Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 2/2018
Renowacje i Zabytki 2/2018

W numerze:

 

WIADOMOŚCI

Farby Keim w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Tychach; Multipor z wyróżnieniem Renowator 2018; LIFE CHALLENGE 2018 Internauci wybrali Europejskie Fasady Roku. Polska znów pokazała moc!; Ocieplamy z Kingspanem; AQUAFIN-1K-PREMIUM, czyli izolacja z najwyższej półki; KOMBI HYDRO STOP – Mineralna zaprawa szpachlowa o właściwościach hydroizolacyjnych; 6. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – badania i popularyzacja”

str. 6

 

Laur Konserwatorski 2018

Dariusz Kopciowski

str. 14

 

XVII EKIR w Krakowie

str. 18

  

GLIWICE

Słowo wstępne Prezydenta Miasta Gliwice

str. 22

Introduction by President of the City of Gliwice

str. 23

 

ZABYTKI GLIWIC

Gliwice – kilka słów o mieście i jego historii

str. 24

Gliwice – a few words about the city and its history

str. 33

Damian Recław

 

Dawne żeliwne odlewy artystyczne z Gliwic

str. 34

Former artistic cast iron works from Gliwice

str. 39

Anna Kwiecień

 

Willa Oskara Caro – muzeum w rezydencji przemysłowca

str. 40

Villa Caro – a museum in the industrialist’s residence

str. 43

Ewa Pokorska-Ożóg

 

Reprezentacyjna ulica Gliwic – ul. Zwycięstwa (dawniej Wilhelmstrasse)

str. 44

The representative street of Gliwice – ul. Zwycięstwa (former Wilhelmstrasse)

str. 51

Anna Kwiecień

 

Gliwickie witraże sakralne – ich symbolika, atrybucja i datowanie

str. 52

Gliwice sacral stained glass windows – symbolism, attribution and dating

str. 61

Irena Kontny

 

Krzywizna, asymetria, linearyzm – charakterystyczne cechy secesji w Gliwicach

str. 62

Curvature, asymmetry, linearism – characteristic features of the Gliwice secession

str. 71

Ewa Pokorska-Ożóg

 

„Ceramika u rzeźnika” Barwne okładziny ceramiczne dawnych sklepów rzeźniczych z początku XX wieku

str. 72

“Ceramics at the butcher’s” – colourful ceramic tiles in butcher shops from the beginning of the 20th century

str. 81

Ewa Pokorska-Ożóg

 

Architektura modernistyczna – Gliwice Karla Schabika

str. 82

Modernist architecture – Gliwice of Karl Schabik

str. 89

Adam Bednarski

 

Modernistyczne domy towarowe okresu międzywojennego Gliwic

str. 90

Modernist department stores of the Gliwice’s interwar period

str. 93

Adam Bednarski

 

Koncepcja miasta-ogrodu na przykładzie międzywojennej zabudowy Gliwic

str. 94

Conception of the garden city on the example of the Gliwice interwar period buildings

str. 97

Adam Bednarski

 

RENOWACJE

Gliwicki Rynek w świetle archeologicznych odkryć

str. 98

The Market Square in Gliwice in the lights of archaeological discoveries

str. 101

Monika Michnik

 

Średniowieczne Gliwice odsłaniają tajemnice

str. 102

Medieval Gliwice reveals its secrets

str. 107

Marcin Paternoga

 

Ratowanie obiektów poprzemysłowych na przykładzie zespołu dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Gliwice przy ul. Bojkowskiej

str. 108

Restoring post-industrial facilities as exemplified by the former Hard Coal Mine Gliwice located at ul. Bojkowska

str. 115

Hanna Wiąk Marzec

 

Gliwice – Fabryka Drutu, wczoraj przemysł, a dziś – miejska przestrzeń publiczna

str. 116

Gliwice – Wire Factory, yesterday industry and today – an urban public space

str. 123

Ewa Kukuczka, Stanisław Lessaer

 

Gliwickie kościoły drewniane – różne drogi ratowania obiektów drewnianej architektury sakralnej

str. 124

Wooden churches of Gliwice – different ways of rescuing wooden sacral architecture

str. 131

Jacek Kubik

 

Odzyskane malowidła w kościele pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach

str. 132

Recovered paintings in the All Saints Church in Gliwice

str. 133

Ewa Pokorska-Ożóg

 

Na ratunek zabytkom sakralnym

str. 134

To the rescue of sacral monuments

str. 143

Ewa Pokorska-Ożóg, Aleksandra Sękowska

 

Ratowanie gliwickiego żydowskiego domu przedpogrzebowego

str. 144

Rescuing the Jewish pre-burial house in Gliwice

str. 149

Ewa Pokorska-Ożóg

 

WIELKIE INWESTYCJE

Gdzie historia splata się z techniką

str. 150

Where history intertwines with technology

str. 155

Ewa Caban

 

Kampus Politechniki. Arena robi wrażenie!

str. 156

The Silesian University of Technology campus. The Arena makes an impression!

str. 160

Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach

  

RENOWATOR – ARTYKUŁY TECHNICZNE

Dom Rekolekcyjny VILLA

Baumit Sp. z o.o.

str. 162

 

Tynki i tynkowanie (cz. II)

Caparol Polska Sp. z o.o

str. 165

 

Koszęcin – przebudowa i rewitalizacja klasycystycznego zespołu pałacowo-parkowego

Keim Farby Mineralne Sp. z o.o.

str. 168

 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne przy użyciu produktów Farby Kabe

Farby Kabe Polska Sp. z o.o.

str. 172

 

Izolacja ścian od wewnątrz płytami Kooltherm

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

str. 176

 

Perła socrealizmu i serce Zagłębia

Xella Polska Sp. z o.o.

str. 180

 

Nowe życie starego budownictwa – system tynków renowacyjnych THERMOPAL®

Schomburg Sp. z o.o.

str. 184

 

str. 190 Wizytówki firm obecnych w numerze

str. 191 Blankiet prenumeraty

str. 192 Spis treści

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie - 2/2024

W numerze:

10 rocznica uznania Zespołu za pomnik historii

50-lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

 

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej