Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 4/2009
Renowacje i Zabytki 4/2009

ROZMAITOŚCI
Nowa publikacja pod patronatem Baumit; Baumit – Stop drobnoustrojom; Cement romański z medalami; Monier – kuźnia talentów; Selena – kleje do płytek przy ogrzewaniu podłogowym; Unijny projekt badawczy DESALINATION;
XIII Konferencja REMO 2009; Themar – ABC detektor; Targi DENKMAL; Seminarium w Berlinie; Wyróżnienie dla Kabe Polska; Zlatna Penkala (Złote Pióro) dla naszego kwartalnika.

KRAKÓW


Trasy turystyczne Krakowa część IV Krakowski Kazimierz

Od strony północno-wschodniej rynku kazimierskiego znajduje się masywny kościół Bożego Ciała (ul. Bożego Ciała 26), główna świątynia parafialna Kazimierza. W 1405 r. król Władysław Jagiełło sprowadził z Kłodzka i osadził przy kościele kanoników regularnych laterańskich. Zakonnicy przejęli parafię w 1412 r. i obsługują ją do dziś.
Beata Skrzypek, Paweł Pomykalski str.19


PRAWO
Organ boży

Michał Panek str.42

LONDYN

Londyn – obiekty godne uwagi
Alternatywą dla wszystkich interesujących się nowoczesną architekturą jest znajdujący się po drugiej stronie Tower Hill, w City (głównej dzielnicy finansowej), wspomniany już Swiss Re / The Gherkin Normana Fostera. Wieżowiec ten ma 40 pięter, a znajdujące się w nim biura zajmują powierzchnię 2000 metrów kwadratowych. Zaprojektowany został na miejscu biurowca Baltic Exchange, zniszczonego w 1992 roku w wyniku zamachu bombowego Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Budynek ten w części zużywa gromadzoną przez siebie energię i dzięki temu zaliczany jest do budynków ekologicznych.
Katarzyna i Marcin Mogilniccy str. 46


Miejskie ikony popkultury w Londynie
Paweł Pomykalski str. 68


Muzea Londynu
Beata Skrzypek, Paweł Pomykalski str. 70


Opactwo Westminster
Francuski gotyk zbudowany po angielsku

Dorota Kwiatkowska str. 80


Kościoły Londynu
Kościół Templariuszy – Templum. Jego nazwa pochodzi od znanego rycerskiego zakonu Templariuszy. Wzniesiony został w obrębie tzw. Nowego Domu Macierzystego, jako kościół pod wezwaniem mariackim. Konsekracja dokonana została w 1185 roku przez patriarchę jerozolimskiego Herakliusza, a obecny był przy niej król Henryk II. W kościele zastosowano rozwiązania konstrukcyjne sprawdzone już pół wieku wcześniej w starej świątyni Templariuszy.
opracowanie redakcyjne str. 88

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE


Dachówka ceramiczna – historia produkcji część IV
Dachówki ceramiczne nadal pozostają jednym z najbardziej popularnych pokryć dachowych, jednocześnie będąc jednym z najstarszych, o wielowiekowej tradycji. Produkowane z naturalnych surowców są ciągle ulepszane pod względem technologicznym oraz estetycznym.
mgr inż. Elżbieta Piwowar-Szarek str.106


Tynki i tynkowanie część IV
Najstarszy rodzaj techniki zdobniczej sgraffito polega na tym, że drobnoziarnista, zabarwiona sproszkowanym węglem drzewnym (dzisiaj także czarnym pigmentem), szaroczarna, wygładzona kielnią lub zatarta warstwa zaprawy wapiennej po krótkim czasie twardnienia (np. od 2 do 4 godzin) jest pokrywana białym szlamem wapiennym przez nakropienie go szczotką poziomymi i pionowymi pasami, z którego narzędziami sgraffito wydrapuje się lub wyskrobuje przewidziane liniowe lub płaskie kształty aż do czarniawego tynku.
mgr inż. Artur Przybysz str. 113


Funkcje geosyntetyków w konstrukcjach drogowych w rewaloryzowanych obszarach zabytkowych
Pierwszym krokiem w przygotowaniu podłoża gruntowego pod konstrukcję nawierzchni jest ocena warunków wodnych, a więc rozpoznanie poziomu wody gruntowej, a w przypadku jej występowania, wykonanie drenażu wgłębnego. Równocześnie dokonuje się oceny rodzaju i stanu gruntów.
dr inż. Wanda Grzybowska str. 122


Aktualne problemy projektowania oraz wykonywania hydroizolacji i osuszania ścian w obiektach murowanych
część I
– Hydroizolacje
dr inż. Józef Adamowski str. 132

Artykuły sponsorowane

Baumit – Tynki jako wykończenie elewacji nie tylko obiektów
zabytkowych

str.139

Henkel – Kościół parafialny w Odrowążu

prace renowacyjne

str.142

quick-mix/tubag – Renesans wewnętrznych tynków wapiennych

str. 144


Remmers – Świątynia Wang w Karpaczu – nowe technologie
w konserwacji drewnianego zabytku architektury

str. 147


Kabe – System tynków renowacyjnych MINERALIT RESTAURO

str. 150


Karty techniczne
Kabe, Baumit

str. 153–158


Dotychczas wydaliśmy

str. 138


Wizytówki firm obecnych w numerze

str. 159


Blankiet prenumeraty

str. 160

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej