Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 4/2015
Renowacje i Zabytki 4/2015

W numerze:

 

WIADOMOŚCI

RiZ – Informacja prasowa – EKIR; Baumit – Konkurs Fasada Roku 2015 na finiszu!; Restauro – Działalność Laboratorium Laserowych Technik Konserwacji Zabytków w terenie. Konserwacja rzeźb Jana Chryzostoma Redlera w Radzyniu Podlaskim zakończona; Keim – Trzynastokopułowa cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie perełką w skali Europy; Xella – Multipor – skuteczne ocieplenie muru pruskiego

str. 6

 

POZNAŃ

Słowo wstępne Prezydenta Miasta Poznania

str. 20

Introduction by mayor of the city of Poznań

str. 21

 

60 lat minęło... czyli o jubileuszu samorządowych służb konserwatorskich w Poznaniu

str. 22

Sixty years have passed… or about the jubilee of self-government conservation services in Poznań

str. 23

Joanna Bielawska-Pałczyńska

 

Wczesnośredniowieczny Poznań

str. 24

Poznań during the reign of the first Piast

str. 35
Hanna Kóčka-Krenz

 

Badania archeologiczne fortyfikacji miejskich przy Ciemnej Bramce oraz cmentarza przy ulicy Wszystkich Świętych

str. 36

Archaeological studies of city fortifications at Ciemna Bramka and cemetery in Wszystkich Świętych street

str. 45
Marcin Ignaczak, Jakub Affelski, Antoni Smoliński

 

Śródka. Rewitalizacja. Reaktywacja.

str. 46

Śródka. Regeneration. Reactivation.

str. 61
Joanna Figuła-Czech

 

Nieznane polichromie w kościele pw. św. Małgorzaty

str. 62

Unknown polychromies in St Margaret’s church

str. 71
Iwona Błaszczyk

 

Fortowa twierdza Poznań

str. 72

Fortress Poznań

str. 81
Zbigniew Pilarczyk

 

Poznań nocą

The City of Poznań by night

str. 82

 

Parowozownia Osobowa Poznań Główny cennym zabytkiem techniki kolejowej

str. 84

Passenger Locomotive Shed in Poznań Main Station – a valuable railway technological monument

str. 93

Miron Urbaniak

 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, czyli dawne Ziemstwo Kredytowe przy al. Marcinkowskiego

str. 94

Artistic University in Poznań that is the former Landowners Credit at Marcinkowskiego avenue

str. 99
Joanna Gołdych Pawłowska

 

Nasze piękne Jeżyce

str. 100

Our beautiful Jeżyce

str. 105

Aleksandra Dolczewska

 

Budynek Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

str. 106

The Building of Municipal State Fire Brigade in Poznań

str. 112

Magdalena Łyszczak

 

Limanowskiego 15A – Łazarska perełka w typie cottage

str. 113

15A Limanowskiego street – a St Lazarus’ pearl of the cottage type

str. 119

Paula Ciężka

 

Fontanna w Poznaniu

Fountain in Poznań

str. 120

 

Drugie życie malowideł w Collegium Maius Museums in Rzeszów

str. 122

The second life of the paintings in Collegium Maius

str. 127

Aleksandra Dolczewska

 

Wybrane założenia zieleni z okresu międzywojennego (1918–1939) jako ogniwa historycznego krajobrazu doliny nadwarciańskiej

str. 128

Chosen greenery landscaping in the interwar period (1918– 939) as links of historic landscape of the Warta river valley

str. 138

Hanna Hałas-Rakowska

 

Powojenny modernizm. Dobro kultury współczesnej czy zabytek?

str. 139

Postwar modernism – modern cultural achievements or a monument?

str. 154

Joanna Bielawska-Pałczyńska

 

ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA

Szpilki Nowego Jorku

str. 155

Mariusz Twardowski

 

RENOWATOR – ARTYKUŁY TECHNICZNE

Ocieplenie zabytkowego budynku sądu w Poznaniu

Xella Polska sp. z o.o.

str. 166

 

Zastosowania tynków wapiennych TUBAG do remontu zabytkowej elewacji kościoła w Kątach Wrocławskich

quick-mix sp. z o.o.

str. 168

 

Technologie renowacji architektury Remmers. Wewnętrzna izolacja termiczna iQ-Therm

Remmers Polska sp. z o.o.

str. 174

 

Rawicki ratusz odzyskał blask

Keim Farby Mineralne sp. z o.o.

str. 176

 

Odbudowa muru szachulcowego

Caparol Polska sp. z o. o.

str. 178

 

Remont zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie Wybrane zagadnienia konstrukcyjno-budowlane

Restauro sp. z o.o.

str. 182

 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w obiektach zabytkowych
Farby Kabe Polska

str. 188

 

Przywracanie historycznego wyglądu elewacji – elementu tożsamości miasta

Firma Konserwatorska Piotr Białko sp. z o.o.

str. 190

 

Poznań, miasto pierwszych realizacji firmy Baumit w Polsce
Baumit sp. z o.o.

str. 194

 

Braas i jego wkład w jakość rzemiosła
Monier Braas sp. z o.o.

str. 200

 

str. 203 Wizytówki firm obecnych w numerze

str. 204 Blankiet prenumeraty

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej