Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Nr 3/2012 Farby Kabe Polska Sp. z o.o.
Farby KABE w Warszawie

Zapewne niejednokrotnie spacerując malowniczymi zakątkami Warszawy podziwiali Państwo odrestaurowane pałace, kościoły czy kamienice. Wiele z nich odzyskało dawną świetność dzięki współpracy fachowców z wielu branż: konserwatorów, architektów, konstruktorów, mykologów itp. przy współudziale specjalistów z firmy Farby KABE Polska.


Właściwości fizykochemiczne i aplikacyjne naszych produktów, szczególnie te przydatne w pracach konserwatorskich, doceniono po raz pierwszy już kilka lat temu: wyróżniła je Komisja Konkursu „Renowator 2005”, przyznając główną nagrodę „za szczególne osiągnięcia w renowacji stref historycznych”. Konkurs był uwieńczeniem IV Europejskiej Giełdy Informacji Renowacyjnej EGIR 2005, odbywającej się w Krakowie, na Zamku Królewskim na Wawelu. Bez mała rok w rok firma Farby KABE jest nagradzana: a to Medalem Europejskim, a to Gazelą Biznesu, czy innymi nagrodami: Buildera, Forbesa, Targów Toruńskich, EGIR-u.


Firma Farby KABE Polska już od blisko 20 lat jest obecna na polskim rynku, kultywując tradycje swojego protoplasty – KABE Farben Karl Bubenhofer o ponad 100-letniej historii. Ponad wiek temu nasz szwajcarski partner, jako firma zajmująca się renowacją obiektów sakralnych, uruchomiła produkcję dwukomponentowych farb krzemianowych.


Firma przez lata stale się rozwijała, doskonaląc technologię farb krzemianowych (silikatowych) opartych na szkle wodnym potasowym. Pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. KABE Farben wprowadziła na rynek jednokomponentową farbę dyspersyjno-silikatową, znacząco przyczyniając się do renesansu farb krzemianowych. W kolejnych latach w laboratoriach KABE trwały prace nad technologią silikatową „III generacji”, uwieńczone sukcesem w 1999 r. Powstała pierwsza na świecie technologia polikrzemianowa NOVALIT, oparta o niskoalkaliczny system krzemianowy (silikatowy), wielokrotnie wyróżniana przez fachowców na targach i sympozjach: „Renowator 2005” w kategorii „szczególne osiągnięcia w renowacji stref historycznych” w konkursie wieńczącym IV Europejską Giełdę Informacji Renowacyjnej EGIR 2005 w Krakowie, Medal Toruńskich Targów Konserwatorskich „KONSERWACJE 2006”, czy MEDAL EUROPEJSKI w 2008. Doskonałym przykładem zastosowania technologii NOVALIT, bezpośrednio na obiekcie, jest jedna z największych kompleksowych konserwacji, wykonana w ostatniej dekadzie przez Międzyuczelniany Instytut Konserwacji na elewacjach pałacu w Wilanowie.

Siedziba Mazowieckiego WUOZ w Warszawie. Pałac Branickich, Nowy Świat, Warszawa 2010 r.

Obecnie nasza firma wprowadziła wiele nowych produktów do renowacji, które uzupełniają bogatą ofertę farb elewacyjnych i wewnętrznych. Na szczególną uwagę zasługują środki do konsolidacji osłabionych podłoży mineralnych oparte na estrach etylowych kwasu ortokrzemowego. MINERALIT CONSOLID 100, z uwagi na mniejszą zawartość środka czynnego, służy do wzmacniania materiałów wąskoporowatych, natomiast MINERALIT CONSOLID 500 do szerokoporowatych chłonnych materiałów. Linia CONSOLID jest materiałem bardzo pożądanym przez fachowców wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba głębokiego strukturalnego wzmocnienia zabytkowej substancji. Preparat możemy nanosić przez powlekanie, ale także, co często jest wskazane, metodą iniekcji. Mogą Państwo również otrzymać CONSOLID z dowolnie wybraną zawartością substancji czynnej (estrów etylowych kwasu ortokrzemowego) w roztworze. Daje nam to możliwość precyzyjnego ustalenia ilości wprowadzanej do obiektu substancji konsolidującej.


Kolejną grupę materiałów do renowacji stanowią tynki renowacyjne (WTA) MINERALIT RESTAURO, uhonorowane toruńskich Targach KONSERWACJE 2009. System ten składa się z trzech podstawowych produktów: MINERALIT RESTAURO TB wstępna obrzutka, MINERALIT RESTAURO TW tynk wyrównujący (magazynujący sole), MINERALIT RESTAURO TU tynk uniwersalny. System tynków renowacyjnych MINERALIT RESTAURO został opracowany specjalnie do zawilgoconych i zasolonych podłoży. Unikalna receptura, oparta o spoiwa hydrauliczne, zapewnia dużą porowatość tynków MINERALIT RESTAURO, a co za tym idzie, doskonałą dyfuzję pary wodnej. Tynki renowacyjne można aplikować ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego na zasolone i zawilgocone podłoża mineralne nawet do 25 mm w jednej warstwie, dzięki ich znakomitej przyczepności. System MINERALIT RESTAURO szczególnie polecany jest na zniszczone strefy cokołowe, zawilgocone i zasolone pozostałe partie budynków zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz. Rekomendowany jest również do wykonywania renowacyjnej wyprawy tynkowej w piwnicach, z wykonaną pełną izolacją przeciwwilgociową pionową i poziomą. Jako materiał uzupełniający na pozostałe części obiektu polecamy zaprawę wapienną MINERALIT RESTAURO W, której receptura bazuje na wapnie hydraulicznym. Tynk może być stosowany jako warstwa podkładowa lub nawierzchniowa na wszystkie podłoża mineralne, zatarta na gładko może być np. malowana wszystkimi farbami dyfuzyjnymi. Jeżeli ostateczna faktura tynku wyda się nam zbyt szorstka i nierówna, jako warstwę wykończeniową warto zastosować szpachlę wapienno-cementową z mikrowłóknami KOMBI FINISZ. Charakteryzuje się ona znakomitą przyczepnością, a po związaniu – pewną elastycznością wykonanej powłoki. Szpachlę można zatrzeć na gładko, jak również można uzyskać ostrzejszą lub pośrednią fakturę, w zależności od oczekiwanego efektu końcowego. KOMBI FINISZ jest znakomitym materiałem scalającym stare i nowe wyprawy tynkowe, dzięki czemu gładkie powierzchnie elewacji są jednolite i dobrze przygotowane pod końcową warstwę, np. farbę. Jest kilka ciekawych realizacji w Warszawie, gdzie zastosowano system MINERALIT RESTAURO i NOVALIT np.: pałac Branickich – obecna siedziba Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie na Nowym Świecie 18/20, czy kościół św. Karola Boromeusza przy Powązkowskiej.

Spośród szerokiej gamy produktów elewacyjnych Farby KABE największą popularnością cieszą się produkty linii NOVALIT. Produkty polikrzemianowe NOVALIT łączą w sobie najlepsze cechy materiałów krzemianowych (silikatowych) i polimerowych (akrylowych). Tworzą warstwy o mineralnym charakterze i wysokiej przepuszczalności pary wodnej. W odróżnieniu od tradycyjnych wyrobów krzemianowych można je również stosować na podłożach pokrytych wcześniej powłokami lub wyprawami na bazie tworzyw sztucznych. Łagodny przebieg ich reakcji wiązania ogranicza niekorzystne oddziaływanie warunków atmosferycznych na jakość wykonywanej warstwy (bez plam, przebarwień i zacieków). Produkty polikrzemianowe, dzięki niskiej alkaliczności (pH 8,59,0) są łatwe w aplikacji i nie wymagają stosowania szczególnych środków ochrony BHP. Można zaryzykować stwierdzenie, że wyroby systemu NOVALIT wytyczają nowy kierunek ochrony i dekoracji elewacji.

Przy konserwacji detali architektonicznych na przygotowane wcześniej wyprawy tynkowe najlepiej nałożyć farbę podkładową zawierającą mikrowłókna szklane (tzw. farba zbrojona), następnie farbę NOVALIT F w kolorze warstwy farby laserunkowej (NOVALIT L). W efekcie końcowym ta transparentna, nie w pełni kryjąca farba laserunkowa nada swoisty lekki, świetlisty efekt optyczny i delikatne rozedrganie, widoczne zwłaszcza na większych płaskich powierzchniach. Konserwatorzy bardzo chętnie stosują ten produkt do podkreślenia detalu architektonicznego elewacji, lekkiego pogłębiania koloru, czy mocnego zaakcentowania formy rzeźbiarskiej. Doskonałym przykładem są tu dwie realizacje konserwatorskie, wykonane z zastosowaniem m.in. farby NOVALIT L: pałac Czapskich-Krasińskich, obecna siedziba ASP w Warszawie, oraz kościół Sakramentek pw. św. Kazimierza na Rynku Nowego Miasta. Stosując laserunkową farbę elewacyjną NOVALIT L, można uzyskać niepowtarzalne efekty estetyczne i wyrazistość barw, ponieważ farba ta składa się w głównej mierze ze spoiwa i pigmentów.

Równie niepowtarzalny efekt estetyczny jesteśmy w stanie uzyskać stosując tynki barwione w masie NOVALIT T; kolor wydobywający się z zatartej pacą powierzchni tynku jest dużo głębszy i szlachetniejszy. Porowata powierzchnia tynku barwionego w masie sprawia, iż światło nie załamuje się jednolicie, a co za tym idzie, kolor wydobywa się niejako z głębi tynku. Wymownym świadectwem zastosowania tynków barwionych w technologii NOVALIT są elewacje wspomnianego wcześniej pałacu w Wilanowie.

Pałac w Wilanowie.


Zabytkowe elewacje to miejsce nie tylko dla farb i barwionych tynków, to także eksponowana cegła, kształtki ceramiczne czy okładziny kamienne. Tego typu powierzchnie również, a raczej przede wszystkim, wymagają zabezpieczenia z uwagi na bezpośrednią ekspozycję i brak warstwy zabezpieczającej, jaką dla tynku jest farba. Porowate materiały okładzinowe, takie jak cegła, czy kamień należy zabezpieczyć przez wykonanie zabiegu hydrofobizacji. Znakomicie do tego celu nadają się preparaty HYDROPOR (wodny) o mniejszej penetracji materiału oraz SILIKON B (rozpuszczalnikowy) o dużo głębszej penetracji, który zastosowano na dawnym gmachu KC PZPR, obecnie Centrum Bankowo-Finansowe przy Nowym Świecie.


Wszędzie tam, gdzie nie możemy zastosować farby silikatowej CALSILIT F lub NOVALIT F z uwagi na niejednorodne podłoże, np. pozostałości tzw. farby szwedzkiej lub powłok z materiałów syntetycznych, proponujemy farbę krzemoorganiczną ARMASIL F.


Właśnie ta farba doskonale nadaje się do renowacji cennych obiektów, pokrytych starymi, lecz spójnymi warstwami o niemineralnym charakterze. Farba ARMASIL F produkowana jest na bazie żywicy silikonowej, która zapewnia doskonałą adhezję do starych powłok dyspersyjnych i jednocześnie pozwala na swobodne odparowywanie wilgoci z murów. Do podstawowych cech farby silikonowej zaliczyć należy przede wszystkim bardzo wysoką paroprzepuszczalność, minimalną nasiąkliwość, doskonałe krycie, ponadprzeciętną trwałość powłoki oraz niezwykłą odporność na działanie czynników atmosferycznych i zanieczyszczenia przemysłowe emitowane do atmosfery. Doskonałym przykładem zastosowania farby ARMASIL F jest Pałac Prymasowski przy ul. Senatorskiej.


Zastosowanie tynków lub/i farb z silikonowej linii ARMASIL, krzemianowej (silikatowej) CALSILIT i polikrzemianowej NOVALIT pozwala na uzyskanie gotowych trwałych rozwiązań technologicznych oraz kolorystycznych. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów służących do dekoracji i ochrony elewacji budynków wiele obiektów na terenie całego kraju odzyskało swoją świetność.

Specjaliści zatrudnieni w firmie Farby KABE angażują się w pracę na konkretnych obiektach zabytkowych, biorąc czynny udział w procesie renowacji budynku. Bardzo często uwagi i sugestie naszych pracowników, skłaniają do refleksji czy choćby podjęcia otwartej dyskusji, w konsekwencji pozytywnie wpływając na efekt końcowy realizacji.


Zaufali nam nie tylko fachowcy specjalizujący się w szeroko pojętej branży konserwatorsko-budowlanej, ale, co jest dla firmy Farby KABE bardzo ważne, inwestorzy kościelni oraz świeccy, którzy często kontaktują się bezpośrednio z naszymi doradcami technicznym.


Radomir Pałka
Specjalista ds. Konserwacji Zabytków
Farby Kabe Polska Sp. z o.o.
Fotografie: Farby Kabe Polska Sp. z o.o.

 

Załączniki:
Kabe_3_2012.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Żory - 4/2021

W numerze:

Żory

Miasto i mury obronne

Żorskie dziedzictwo od nowa

Ceglana zabudowa

Muze.ON#

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej