Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 3/2018
Renowacje i Zabytki 3/2018

W numerze:

 

WIADOMOŚCI

„Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji”; MICROSILEX RESTAURO – koncentrat preparatu do iniekcji poziomej; Wielkie projekty, wielkie emocje, wielkie nazwiska. Wiemy kto wybierze Fasady Roku 2018; 12. Dni Oszczędzania Energii; Xella Modernizacje i Renowacje; Prace remontowo-konserwatorskie na Zamku w Łańcucie; Targi denkmal – najważniejsze w Europie spotkanie międzynarodowej branży ochrony i zachowania zabytków; Prace renowacyjne elewacji Pałacu Poznańskiego w Łodzi; Kingspan Insulation – producent płyt termoizolacyjnych

str. 6

 

Sztuka Światła odmienia Łódź

Ada Adamkiewicz

str. 14

 

KAZIMIERZ DOLNY

Słowo wstępne Prezydenta Miasta Kazimierza Dolnego

str. 18

Introduction by President of the City of Kazimierz Dolny

str. 19

 

Przekształcenia układu urbanistycznego Kazimierza Dolnego

str. 20

Transformations of the urban layout in Kazimierz Dolny

str. 33

Dariusz Kopciowski

 

W redakcyjnym obiektywie – ... nad Wisłą

In the editorial lens – ... on the Vistula

str. 34

 

Kazimierz Jana Koszczyc-Witkiewicza i Karola Sicińskiego

str. 36

Kazimierz of Jan Koszczyc-Witkiewicz and Karol Siciński

str. 43

Dariusz Kopciowski

 

Renesansowe kamienice mieszczańskie

str. 44

Renaissance burgher houses

str. 51

Dariusz Kopciowski

 

Kazimierskie spichlerze

str. 52

Kazimierz granaries

str. 59

Dariusz Kopciowski

 

W redakcyjnym obiektywie – … z lotu ptaka

In the editorial lens – … from a bird’s eye view

str. 60

 

Kazimierska fara pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła

str. 62

Parish church of St. Bartholomew and St. John the Baptist in Kazimierz

str. 69

Tadeusz Michalak

  

W redakcyjnym obiektywie – fara kazimierska

In the editorial lens – Parish church in Kazimierz

str. 70

 

Organy kazimierskiej fary. Wsłuchując się w głos najstarszej dynastii królewskiej

str. 72

The organ of the Kazimierz parish church. Listening to the voice of the oldest royal dynasty

str. 75

Andrzej Pawłowski

 

W redakcyjnym obiektywie – kalejdoskop

In the editorial lens – kaleidoscope

str. 76

 

Kościół św. Anny w Kazimierzu Dolnym

str. 78

The church of St. Anne in Kazimierz Dolny

str. 85

Andrzej Pawłowski

 

Zespół klasztorny oo. franciszkanów

str. 86

Franciscan monastery complex

str. 93

Anna Frąckiewicz

 

W redakcyjnym obiektywie – … o zmroku i za dnia

In the editorial lens – … at twilight and day

str. 94

 

Kazimierz Dolny – dawniej i dziś

Kazimierz Dolny – formerly and today

str. 96

 

Restauracja i konserwacja zespołu zamkowego w Kazimierzu Dolnym

str. 98

Restoration and conservation of the Castle Complex in Kazimierz Dolny

str. 109

Piotr Mazur

 

W redakcyjnym obiektywie – zamek

In the editorial lens – the Castle Complex

str. 110

 

Kazimierskie krajobrazy

str. 112

Kazimierz landscapes

str. 121

Andrzej Pawłowski

 

Sztuka Złotnicza w Kazimierzu Dolnym – Muzeum Nadwiślańskie

Museum of Goldsmithing in Kazimierz Dolny – Vistula Museum

str. 122

 

Kolonia artystyczna w Kazimierzu Dolnym

str. 124

Artists’ colony in Kazimierz Dolny

str. 131

Waldemar Odorowski

 

W redakcyjnym obiektywie – ... artystycznie

In the editorial lens – ... artistically

str. 132

 

T-Mobile wprowadzi kompleksowe rozwiązania Smart City w Kazimierzu Dolnym

str. 134

Smart City solutions in Kazimierz Dolny

str. 141

Katarzyna Sosnowska

 

Kazimierska oświata – historia i teraźniejszość

str. 142

Education in Kazimierz – history and the present

str. 147

Andrzej Pisula, Marcin Pisula

 

W redakcyjnym obiektywie – detale

In the editorial lens – details

str. 148

 

Od ubogiego sztetla do popularnej miejscowości turystycznej. Kilka słów o genius loci dawnego i współczesnego Kazimierza Dolnego

str. 150

From a poor shtetl to a popular tourist destination. A few words about the genius loci of the former and contemporary Kazimierz Dolny

str. 157

Piotr Cyniak

 

Kazimierz Dolny – Impresje

str. 158

Kinga Piwowarczyk

  

RENOWATOR – ARTYKUŁY TECHNICZNE

Zaprawa murarska Optosan TrassMörtel w pracach renowacyjnych kamiennych murów zamku królewskiego w Kazimierzu Dolnym

Hufgard-Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

str. 162

 

Tynki i tynkowanie (cz. III)

Caparol Polska Sp. z o.o

str. 166

 

Prace konserwatorskie w farze kazimierskiej

Keim Farby Mineralne Sp. z o.o.

str. 171

 

Renowacja detali architektonicznych za pomocą preparatów Kabe

Farby Kabe Polska Sp. z o.o.

str. 176

 

Najnowocześniejsza termoizolacja ścian w systemie ETICS

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

str. 180

 

Ocieplenie od wewnątrz pałacu w Rakoniewicach

Xella Polska Sp. z o.o.

str. 182

 

Wysokie temperatury powietrza i ich wpływ na zachodzące procesy technologiczne składowanych materiałów jak i samych prac budowlano-remontowych

Baumit Sp. z o.o.

str. 188

 

str. 190 Wizytówki firm obecnych w numerze

str. 191 Blankiet prenumeraty

str. 192 Spis treści

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie - 2/2024

W numerze:

10 rocznica uznania Zespołu za pomnik historii

50-lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

 

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej