserwatorów, architektów jak i wykonawców.

Caparol Polska od lat utrzymuje pozycję lidera technologicznego na rynku profesjonalnych farb i systemów ociepleń. Dodatkowo firma oferuje swoim klientom produkty ze specjalistycznej linii Histolith. Są to wyselekcjonowane materiały, przeznaczone do profesjonalnej, a zarazem nowoczesnej konserwacji zabytków i restauracji historycznej substancji budowlanej.

Firma Caparol jest producentem odpowiedzialnym biznesowo, który chce aktywnie uczestniczyć w procesie renowacji obiektów zabytkowych. Chcemy, by Histolith kojarzył się nie tylko z najwyższą jakością produktów, ale również z profesjonalnym wsparciem i fachowym doradztwem, na które może liczyć każdy klient. Nasze motto brzmi: „technologie konserwacji zabytków”. W dalszej części artykułu postaram się udowodnić, że powyższe hasło jest całkowicie uzasadnione.


System doboru tynków renowacyjnych WTA

Tynki WTA to grupa tynków renowacyjnych, przebadanych przez specjalny instytut Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V, czyli Naukowo-Techniczne Robocze Stowarzyszenie Ochrony Budowli i Konserwacji Zabytków. Certyfikat WTA zezwala na stosowanie produktów wysokiej jakości do renowacji obiektów zabytkowych.

 

Dobór właściwej technologii w procesie renowacyjnym jest niezmiernie trudny i często staje się poważnym problemem już na etapie projektowania. Źle dobrany produkt lub niefachowe wykonawstwo mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian w obiektach zabytkowych.

Caparol Polska, realizując misję odpowiedzialnego biznesowo producenta, wprowadził specjalny system doboru tynków renowacyjnych WTA. Podstawowym celem projektu jest chęć zapewnienia obiektom zabytkowym bezpieczeństwa poprzez dobór odpowiedniej technologii renowacyjnej i fachowe wykonawstwo.

System doboru tynków renowacyjnych WTA pozwala na dostosowanie właściwej technologii, w oparciu o specjalistyczne badanie podłoża oraz badanie natężenia i rodzaju soli występujących w obiekcie. Doradcy Caparol Polska, wyposażeni w wiedzę i profesjonalny sprzęt, są w stanie przeprowadzić kompleksowe pomiary i zaproponować właściwą technologię renowacyjną. Caparol Polska posiada nowoczesne, świetnie wyposażone laboratorium badawcze, które wykonuje niezbędne badania i analizy.

Dobór systemu farb Caparol

Kolejnym przykładem systemowego podejścia do renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych może być dobór systemu farb. Caparol Polska, jako jeden z nielicznych producentów, posiada w swojej ofercie pełną gamę profesjonalnych farb wapiennych i krzemianowych. Dzięki specjalistycznemu doradztwu i kompleksowemu badaniu podłoża eksperci Caparol mogą zarekomendować najodpowiedniejszy system renowacyjny.

Ocena podłoża ma tu kluczowe znaczenie. Występujące na obiektach stare wymalowania często dyskredytują podłoże do zastosowania farb mineralnych (do których potrzebne jest podłoże mineralne). Jeśli spotkamy wymalowania innymi farbami (np. dyspersyjnymi), nie jest możliwe stosowanie farb wapiennych czy kr zemianowych.

Zakres profesjonalnego doradztwa Caparol Polska jest bardzo szeroki. Przykładowo, eksperci Caparol, w oparciu o system doradztwa oraz przeprowadzanych pomiarów, potrafią precyzyjnie określić możliwości zastosowania mineralnych powłok. A w przypadkach, gdy zachodzi potrzeba przygotowania podłoża, mogą określić właściwe materiały i odpowiednią technologię (np. wymiana tynków na wapienne).

Doradztwo na etapie realizacji

Profesjonalne doradztwo techniczne jest potrzebne także w trakcie wykonywania prac. Najczęściej przybiera ono postać wskazówek dotyczących właściwego stosowania produktów. Adresatem tych informacji jest oczywiście wykonawca. Fachowiec często potrzebuje nie tylko pomocy technologicznej, ale również nadzoru nad produktami. Caparol Polska przykłada dużą wagę do udzielenia niezbędnego wsparcia wykonawcom. Wykwalifikowani pracownicy firmy są gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania klientów i doradzić na każdym etapie realizacji.

Technologie konserwacji zabytków to przyszłość, która zaczyna się już dzisiaj. Dzięki naszej pasji, jaką jest renowacja zabytków, jesteśmy stale gotowi do nowych, inspirujących wyzwań. Wszystko po to, by zapewnić naszym klientom profesjonalną obsługę i kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji. Jesteśmy przekonani, że wiedza i doświadczenie, jakie przekazujemy naszym partnerom, jest najlepszą inwestycją w długotrwałe relacje biznesowe.

Ocena podłoża ma kluczowe znaczenie w procesie renowacji obiektów zabytkowych.
Ratusz w Chełmie został odnowiony produktami z linii Histolith.

Podstawowym celem Caparol Polska jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektom
zabytkowym poprzez dobór odpowiedniej technologii renowacyjnej i fachowe wykonawstwo.

Więcej informacji o profesjonalnym doradztwie i bogatej ofercie produktów Histolith znaleźć można na www.caparol.pl.

Opracowanie: Katarzyna Jaworska
Dział Komunikacji Caparol Polska
Fotografie: Caparol Polska.

Załączniki:
CAPAROL_3_2012.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Żory - 4/2021

W numerze:

Żory

Miasto i mury obronne

Żorskie dziedzictwo od nowa

Ceglana zabudowa

Muze.ON#

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej