Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 2/2023
Renowacje i Zabytki 2/2023

W numerze:

 

WIADOMOŚCI

 

str. 6
Internauci mogą już głosować w plebiscycie Fasada Roku 2023 • Laserowe usuwanie zanieczyszczeń i powłok • Multipor – system termoizolacji całkowicie neutralny pod względem emisji CO2 • Konserwacja 100-letnich polichromii KEIM na konferencji „Sztuka Konserwacji” w Warszawie • Konferencja szkoleniowa firmy Visbud-Projekt Sp. z o.o. • VERONA – klasyczny kształt, wszechstronne zastosowanie

 

MAZOWSZE

 

str. 12
Słowo wstępne Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Jakuba Lewickiego
str. 13
Introduction by Masovian Provincial Conservator of Monuments Jakub Lewicki

 

str. 14
Wszystkie zabytki Mazowsza zasługują na ochronę i konserwację. Z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, profesorem Jakubem Lewickim, rozmawia Edward Hardt, cz. 2

 

str.26
Targowa 14 – kamienica Władysława Karszo-Siedlewskiego
str.31
14 Targowa Street – the tenement house of Władysław Karszo-Siedlewski

 

Monika Wesołowska

 

str.32
Targowa 19 – kamienica Wincentego i Eleonory Kwiatkowskich
str.39
19 Targowa Street – the tenement house of Wincenty and Eleonora Kwiatkowski


Monika Wesołowska

 

str. 40
Sprzeczna 8 – kamienica Leona Klatczyńskiego
str. 45
8 Sprzeczna Street – Leon Klatczyński’s tenement house


Monika Wesołowska

 

str. 46
W redakcyjnym obiektywie – natura
str. 46
In the editorial lens – nature

 

str. 48
Prace konserwatorskie w Kobylnikach przy pomniku nagrobnym Stanisława Kobylnickiego i jego dwóch żon
str. 55
Kobylniki: restoration work on the gravestone monument of Stanisław Kobylnicki and his two wives


Olga Hajduk, Mariusz Borkowski

 

str. 56
W redakcyjnym obiektywie – mury, odrzwia
str. 56
In the editorial lens – walls, doors

 

str. 58
Konserwacja polichromii ściennej w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie
str. 69
Conservation of the wall polychrome in the Holy Trinity Parish Church in Wyszogród


Anna Koszarska

 

str. 70
Problematyka konserwatorska XIX-wiecznego ołtarza głównego z kościoła Wniebowzięcia NMP należącego do zespołu klasztornego Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu
str. 79
Conservation issues of the 19th-century main altar from the church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, belonging to the monastery complex of the abbey of the Benedictine Sisters in Sierpc


Paulina Gref

 

str. 80
Dom własny architekta Juliana Ankiewicza – Jasna 17
str. 89
Architect Julian Ankiewicz’s own house at 17 Jasna Street


Katarzyna Majek-Raducha, Maksymilian Sobczak

 

str. 90
Jasna 10. Pamięć wytwornej Warszawy zapisana w kamieniu
str. 97
10 Jasna Street. The memory of refined Warsaw written in stone


Wojciech P. Zgurecki

 

str. 98
Kamienica Wilhelma Rackmana
str. 103
Wilhelm Rackman tenement house


Kacper Abramczyk

 

str. 104
W redakcyjnym obiektywie – kościoły
str. 104
In the editorial lens – churches

 

str. 106
Rokokowe wyposażenie kościoła pielgrzymkowego bernardynów w Ratowie nad Wkrą. Wyjątkowy przykład europejskiej tradycji snycerskiej i polichromiczno-pozłotniczej na Mazowszu
str. 121
Rococo furnishings of the Bernardine pilgrimage church in Ratowo on the river Wkra. A unique example of the European woodcarving and polychrome-gilding tradition in Mazovia

 

Michał Wardzyński

 

str. 122
W redakcyjnym obiektywie – sacrum
str. 122
In the editorial lens – sacrum

 

str. 124
Siedlce. Kontekst historyczny
str. 129
Siedlce. Historical outline

 

Mirosław Starczewski

 

str. 130
Zabytkowy budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana S. Żółkiewskiego
str. 135
The historic building of the IV High School named after Hetman S. Żółkiewski


Bożena Krassowska

 

str. 136
Zabytkowy zespół budynków kurii diecezjalnej
str. 151
Historic complex of buildings of the diocesan curia


Bożena Krassowska

 

 

 

RENOWATOR – ARTYKUŁY TECHNICZNE

 

str. 154
Ontologiczne aspekty ochrony zabytków. Wielorakość czy struktura pojęć w ochronie i opiece nad zabytkami?

Jarosław W. Lasecki

 

 

str. 162
Strategia renowacji w obiektach zabytkowych, cz. 2


Jerzy Żurawski, Małgorzata Fedorczuk-Cisak

 

 

str. 172
Kingspan Kooltherm® K5 Płyta do ścian zewnętrznych – must have na liście inwestora w budynkach przystosowywanych do nowej funkcji 

 

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

 

 

str. 174
Multipor – ocieplenie od wewnątrz historycznych gmachów na Mazowszu

 

Xella Polska Sp. z o.o.

 

 

str. 178
Drugie życie olsztyńskiego Hospicjum


Baumit Sp. z o.o.

 

 

str. 182
Zastosowanie technologii Remmers w konserwacji elewacji kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie

Remmers Polska Sp. z o.o.

 

 

str. 186
Przywrócony blask zabytków


Röben Polska Sp. z o.o.

 

 

 

str.191
Wizytówki firm obecnych w numerze

 

str.192
Spis treści

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej