Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 3/2011
Renowacje i Zabytki 3/2011

W numerze:

 

str. 8

K A L E J D O S K O P

str. 12

W I A D O M O Ś C I  Z  F I R M

Program „OCALIĆ OD ZARDZEWIENIA” realizowany w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie;
ATLAS po raz szósty Budowlaną Marką Roku; KEIM – Wieża Trynitarska bez bieli tytanowej;
quick-mix –Tubag na kaplicy św. Trójcy w Lublinie; Nowość Ceresit. Wyjątkowa linia tynków i farb VISAGE inspirowana naturą i najnowszymi trendami w architekturze;
CapaGold marki Caparol – złote ściany w Twoim domu;
Ciemnebarwy na elewacji – StoColor X-black;
KABE – wysokiej jakości, ekologiczna farba do wnętrz – OPTIMA „NOWOŚĆ 2011”;
Pokaż mi swój dach, a powiem Ci kim jesteś! Dachowa nowość roku w ofercie Koramic;
Wiadro, które rewolucjonizuje budowę: Multi-Baudicht 2K firmy Remmers.

 

 


L U B L I N


 

 

 

str. 22

Rozwój i przemiany ośrodka miejskiego od lokacji do współczesności

 

Miasto zostało zlokalizowane na wzgórzu staromiejskim i zajęło obszar 7 ha. Był to teren mały w stosunku do innych lokowanych miast, ale przy ukształtowaniu terenu przy ujściu Czechówki do Bystrzycy innych możliwości nie było. Rozplanowanie nowego miasta, jak wspomniano, przeprowadzono zachowując pewne elementy dotychczasowego podziału przestrzeni miejskiej. Pracami mierniczymi objęto cały teren wzgórza staromiejskiego aż po jego kulminację, na której później stanęła Brama Krakowska.

Ryszard Szczygieł

 

str.38 

Lublin na starych fotografiach

 

str. 42

Lublin w obiektywie

 

str. 42

Zabytki Lublina – krótki przewodnik

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Lublin

 

str. 52

Lublin Pomnik Historii i jego promocja

Hubert Mącik

 

str. 52

Lublin Pomnik Historii i jego promocja

Hubert Mącik

 

str. 72

Katedry lubelskie

Archikatedra Lubelska jest przykładem realizacji pełnego zakresu niezbędnych prac remontowych, konserwatorskich, restauratorskich o charakterze interdyscyplinarnym, których wykonawstwo i rozwiązania odznaczają się najwyższą jakością. W wyniku założonego w latach 1998 projektu wykonano kapitalny remont budowli, pełną konserwację ściennej dekoracji malarskiej i około 200 zabytków ruchomych wpisanych do rejestru.

Halina Landecka

 

str. 80

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Halina Landecka

 

str. 82

Najważniejsze ślady jagiellońskiej przeszłości Lublina

Najbardziej wymownym świadectwem jagiellońskiego Lublina jest kaplica Trójcy Świętej, włączona w system obronny wzgórza zamkowego za panowania Kazimierza Wielkiego, orientowana, dwukondygnacyjna, o smukłym prezbiterium wysuniętym poza mury na urwistej skarpie.

Dariusz Kopciowski

 

str. 100

Renesans lubelski

Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska

 

str. 114

Lublin autentyczny – kamienice staromiejskie

Anna Frąckiewicz, Alicja Wiśniewska

 

str. 128

Odkrywanie Miejsca – materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe w działaniach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie

Tomasz Pietrasiewicz

 

str.136

Lublin 2011. Kultura wpisana w dziedzictwo

Grzegorz Kondrasiuk

 

 


R E N O W A T O R – A R T Y K U Ł Y T E C H N I C Z N E

 

 


str.144

Nawierzchnie brukowe

Najczęściej wykorzystywanym materiałem kamieniarskim były nieobrabiane kamienie rzeczne lub polne, rzadziej obrabiane materiały z miejscowych kamieniołomów.

Igor Gorzelski

 

str.150

Ogrzewanie kościołów zabytkowych

Istnieją dwa zasadnicze sposoby ogrzewania kościołów: ogrzewanie ciągłe oraz ogrzewanie okresowe uruchamiane przez krótkie odcinki czasu, w których kościół jest użytkowany, np. na czas nabożeństw.

Roman Kozłowski

 

 


str.155

Renowacja zabytków – konserwacja elewacji ceglanych i kamiennych

Atlas

 

str.158

Renowacja zabytków – odpowiedzialność i wyobraźnia – zło konieczne

Henkel Polska

 

str.160

Płytki ceramiczne do obiektów zabytkowych i sakralnych

Labe

 

str.162

Zastosowanie najwyższej jakości holenderskich farb i lakierów Ralston Colour&Coatings przy renowacji obiektów zabytkowych

Ralston Colour&Coatings

 

str.164

System StoMurisol – Skuteczny sposób na zawilgocone mury

Sto-ispo

 

str. 166

NOVALIT – polikrzemianowa technologia XXI wieku (cz. I)

Farby Kabe Polska

 

str.167

Kozłówka – przywrócone piękno

Keim Farby Mineralne

 

str.175

Przykładowe zastosowanie zapraw trasowych TUBAG podczas rekonstrukcji kościoła Frauenkirche w Dreźnie

quick-mix

 

str.178

Cegła klinkierowa – kanon architektury

Wienerberger Ceramika Budowlana

 

KARTY TECHNICZNE

 

str. 181

Caparol Polska

 

str.167

Wizytówki firm obecnych w numerze

 

str. 168

Blankiet prenumeraty

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej