Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 2/2021
Renowacje i Zabytki 2/2021

Informacja o wydaniu mazowieckim - prof. Jakub Lewicki

https://www.youtube.com/watch?v=XI0ta0HHNPA

 

 

W numerze:

 

WIADOMOŚCI

Ruszyły zgłoszenia do konkursu Baumit Fasada Roku 2021 • Laserowe usuwanie zanieczyszczeń i powłok • BMI Braas – nowoczesne produkty generacji „X” • Cegła i płytka klinkierowa MELBOURNE • AQUAFIN ®-RB400 – nowy produkt do starego budownictwa • Rekonstrukcja spalonego barokowego hełmu wieży zamku Dewinów-Packów-Bibersteinów-Promnitzów w Żarach • Remmers Color CL Historic. Nowa nazwa farby wapiennej • Labe – niepowtarzalne płytki do renowacji obiektów zabytkowych • Kamienice przy ul. Foksal 13 i 15 oraz Hotel NOBU nominowane do 7. Nagrody Architektonicznej prezydenta Warszawy • Zaprawa lekka Multipor FIX X700 – do ociepleń od wewnątrz • Prace renowacyjne w zespole pałacowo-parkowym Muzeum Zamoyskich w Kozłówce • Wspomnienie o Stanisławie Dziedzicu

 

str. 6

 

MAZOWSZE

 

Słowo wstępne Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Jakuba Lewickiego

str. 24

Introduction by Masovian Provincial Conservator of Monuments Jakub Lewicki

str. 25

Historyczne ruiny zamków na Mazowszu – metody ochrony i konserwacji

str. 26

Historic ruins of Mazovian castles – protection and conservation methods

str. 51

Jakub Lewicki

 

W redakcyjnym obiektywie – zamki na Mazowszu z lotu ptaka
In the editorial lens – castles in Mazovia from a bird’s eye view

str. 52

 

Zabytkowe parki – rezerwaty przyrody. Problematyka ochrony i konserwacji na przykładzie parków w Morysinie i Natolinie

str. 54

Historic parks – nature reserves. The issues of protection and conservation on the example of parks in Morysin and Natolin

str. 63

Anna Grudzińska, Michał Rewucki

 

Wypoczynek na werandzie czyli świdermajer jako modny styl dla warszawskich elit

str. 64

Rest on the porch or świdermajer as a fashionable style for the warsaw elite

str. 69

Wiktor Lach

 

Odrodzenie wiatraków

str. 70

Rebirth of the windmills

str. 77

Natalia Lyons

 

Ochrona i konserwacja zabytków powojennego modernizmu na terenie Warszawy i Mazowsza

str. 78

Protection and conservation of monuments of post-war modernism in Warsaw and Mazovia

str. 87

Marcin Dawidowicz

 

Siedem lat z życia katedry płockiej (2015–2021)

str. 88

Seven years in the life of the Płock cathedral (2015–2021)

str. 97

Stefan Cegłowski

 

W redakcyjnym obiektywie – sklepienia świątyń (spojrzenie w górę)
In the editorial lens – temple vaults (look up)

str. 98

 

Prace konserwatorskie w bazylice w Czerwińsku nad Wisłą – architektura i wnętrze

str. 100

Conservation works in the basilica in Czerwińsk on the Vistula – architecture and interior

str. 113

Katarzyna Sułkowska, Joanna Ziemlewicz

 

Krasne – gniazdo rodowe Krasińskich i najcenniejsze mauzoleum magnackie Mazowsza i Niżu Polskiego

str. 114

Krasne – the Krasinski family nest and the most valuable mausoleum of Mazovia and Polish Plains nobility

str. 121

Michał Wardzyński

 

Prace konserwatorskie w węgrowskim klasztorze

str. 122

Conservation works in the monastery in Węgrów

str. 129

Marek Sobisz

 

W redakcyjnym obiektywie – natura
In the editorial lens – nature

str. 130

 

Ołtarz boczny pw. św. Andrzeja Apostoła w prezbiterium bazyliki kolegiackiej w Pułtusku

str. 132

Side altar of St. Andrew the Apostle in the chancel of the collegiate basilica in Pułtusk

str. 139

Ewa Olkowska

 

Śladami błękitu królewskiego. Konserwacja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie

str. 140

In the footsteps of royal blue. Conservation of the main altar from the church of St. John the Baptist in Rębow

str. 145

Małgorzata Gołygowska

 

Renowacja dwóch ołtarzy z naw bocznych z kościoła św. Stanisława BM w Sokołowie

str. 146

Renovation of two altars in the aisles of the church of St. Stanislaus Bishop and Martyr in Sokołów

str. 153

Maria Próchniewska, Katarzyna Daniel

 

Odbudowa dzwonnicy w Pułtusku po zniszczeniach wojennych i jej problematyka konserwatorska

str. 154

Reconstruction of the belfry in Pułtusk after the war damages and its conservation issues

str. 159

Krystian Leśniewski

 

W redakcyjnym obiektywie – drewno w roli głównej
In the editorial lens – wood

str. 160

 

Drewniane ostańce warszawskiej Pragi

str. 162

Wooden outliers (inselbergs) of Warsaw’s Praga

str. 169

Piotr Stryczyński

 

Mławska Kolej Dojazdowa

str. 170

Mława Commuter Railway

str. 174

Stanisław Januszewski

 

RENOWATOR – ARTYKUŁY TECHNICZNE

 

Concordia Design z wewnętrzną izolacją Kingspan Kooltherm K17

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

str. 176

 

Zaprawa do spoinowania Optosan TrassFuge w pracach renowacyjnych kamienno-ceglanych elewacji kościołów na Mazowszu

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

str. 180

 

Nowe i już do remontu?

BMI Icopal Sp. z o.o. – BMI Braas Sp. z o.o.

str. 182

 

Zastosowanie technologii Remmers w renowacji i konserwacji budowli w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Remmers Polska Sp. z o.o.

str. 186

 

Dom Pod Dębem – ocieplenie od wewnątrz klasycystycznego gmachu

Xella Polska Sp. z o.o.

str. 189

 

Zmiana nazw produktów do renowacji obiektów zabytkowych w ofercie firmy Baumit

Baumit Sp. z o.o.

str. 192

 

Zastosowanie ręcznie formowanej dachówki karpiówki przy renowacji świątyń wiejskich na terenie Brandenburgii na przykładzie kościoła w Rossow

Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.

str. 195

 

Kościół Pokoju w Świdnicy, przyczynek do jego historii i konserwacji

Keim Farby Mineralne Sp. z o.o.

str. 198

 

Nowoczesne i zabytkowe punkty w stolicy

Röben Polska Sp. z o.o.

str. 204

 

Renowacja budynków z drewnianą konstrukcją (typu mur pruski, szachulec bądź ścian z litego drewna). Wyzwania podczas prac termoizolacyjnych

Knauf Sp. z o.o.

str. 208

 

Renesans czyszczenia laserowego zabytków

IRLaser Sp. z o.o.

str. 212

 

Wizytówki firm obecnych w numerze

str. 215

Spis treści

str. 216

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej