Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 3/2020
Renowacje i Zabytki 3/2020

W numerze:

 

WIADOMOŚCI

Zobacz, kto wybierze Fasady Roku 2020 • Labe płytki do renowacji obiektów zabytkowych • Multipor DACHY – wytrzymałe ocieplenie dachów, tarasów, parkingów dachowych • Spektakularne prace renowacyjne elewacji i fortyfikacji zamku w Łańcucie w 75. rocznicę założenia muzeum • Remmers SP Top White – zaawansowany technologicznie tynk renowacyjny • Renowacja Miejskiego Domu Kultury w Augustowie

str. 6

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Słowo wstępne Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Anny Żak

str. 14

Introduction by Świętokrzyskie Voivodeship Conservator of Monuments Anna Żak

str. 15

 

Słowo wstępne Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosza Skaldawskiego

str. 16

Introduction by Director of the National Heritage Board of Poland Bartosz Skaldawski

str. 17

 

Pomniki Historii w województwie świętokrzyskim. Prezentacja, ochrona i zarządzanie

str. 18

Historical Monuments in the Świętokrzyskie province. Presentation, protection and management

str. 43

Łukasz Piotr Młynarski

 

W redakcyjnym obiektywie – zamek Krzyżtopór w Ujeździe

In the editorial lens – Krzyżtopór castle in Ujazd

str. 44

 

Sandomierz – rozwój przestrzenny i zabytki

str. 46

Sandomierz – spatial development and monuments

str. 79

Marek Florek, Leszek Polanowski

  

Żelazna Dolina. Poprzemysłowe dziedzictwo kultury nad rzeką Kamienną

str. 80

Iron Valley. Post-industrial cultural heritage on the Kamienna River

str. 101

Paweł Kołodziejski

 

W redakcyjnym obiektywie – Świętokrzyskie – natura

In the editorial lens – Świętokrzyskie – nature

str. 102

 

Kolegiata św. Marcina z Tours w Opatowie

str. 104

Collegiate Church of St Martin of Tours in Opatów

str. 115

Leszek Polanowski

  

W redakcyjnym obiektywie – Świętokrzyskie – detale

In the editorial lens – Świętokrzyskie – details

str. 116

 

Kurhany w krajobrazie kulturowym Wyżyny Sandomierskiej

str. 118

Burial mounds in the cultural landscape of the Sandomierz Upland

str. 123

Marek Florek

 

Park Kulturowy Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną szansą na skuteczną ochronę dobra światowego dziedzictwa

str. 124

Cultural Park of the Prehistoric Flint Mining on the Kamienna river as an opportunity for effective protection of the world heritage property

str. 133

Artur Jedynak

 

Walcownia żelaza w Nietulisku Dużym. Dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

str. 134

Iron rolling mill in Nietulisko Duże The heritage of the Old Polish Industrial District

str. 143

Kamil Kaptur

 

W redakcyjnym obiektywie – Świętokrzyskie – kalejdoskop

In the editorial lens – Świętokrzyskie – a kaleidoscope

str. 144

 

Wiślica doby wczesnego średniowiecza – o wielkiej historii jednego z najmniejszych miast w Polsce

str. 146

Wiślica of the early Middle Ages –on the great history of one of the smallest towns in Poland

str. 159

Nina Glińska

 

Dolina Czarnej: kuźnice i wielkie piece

str. 160

The Czarna river valley: forges and blast furnaces

str. 171

Maciej Chłopek

 

RENOWATOR – ARTYKUŁY TECHNICZNE

 

Kompleksowe prace renowacyjne elewacji dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach z wykorzystaniem systemów Optosan

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

str. 174

 

Zastosowanie technologii Remmers w renowacji willi Oblęgorek w Busku-Zdroju

Remmers Polska Sp. z o.o.

str. 177

   

Idzie zima… Capatect IDS – system ociepleń wewnętrznych Caparol

Caparol Polska Sp. z o.o.

str. 180

 

Wysokie temperatury powietrza i ich wpływ na zachodzące procesy technologiczne składowanych materiałów oraz samych prac budowlano-remontowych

Baumit Sp. z o.o.

str. 184

 

Wpływ termomodernizacji na zabytkowe obiekty i ekspozycję muzealiów

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

str. 186

 

Zza klasztornego muru

Schomburg Sp. z o.o.

str. 190

 

Francuski szyk, czyli renowacja pałacyku Huêta

Xella Polska Sp. z o.o.

str. 192

 

Pocysterski zespół poklasztorny w Koprzywnicy. Zagadnienia projektowe i wykonawcze w procesie konserwacji elewacji

Keim Farby Mineralne Sp. z o.o.

str. 194

 

Naprawa starych murów

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

str. 197

 

str. 199 Wizytówki firm obecnych w numerze

str. 200 Spis treści

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej