Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 4/2021
Renowacje i Zabytki 4/2021

W numerze:

 

WIADOMOŚCI

Znamy wyniki konkursu na Fasadę Roku 2021 • Laserowe usuwanie zanieczyszczeń i powłok • BMI Braas – nowoczesne produkty generacji „X” • Nowy format klinkieru MARGATE i SYDNEY w ofercie marki Röben • AQUAFIN®-RB400 – nowy produkt do starego budownictwa • Prace remontowo-konserwatorskie przy dachu Dworu Sołtysiego w Złotniku • Proste i szybkie wizualizacje kolorystyczne w aplikacji KEIM na smartfony

 

str. 6

 

Laur Konserwatorski 2021

Dariusz Kopciowski

str. 14

 

XIX Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej

str. 18

 

Stanisław Dziedzic – wspomnienie cz. II

str. 20

 

 

ŻORY

 

Słowo wstępne Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochy

str. 24

Introduction by the Mayor of Żory Waldemar Socha

str. 25

 

Gdzie to miasteczko…?

str. 26

Ewa Pańczyk

 

Początki Żor

str. 28

The beginnings of Żory

str. 31

Marcin Wieczorek

 

Miasto i mury

str. 32

City and walls

str. 45

Ewa Pańczyk, Tomasz Górecki

 

Spojrzenie z bliska – mury obronne

A view from near – the defensive walls

str. 46

 

Badania archeologiczne na obszarze i w najbliższym sąsiedztwie żorskiej Starówki

str. 48

Archaeological research in the area and in the immediate vicinity of the Old Town of Żory

str. 53

Michał Bugaj

 

W redakcyjnym obiektywie – Żory nocą

In the editorial lens – Żory by night

str. 54

 

Spojrzenie z oddali – miasto (nie)utracone

str. 56

A view from afar – the (not)lost city

str. 61

Jacek Struczyk

 

Rewitalizacja szansą na „oddanie” zabytku miastu – żorskie dziedzictwo (kulturowe) od nowa

str. 62

Revitalization as an opportunity to “give” the monument to the city – Żory (cultural) heritage anew

str. 73

Jadwiga Michalska, Ewa Pańczyk

  

W redakcyjnym obiektywie – jesienne Żory

In the editorial lens – autumn Żory

str. 74 

Rynek jako centralny plac miasta i symbol średniowiecznej przestrzeni publicznej

str. 76

The market as the central square of the city and a symbol of medieval public space

str. 85

Henryk Buchalik


W redakcyjnym obiektywie – kalejdoskop

In the editorial lens – a kaleidoscope

str. 86

 

Żorski rynek okiem architektów wiedeńskich

str. 88

Viennese architects perspective on the market square in Żory

str. 95

Michał Wojtynek

 

W redakcyjnym obiektywie – portale

In the editorial lens – the portals

str. 96

Pro gloria Dei et nam ex utilitate populi – kościół farny pw. śś. Filipa i Jakuba w Żorach

str. 98

Pro gloria Dei et nam ex utilitate populi – the Parish Church of St. Philip and St. Jacob in Żory

str. 107

Jadwiga Michalska


Spojrzenie z bliska – Żory nocą

A view from near – Żory by night

str. 108

 

Bocznymi drzwiami do rodzinnego hotelu Zweigów

str. 110

Side door to the Zweig family hotel

str. 115

Marietta Kalinowska-Bujak

Pałac w Żorach – Baranowicach – okiem konserwatora

str. 116

The palace in Żory – Baranowice – from the perspective of the conservator

str. 121

Joanna Jabłońska


Pałac w Żorach – Baranowicach w świetle badań archeologicznych

str. 122

Palace in Żory – Baranowice in the light of archaeological research

str. 124

Radosław Zdaniewicz

Właściciele dóbr szlacheckich w Baranowicach na przestrzeni wieków

str. 125

The owners of Baranowice over the centuries

str. 129

Jan Delowicz

Kiedyś był tu garnizon

str. 130

There used to be a garrison here

str. 133

Tomasz Górecki


Luteranie w Żorach

str. 134

Lutherans in Żory

str. 137

Bartosz Cieślar


W redakcyjnym obiektywie – kalejdoskop

In the editorial lens – a kaleidoscope

str. 138


Kapliczki i krzyże, okruchy przeszłości…

str. 140

Fragments of the past, chapels and crosses…

str. 147

Jadwiga Tabor, Zbigniew TomeckiW redakcyjnym obiektywie – jesienne Żory

In the editorial lens – autumn Żory

str. 148


Ceglana zabudowa jednorodzinna na przykładzie miasta Żory

str. 150

Single-family brick buildings on the example of the city of Żory

str. 155

Jadwiga Michalska


Na wspólnym

str. 156

Common ground

str. 161

Joanna Cyganek


Muze.ON#czas na muzeum# O niezwykłym miejscu i wyjątkowych przedmiotach

str. 162

Muze.ON#time for the museum# About an unusual place and unique items

str. 167

Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma

 

 

 

RENOWATOR – ARTYKUŁY TECHNICZNE

 

Szpachle scalające stosowane podczas remontów

Baumit Sp. z o.o.

str. 170

Trwałościowe rozwiązania na dachu

BMI Icopal Sp. z o.o. – BMI Braas Sp. z o.o.

str. 172

Rekonstrukcja spalonego hełmu wieży na zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach

Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.

str. 176

Restauracja maswerkowej dekoracji szczytu kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

Keim Farby Mineralne Sp. z o.o.

str. 178

 

Kingspan bierze odpowiedzialność za jakość swoich produktów

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

str. 180

 

Lubiteka spotkanie historii z nowoczesnością

Röben Polska Sp. z o.o.

str. 182

 

Nowoczesne sąsiedztwo zabytkowych budynków stolicy Śląska

Röben Polska Sp. z o.o.

str. 184

 

XIX-wieczna stacja kolejowa w Żorach zyskała nowe życie

Xella Polska Sp. z o.o.

str. 186

 

str. 191 Wizytówki firm obecnych w numerze

str. 192 Spis treści

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej