Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 4/2005
Renowacje i Zabytki 4/2005
ROZMAITOŚCI

Nowe płytki Jopexu
Nowy produkt - Roximat UP
Baumit - jesienny cykl szkoleń w Czechach
Europejska "licencja" dla Zakładu Produkcyjnego Keramzytu w Gniewie
Informatory Terreal - Reference Book

str. 5


DOKUMENT

Wydziały Architektury i Konserwacji w Urzędach Wojewódzkich i Miejskich - wykaz
str. 10


WILANÓW

Polski Wersal - Dzieje Pałacu w Wilanowie (część I)
W Wilanowie - podobnie jak na dworze Ludwika XIV - zorganizowano pod okiem króla pracownię malarską, zadatek pierwszej akademii malarstwa w Polsce. W pracowni działali malarze: Claude Callot, Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemignowski, Jan Reisner i Michel Angelo Palloni. Rzeźbiarz gdański - Andrzej Schülter jest twórcą większości rzeźb, zaś sztukaterie tworzył zespół Józefa Bellottiego - Włocha oraz Polacy - Jan i Antoni. W urządzeniu wnętrz pałacowych licznie brali udział artyści i rzemieślnicy polscy, przybyli z różnych regionów Rzeczpospolitej. Jednak nawet tak znaczna liczba zaangażowanych w prace nad upiększeniem królewskiej siedziby artystów i rzemieślników okazała się niewystarczająca. Wiele kosztownych dzieł sztuki, ozdób, obrazów, bibelotów sprowadzano z Włoch, Francji i Holandii. Część kolekcji stanowiły też dary otrzymane od zaprzyjaźnionych dworów królewskich i gości.
mgr Małgorzata Hardt - str. 20

WILNO

Konserwacja zabytków w Wilnie (część II - kontynuacja z numeru 2/2005)
Jeszcze kilkanaście lat temu zaniedbane Wilno, pozbawione koloru, dziś nabrało charakteru. Zgłoszenie akcesu do wspólnoty unijnej zobligowało Wilnian do intensywnych prac konserwatorskich. Chociaż pośpiech i szybkość prac odnawiających nie zawsze przyniosła oczekiwane efekty i sprawiła, że miasto jest nieco "przypudrowane", odnowione "po wierzchu" - początki widocznie takie być musiały. (...) Niezwykle pozytywnym zjawiskiem (jeszcze!), który zauważa się na pierwszy rzut oka, jest prawie całkowity brak szpecących współczesnych reklam i szyldów na parterowych częściach budynków. Odnowione elewacje, nie "zaśmiecone" jeszcze agresywnymi "wizytówkami" młodego kapitalizmu prezentują się w pełnym blasku. Tak klarownie eksponowanych elewacji nie widzi się już w zabytkowych centrach europejskich miast...
prof. Ireneusz Płuska - str. 42

Architektura obronna na Litwie - Wilno, Troki, Kowno
Wiele litewskich umocnień weszło na stałe do historii fortyfikacji. Wielka basteja w Wilnie czy pierwszy na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów - po niedokończonym zamku hetmana Tarnowskiego w Rożnowie nad Dunajcem - bastionowy zamek w Nieświeżu wywarły wielki wpływ na rozwój Architecturae Militaris w tej części Europy.
mgr inż. arch. Jan Janczykowski - str. 48

Przegląd wileńskich świątyń - część II
Pierwszy kościół na Antokolu ufundował w końcu XIV w. król Władysław Jagiełło, prawdopodobnie na miejscu pogańskiej świątyni Mildy, bogini miłości. Drewniana świątynia, odrestaurowana przez biskupa wileńskiego Jana Tabora, niestety spłonęła w 1594 r. W latach 1609-16 wzniesiono nowy drewniany kościół parafialny, konsekrowany przez biskupa Abrahama Wojnę.
mgr inż. arch. Ewa Gwóźdź - str. 72


MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Modernizacja prefabrykowanych budynków mieszkalnych a potrzeba rewitalizacji obszarów z nimi związanych

mgr inż. Anna Ostańska - str. 119

Znaczenie diagnostyki w robotach izolacyjno-renowacyjnych budynków poddanych działaniu wilgoci
Wszystkie elementy budynku są narażone w mniejszym lub większym stopniu na oddziaływanie wilgoci, jednej z najgroźniejszych przyczyn ich poważnych uszkodzeń. Poza bezpośrednim oddziaływaniem na elementy budowlane, wilgoć w znacznym stopniu przyczynia się do korozji i erozji materiałów oraz zagrzybienia budynków i porażenia ich elementów przez owady - techniczne szkodniki drewna.
dr inż. Mariusz Garecki - str. 127

Nowości w technologii betonu
dr inż. Krzysztof Pogan - str. 138

Przegląd pokryć dachowych (część III) - Gonty bitumiczne
str. 143

Przegląd metod antygraffiti (część I)
str. 146

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Tokato - Walka z graffiti
str. 149

Kabe - Prace renowacyjne na elewacji Pałacu Królewskiego w Wilanowie
str. 150

Baumit - Materiały sztukatorskie do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych detali architektonicznych
str. 154

Keim - Nowa generacja farb mineralnych do renowacji zabytków
str. 156

Per Aarsleff - Bezodkrywkowe metody konserwacji rur w Pałacu Wilanowskim
str. 158

RuppCeramika - Dach RuppCeramika - tradycja w najlepszym stylu
str. 162

Illbruck - Wymiana okien w Pałacu Wilanowskim
str. 163


KARTY TECHNICZNE

Caparol, BaumitBayosan, Farby Kabe, ZM Silesia
str. 165-170


CENNIKI

BaumitBayosan, Kabe
str. 171-172

Wykaz miejsc sprzedaży
str. 173

Dotychczas wydaliśmy
str. 174

Blankiet prenumeraty
str. 176
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej