Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 4/2016
Renowacje i Zabytki 4/2016

W numerze:

 

WIADOMOŚCI

Farby Optolith w realizacji Murali na Starym Mieście w Gdańsku; Multipor
na konferencji w Raciborzu; Fasada Roku 2016 – ostatnia szansa na
zgłoszenie!; THERMOPAL-ULTRA mineralny tynk renowacyjny wiążący
reaktywnie; Prestiżowa nagroda Red Dot Award po raz kolejny przyznana
dachówce Braas; Sympozjum „Kolorystyka w architekturze wczesnego
modernizmu” na targach DENKMAL w Lipsku

 

POWIAT POZNAŃSKI

Słowo wstępne Starosty Poznańskiego Jan Grabkowskiego

str. 20

Introduction by Head of Poznań County Administration Jan Grabkowski

str. 21

 

Grupa dworów i pałaców. Okoliczności powstania i formy architektoniczne mniej znanych założeń dworskich i pałacowych powiatu poznańskiego

str. 24

A group of manor houses and palaces – the circumstances of creation and the architectural forms of less well-known manor and palace complexes of the Poznań County

str. 39

Ewa Grzegorczyk

 

W redakcyjnym obiektywie

In the editorial lens

str. 40

 

Wzorcowa wieś niemiecka – Golenhofen

str. 42

Golenhofen – a model German village

str. 49

Anna Rylukowska

 

Miasto i woda – historie połączone

str. 50

The town and the water – a shared history

str. 57

Anna Rylukowska

 

Zamek kórnicki

str. 58

The Kórnik castle

str. 69

Katarzyna Woźniak

 

Renesansowa plastyka sepulkralna w kościołach wokół Poznania

str. 70

Renaissance sepulchral art in churches around Poznań

str. 79

Rafał Plebański

 

W redakcyjnym obiektywie

In the editorial lens

str. 80

 

Dwór obronny w Murowanej Goślinie. Badania architektoniczne pałacu ujawniają renesansowy kasztel

str. 82

Fortified manor house in Murowana Goślina. Architectural studies of the palace reveal a Renaissance castellum

str. 89

Jerzy Borwiński 

 

Projekt digitalizacji dziedzictwa archeologicznego powiatu poznańskiego

str. 90

Project of digitization of the archaeological heritage of the Poznań county

str. 97

Agata Karwecka, Agnieszka Krawczewska

 

Puszczykowo – genius loci dawnej miejscowości wypoczynkowej

str. 98

Puszczykowo – the genius loci of a former resort town

str. 109

Ewa Grzegorczyk

 

Zespół pałacowo-folwarczny w Szreniawie. Adaptacja pruskiego majątku na polskie muzeum

str. 110

The palace and farm estate complex in Szreniawa. Adaptation of a Prussian land estate for a Polish museum

str. 122

Wojciech Mielewczyk

 

Ruiny na wyspie na Jeziorze Góreckim

str. 123

Ruins on the island on Lake Góreckie

str. 127

Jolanta Goszczyńska

 

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach

str. 128

Spatial Orientation Park in Owińska

str. 128

 

Relokacja – przesunięcie i konserwacja zabytkowej bramy głównej wejściowej na teren kościoła pw. św. Floriana w Wirach

str. 132

Relocation – movement and restoration of the historic main entrance gate to the church of St. Florian in Wiry

str. 137

Mariusz Lewicki

 

Rewitalizacja dworców kolejowych w ramach projektu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

str. 138

Revitalization of railway stations as part of the Poznań Metropolitan Railway project

str. 143

Anna Rylukowska

 

W redakcyjnym obiektywie

In the editorial lens

str. 144

 

O rewaloryzacji i modernizacji rezydencji Raczyńskich w Rogalinie

str. 146

About the revitalization and modernization of the Raczyński family residence in Rogalin

str. 170

Ewa Leszczyńska

 

RENOWATOR – ARTYKUŁY TECHNICZNE

Sztuka dobrej renowacji

Baumit Sp. z o.o.

str. 172

 

Tynki barwione w masie Optosan na przykładach zabytkowych elewacji w Poznaniu

Hufgard-Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

str. 174

 

System tynków renowacyjnych quick-mix

quick-mix Sp. z o.o.

str. 176

 

Farby i tynki mineralne Keim w renowacjach obiektów zabytkowych powiatu poznańskiego

Keim Farby Mineralne Sp. z o.o.

str. 180

 

Renowacyjne systemy antyrysowe Firmy Farby KABE

Farby Kabe Polska Sp. z o.o.

str. 183

 

Wyprawy tynkarskie na bazie tynków renowacyjnych

Schomburg Sp. z o.o.

str. 186

 

Ocieplenie XVIII-wiecznego spichlerza od wewnątrz

Xella Polska Sp. z o.o.

str. 188

 

str. 191 Wizytówki firm obecnych w numerze

str. 192 Blankiet prenumeraty

 

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie - 2/2024

W numerze:

10 rocznica uznania Zespołu za pomnik historii

50-lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

 

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej