Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 4/2006
Renowacje i Zabytki 4/2006
ROZMAITOŚCI

Fabryka Baumit - prace na finiszu
Rheinzink - zbieracz wody z szybkozłączem
Rheinzink - odgromowy uchwyt do rur spustowych
Baumit - renowacja starych kamienic
Francja honorowym gościem targów denkmal 2006
Optiroc - „cichy bloczek” dla „cichych mieszkań”

str. 8

KRAKÓW

Renowacje 2006
Rynek Główny
Mury obronne
Barbakan
Planty

str.15


LWÓW - rozwój urbanistyczny
Typowe dla komunistycznych krajów zaniedbanie starych dzielnic na rzecz budowy blokowych osiedli na peryferiach stało się we Lwowie z jednej strony przyczyną widocznego zużycia większości historycznej zabudowy i wyposażenia przestrzeni publicznych, a z drugiej strony - przyczyną zachowania krajobrazu miejskiego w stanie niemal nie naruszonym od I wojny światowej. Zniszczenia ostatniej wojny, choć dotkliwe zwłaszcza w części dotyczącej spuścizny żydowskiej, nie były we Lwowie wielkie. Podobnie dość ograniczone były mimo wszystko straty wywołane polityką walki z religią. W przeciwieństwie do prowincjonalnych miejscowości, większość budynków sakralnych się zachowała, a w niepodległej Ukrainie w większości zaczęły z powrotem pełnią kultową funkcje – choć, co zrozumiałe ze względu na skład wyznaniowy obecnego Lwowa, częściej cerkiewną niż kościelną.
dr inż. arch. Jacek Wesołowski str. 29

Przegląd lwowskich świątyń (cześć II)
Zakon Bernardynów był bardzo aktywny misyjnie w XV w., w okresie działalności kaznodziei Jana z Kapistranu. W tym właśnie czasie powstał ich pierwszy kościół i klasztor pod wezwaniem św. Andrzeja. Jednak obie te budowle zostały wkrótce spalone przez Rusinów. W 1602 r. Bernardyni uzyskali zgodę króla Zygmunta III Wazy na budowę nowego murowanego kościoła. Usytuowano go ponownie w sąsiedztwie bramy Halickiej.
mgr inż. arch. Ewa Gwóźdź   str. 64

Lwów jako wyzwanie konserwatorskie XXI wieku.
Wpis Lwowa na Listę światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO był bardzo ważnym impulsem, który uświadomił wszystkim znaczenie zabytkowego dziedzictwa miasta i konieczność ochrony jego spuścizny. Jednocześnie coraz bardziej konieczne stało się natychmiastowe podjecie kompleksowych prac konserwatorskich, które objęłyby najcenniejsze zabytki Lwowa. Dotyczy to nie tylko budowli średniowiecznych i nowożytnych, ale także coraz bardziej zniszczonej zabudowy z okresu historyzmu i pozostałych budynków – zabudowy z przełomu XIX i XX wieku nie wpisanej do rejestru zabytków, która znajduje się na terenie objętym wpisem na listę UNESCO i tworzącej unikalny charakter centrum miasta.
dr Jakub Lewicki str. 122

ARCHITEKTURA

Iluminacje zabytków – jak to się robi we Francji
Po kilku wieczorach spędzonych w Lyonie, można odnieść wrażenie, że iluminacja miasta w obecnym kształcie osiągnęła pewien przesyt - miejscami stała się trudną do zniesienia kakofonią. We Francji coraz częściej słychać głosy, iż należy zrewidować podejście do problemu iluminacji budynków i oświetlenia miejskiego – do dyskusji włączyli się ekolodzy, biolodzy i astronomowie. Wykazują oni jaki negatywny wpływ na florę i faunę mają silne nocne rozświetlenia, które także często uniemożliwiają prawidłowe prowadzenie obserwacji nocnego nieba. Dość przytoczyć przykład Paryża, gdzie łuna światła roztaczająca się nad metropolią widoczna jest już z odległości 150 km i oddziałuje negatywnie na środowisko naturalne.
mgr inż. arch. Dominik Mączyński   str.141

Architektura dachu (cześć III)
Dach płaski rozpowszechniony na szeroką skalę w XX wieku, zmienił oblicze miast. Nie stoją za nim skomplikowane przestrzenne układy konstrukcyjne, geometria brył czy barwne pokrycia. Rozpościera się w obrysie ścian i bez zbędnego formalnego gadulstwa całą swoją powierzchnią osłania wnętrze budynku przed atmosferycznymi opadami, zmianami temperatury lub służy jako dodatkowa powierzchnia użytkowa.
dr Lucyna Kępa   str. 153

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Podział i właściwości współczesnych farb zewnętrznych w renowacji budowli zabytkowych

Nie ma wątpliwości, że współczesne farby elewacyjne stanowią istotny postęp w dziedzinie renowacji budownictwa. Nie ma również wątpliwości, że różnią się one zasadniczo od farb historycznych. Dlatego stosowanie ich do celów konserwatorskich powinno być poprzedzone starannym rozpatrzeniem wszystkich argumentów. W szczególności dotyczy to możliwości usunięcia nowych powłok bez uszkodzenia pierwotnych podłoży oraz aspektów historycznych i estetycznych.
dr Paweł Karaszkiewicz   str. 158


ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Baumit - renowacje obiektów Województwa Zachodniopomorskiego
str. 171

Sto-ispo - farby krzemoorganiczne na zabytkowych elewacjach
str. 173

Farby Kabe - renowacja zabytkowych elewacji  str. 174 Braas - renowacje obiektów
str. 177


KARTY TECHNICZNE

Prefa, Farby Kabe, Caparol
str. 179-182


Wizytówki firm obecnych w numerze
str. 183
Blankiet prenumeraty
str. 184
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej