Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 2/2022
Renowacje i Zabytki 2/2022

W numerze:

 

WIADOMOŚCI

 

Fasada Roku 2022 – zgłoś budynek i zawalcz o 10 000 zł • Dachówka PIEMONT, najlepszy wybór na dachy remontowane • Historia ocalona w zabytkach. 39. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków • Zabytki – Konkurs Architektów rozstrzygnięty • Nowa zielona kolorystyka i wygląd opakowań produktów Multipor • Zabytki z Muzeum KUL już w konserwacji • Bogen – największy dostawca łupka naturalnego w Polsce • Wzmocnienie sklepień kościoła w Malborku • Zabytek w centrum uwagi. Konferencja Akademii Bernharda Remmersa już 6 lipca 2022 we Wrocławiu • Nowe laboratorium badawcze w FCB Ceramika

 

str. 6

 

MAZOWSZE

 

str. 16 Słowo wstępne Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Jakuba Lewickiego

str. 17 Introduction by Masovian Provincial Conservator of Monuments Jakub Lewicki

 

str. 18 „Parę słów o Mazowszu”. Z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, profesorem Jakubem Lewickim, rozmawia Edward Hardt


str. 22 Najcenniejsze zabytki Mazowsza. Pomniki Historii i propozycje uznania za Pomnik Historii najcenniejszych zabytków regionu


str. 47 The most valuable monuments of Mazovia. Historical Monuments and proposals for recognizing the most valuable monuments of the region as a historical monument

 

Jakub Lewicki

 


str. 48 W redakcyjnym obiektywie – nocą…


str. 48 In the editorial lens – at night…

 


str. 50 Konserwacja nagrobka wojewody Stanisława Krasińskiego w katedrze w Płocku


str. 59 The tombstone of Stanisław Krasiński is in the transept of the cathedral church in Płock


Rafał Solski

 


str. 60 W redakcyjnym obiektywie – doliny rzeczne


str. 60 In the editorial lens – river valleys

 


str. 62 Bliskie spotkanie z radomskim żeliwem – na przykładzie schodów żeliwno- stalowych w rezydencji przy ul. K. Kelles-Krauza 32 w Radomiu


str. 71 A close encounter with Radom’s cast iron – on the example of cast iron and steel stairs in the residence at 32 K. Kelles-Krauza street in Radom


Olga Stawczyk

 


str. 72 W redakcyjnym obiektywie – mazowieckie krajobrazy


str. 72 In the editorial lens – Masovian landscapes

 


str. 74 Portal południowy kościoła w Rokiciu

 

str. 83 The southern portal of the church in Rokicie


Maksymilian Sobczak

 


str. 84 W redakcyjnym obiektywie – kalejdoskop


str. 84 In the editorial lens – kaleidoscope

 


str. 86 Co złączyło białe brzegi. Most nad Pilicą jako sentymentalny element krajobrazu


str. 97 What brought the white riverbanks together. The Bridge over the Pilica River as a sentimental element of the landscape


Adelina Szczerbińska, Wojciech Marciniak

 


str. 98 W redakcyjnym obiektywie – malowidła


str. 98 In the editorial lens – paintings

 

 

str. 100 Nowożytne renesansowe polichromie kościołów „grupy pułtuskiej”


str. 123 Modern renaissance polychromes of the churches of the “Pułtusk group”


Małgorzata Korpała

 


str. 124 W redakcyjnym obiektywie – nocą…


str. 124 In the editorial lens – at night…

 


str. 126 Ochrona konserwatorska historycznych układów urbanistycznych województwa mazowieckiego


str. 147 Conservation protection of historical urban layouts of the Masovian Voivodeship


Marcin Dawidowicz

 


str. 148 W redakcyjnym obiektywie – szczyty


str. 148 In the editorial lens – tops

 


str. 150 Ulica Brzeska – genius loci przedwojennej Warszawy


str. 159 Brzeska street – the genius loci of pre-war Warsaw locations


Piotr Stryczyński

 


str. 160 W redakcyjnym obiektywie – z cegłą w tle


str. 160 In the editorial lens – with a brick in the background

 


str. 162 Ochrona architektury modernistycznej na Mazowszu – doświadczenia ostatnich lat


str. 173 Protection of modernist architecture in Mazovia – the experiences of recent years


Jakub Lewicki

 


str. 174 W redakcyjnym obiektywie – wnętrza świątyń


str. 174 In the editorial lens – interiors of temples

 


str. 176 Industrialne unikaty w cieniu wojskowej twierdzy. Wpisy do rejestru wyposażenia elektrowni i przepompowni Twierdzy Modlin


str. 181 Unique industrial items in the military fortress. Entries in the register of equipment
of the power plant and pumping station of the Modlin Fortress


Rafał Powązka

 

 

 

 

 

RENOWATOR – ARTYKUŁY TECHNICZNE

 

str. 184 Elewacje z cegły ceramicznej, czyli jak zapewnić jej trwałość i jak uniknąć błędów wykonawczych


Ryszard Belak

 


str. 188 Renowacja elewacji Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, ul. Kanonia 12–14


Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.

 


str. 190 Remont dachu Pałacu Tyszkiewiczów


Röben Polska Sp. z o.o.

 


str. 192 Trendy w budownictwie: dachy ceramiczne na miarę 2022 roku


Röben Polska Sp. z o.o.

 


str. 194 System FRCM do wzmacniania konstrukcji murowych. Część II


Visbud-Projekt Sp. z o.o.

 


str. 196 Budynki objęte ochroną konserwatorską. Zyskując efektywność, nie tracąc charakteru


Kingspan Insulation Sp. z o.o.

 


str. 198 Muzeum Katyńskie w nowej siedzibie w Cytadeli Warszawskiej. Zastosowanie technologii Remmers w pracach konserwatorskich obejmujących Kaponierę, Baterię Barkową, mur Carnota i Bramę Nowomiejską, stanowiących siedzibę Muzeum Katyńskiego w Warszawie

 

Remmers Polska Sp. z o.o.

 


str. 202 Multipor w stuletniej hali targowej Koszyki


Xella Polska Sp. z o.o.

 


str. 207 Wizytówki firm obecnych w numerze

 


str. 208 Spis treści

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej