Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 2/2016
Renowacje i Zabytki 2/2016

W numerze:

 

WIADOMOŚCI

Multipor na ratunek największej mozaiki w Polsce; NOWOŚĆ! DEKOFIX – Farba odwracalna do ścian i sufitów; Znak nowych czasów – Fort 52 Borek wraca do służby; Targi denkmal – najważniejsze w Europie spotkanie międzynarodowej branży ochrony i zachowania zabytków; Wystartowała jubileuszowa edycja konkursu Fasada Roku!

 

EKIR

XV Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej Kraków 2016

str. 21

 

SACRUM

Słowo wstępne Prezydenta Miasta Krakowa

str. 28

Introduction by Mayor of the City of Krakow

str. 29

 

Cracovia sacra – Altera Roma (wybrane zagadnienia)

str. 30

Cracovia sacra – Altera Roma

str. 47

Stanisław Dziedzic

 

Pątnicy w Krakowie

str. 48

Pilgrims in Krakow

str. 54
Franciszek Ziejka

 

Miasto papieskich bazylik

str. 55

The city of papal basilicas

str. 57
Stanisław Dziedzic

 

Sacrum w przestrzeni Krakowa

str. 58

Sacrum in the space of Krakow

str. 62
Bogusław Krasnowolski

 

Najważniejsze kościoły Krakowa

The most important churches of Krakow

str. 63-161

Stanisław Dziedzic (S.D.)
Bogusław Krasnowolski (B.K.)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Archikatedra Wawelska

str. 63

The Wawel archcathedral

str. 69

Bazylika Mariacka

str. 70

St. Mary’s basilica

str. 73

 

Kościół pw. św. Barbary

str. 74

St. Barbara’s church

str. 77

 

Kościół pw. św. Wojciecha

str. 78

St. Adalbert’s (St. Wojciech’s) church

str. 79

Kościół pw. św. św. Janów, Chrzciciela i Ewangelisty

str. 80

Church of St. John the Baptist and St. John the Evangelist

str. 81

 

Kościół pw. Św. Krzyża

str. 82

Church of the Holy Cross

str. 83

 

Kościół pw. św. Marka

str. 84

St. Marc’s church

str. 85

 

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego (Pijarów)

str. 86

Lord’s Transfiguration church (the Piarists’)

str. 87

 

Kościół pw. św. Anny

str. 90

St. Anne’s church

str. 93

 

Kościół pw. św. Norberta (grekokatolicki)

str. 94

St. Norbert’s church (Greek Catholic Orthodox church)

str. 94

 

Bazylika św. Franciszka z Asyżu Franciszkanów Konwentualnych

str. 96

Conventual Franciscans’ Basilica of St. Francis of Assisi

str. 99

 

Bazylika Świętej Trójcy oo. Dominikanów

str. 101

Holy Trinity basilica of the Dominican order

str. 103

 

Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła

str. 104

Saints Peter and Paul’s church

str. 105

 

Kościół pw. św. Andrzeja

str. 106

St. Andrew’s church

str. 107

 

Kościół pw. św. Marcina

str. 108

St. Martin’s church

str. 109

 

Kościół pw. św. Idziego

str. 110

St. Giles church

str. 111

 

Bazylika Bożego Ciała xx. Kanoników Regularnych Laterańskich

str. 112

Corpus Christi Basilica of the Canons Regular of the Lateran

str. 115

 

Kościół pw. św. św. Katarzyny i Małgorzaty z klasztorem Augustianów

str. 116

St. Catherine and St. Margaret’s church with the Augustinians’ monastery

str. 117

 

Bazylika św. św. Michała i Stanisława Na Skałce oo. Paulinów

str. 119

St. Michael and St. Stanisław’s basilica of the Pauline order on the Rock (na Skałce)

str. 121

 

Kościół pw. Św. Trójcy (Trynitarzy, dziś Bonifratrów)

str. 122

Holy Trinity church (Trinitarian order, at present the Hospitaller Order of the Brothers of Saint John of God)

str. 123

 

Kościół pw. św. Bernardyna ze Sieny (Bernardynów)

str. 124

St. Bernardine’s of Siena church (the Bernardines’)

str. 125

 

Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła (Misjonarzy)

str. 126

Church of St. Paul’s Conversion (the Missionaries’)

str. 126

 

Bazylika św. Floriana

str. 128

St. Florian’s basilica

str. 130

 

Bazylika Nawiedzenia NMP oo. Karmelitów Na Piasku

str. 131

Visitation basilica of the Carmelite order Na Piasku

str. 133

 

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego xx. Jezuitów

str. 134

Basilica of the Most Sacred Heart of Jesus of the Jesuit Order

str. 135

 

Kościół pw. św. Mikołaja

str. 136

St. Nicholas’ church

str. 137

 

Kościół Najświętszego Salwatora

str. 138

The Most Holy Solutor’s church

str. 138

 

Kościół pw. św. św. Augustyna i Jana Chrzciciela (Norbertanek)

str. 139

St. Augustin and St. John the Baptist’s church (the Norbertines’)

str. 141

 

Kościół pw. św. Józefa

str. 142

St. Joseph’s church

str. 143

 

Kościół pw. św. Benedykta

str. 144

St. Benedict’s church

str. 144

 

Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski, Arka Pana

str. 145

Our Lady Queen of Poland church

str. 145

 

Bazylika Krzyża Świętego oo. Cystersów w Mogile

str. 146

Holy Cross basilica of the Cistercian Order

str. 149

 

Kościół pw. św. Bartłomieja w Mogile

str. 150

St. Bartholomew’s church in Mogiła

str. 151

 

Bazylika Bożego Miłosierdzia

str. 152

Sanctuary of Divine Mercy

str. 154

 

Kościół pw. św. Jana Pawła II w Jugowicach

str. 155

St. John Paul II Sanctuary in Jugowice

str. 155

 

Kościół pw. Wniebowzięcia N.P. Marii z eremem Kamedułów

str. 156

Assumption of the Virgin Mary into Heaven Church with the hermitages of the Camaldolite monastery

str. 157

 

Opactwo Benedyktynów z kościołem pw. św. św. Piotra i Pawła

str. 158

St. Peter and St. Paul’s church with the Benedictines’ abbey in Tyniec

str. 161

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie

str. 162

The John Paul II Centre “Be Not Afraid!” in Krakow

str. 169

Andrzej Mikulski

 

Konserwacja krakowskich kościołów

str. 170

Conservation of Krakow’s churches

str. 183

Jan Janczykowski

 

Prace konserwatorskie w krakowskich klasztorach

str. 184

Conservation works in Krakow monasteries

str. 191

Halina Rojkowska-Tasak, Elżbieta Wyszyńska, Katarzyna Biecuszek, Michał Szkoła

 

Dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych

str. 192

Subsidizing works on historical buildings

str. 199

Ewa Glińska-Holcer, Anna Florkowska

 

RENOWATOR – ARTYKUŁY TECHNICZNE

 

IX edycja Fasady Roku

Baumit Sp. z o.o.

str. 202

 

Jak odnaleziono wartość różnorodności

Firma Konserwatorska Piotr Białko Sp. z o.o.

str. 204

 

Nad dachami Warszawy. Dachówka Braas Achat 12V na warszawskiej Starówce

Monier Braas Sp. z o.o.

str. 208

 

Historica – materiał a dbałość o zabytki

Farby Kabe Polska Sp. z o.o.

str. 212

 

Pałac Sztuki w Krakowie – secesyjne Semper in altum

Keim Farby Mineralne Sp. z o.o.

str. 214

 

Multipor a zachowanie tożsamości dawnego Śląska

Xella Polska Sp. z o.o.

str. 218

 

Wapno z trassem Optosan TrassKalk w pracach renowacyjnych murów obronnych zamku w Pieskowej Skale

Hufgard-Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

str. 222

 

Zaprawy wapienne Tubag

quick-mix Sp. z o.o.

str. 225

 

Technologie renowacji architektury Remmers w konserwacji zabytków Krakowa i zamku w Pieskowej Skale

Remmers Polska Sp. z o.o.

str. 228

 

str. 231 Wizytówki firm obecnych w numerze

str. 232 Blankiet prenumeraty

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej