Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 2/2010
Renowacje i Zabytki 2/2010

ROZMAITOŚCI

Baumit wśród polskich finalistów European Business Awards;
Baumit – szybkosprawny jastrych;
Baumit – prosty sposób na czystą elewację;
Salon wystawowy Wienerberger;
Łódź – Prorevita 2010;
Caparol – farba elewacyjna CarboSol;
Wystawa „Cykle życia...”;
Polska branża konserwatorska w Lipsku;
BirdSystem – jak zabezpieczyć budynek przed gołębiami?
str. 8

K R A K Ó W

Nowa Huta
Po porażce budowy kościoła na osiedlu Teatralnym, udało się uzyskać zgodę na budowę świątyni w Bieńczycach. Tym samym „miasto bez Boga” miało zyskać pierwszy kościół. Prace budowlane ruszyły w 1967 r. Kościół zaprojektował Wojciech Pietrzyk czerpiący inspirację z francuskiej kaplicy w Ronchamp autorstwa Le Corbusiera. Budowa trwała dziesięć lat, a konsekracji dokonał kardynał Wojtyła. Obiekt zyskał charakterystyczny kształt przypominający łódź, dzięki czemu nazywany jest Arką Pana.
Beata Skrzypek, Paweł Pomykalski str. 17

Ł Ó D Ź

Jak powstała przemysłowa Łódź
Krzysztof Stefański str. 38

Piotrkowska
Piotrkowska jest jak zwierciadło tego miasta. Miejscami biedna i szara, w większości kolorowa, tętniąca życiem – stwierdziła łódzka dziennikarka w radiowej audycji. Trudno nie podzielić tego zdania, wystarczy pospacerować Piotrkowską. Z lotu ptaka wygląda jak wąwóz, ma prawie 5 km długości i rzeczywiście może być ilustracją łódzkich przemian. Spotkamy po obu jej stronach wszystkie charakterystyczne dla dziejów miasta budowle: parterowe domy rękodzielników, małomiasteczkowe domy, kamienice w „berlińskim stylu”, fabryczne budynki, ciasne, długie podwórka, świątynie i pałace.
Ryszard Bonisławski str. 56

Łódź ekumeniczna
Krzysztof Stefański str. 65

Łódzkie nekropolie świadectwem tożsamości miasta
Marzena Otto str. 74

Konserwacja Kaplicy Karola Scheiblera

Piotr Niemcewicz str. 83

Adaptacje łódzkich fabryk - dwadzieścia lat doświadczeń
Bartosz Walczak str. 85

Ludwik Geyer i jego spuścizna
W Geyer zajął tereny przy ul. Piotrkowskiej, na rogu Górnego Rynku oraz obok stawu utworzonego na Jasieni, gdzie wystawił szereg obiektów. (...) Częścią zabudowań, którym warto poświęcić większą uwagę, jest kompleks popularnie nazywany „Białą Fabryką”. Budynki „Białej Fabryki” pełnią funkcję muzealną już od 1952 roku, kiedy zorganizowano tam Muzeum Sztuki Działu Tkactwa, natomiast w 1954 r. – muzeum włókiennictwa poświęcone historii przemysłu włókienniczego, co należy uznać za jeden z najwcześniejszych, bardzo pozytywnych przykładów adaptacji budynków poprzemysłowych na funkcje kulturalne.
Beata Konieczniak str. 92

Andel’s hotel Łódź
Wojciech Popławski str. 100

Wieże fabryczne Łodzi u progu XXI wieku
Wieże budowane były na rzucie kwadratu, nieco rzadziej prostokąta, stanowiąc zawsze dominujący element bryły fabryki. Właściwość tę wzmacnia częste usytuowanie wież symetrycznie względem osi głównej elewacji, zwłaszcza gdy występują podwójnie na jej końcach (fabryka Silbersteina przy ul. Piotrkowskiej, Kindermanna przy ul. Łąkowej, Poznańskiego przy ul. Północnej).
Włodzimierz Adamiak str. 106

Łódzkie wille
Na przełomie stuleci popularne są formy architektury malowniczej, o charakterze neoromantycznym, zwane z angielska picturesque. W terminologii niemieckiej ten typ domu określa się jako Landhaus. Odznacza się on urozmaiconą, rozrzeźbioną bryłą, z zastosowaniem wieżyczek i werand. Znakomitym przykładem takiej konwencji na terenie Łodzi jest willa Reinholda Richtera z 1904 roku, w obecnym parku bpa Klepacza (dziś Rektorat Politechniki Łódzkiej).
Krzysztof Stefański str.114

Łódzkie pałace
Beata Konieczniak, Małgorzata Białkowska str. 126

Nie tylko wiek XIX... - dobra kultury współczesnej w Łodzi
Błażej Ciarkowski str. 130

M A T E R I A Ł Y  I  T E C H N O L O G I E

Rajskie ogrody „Ziemi Obiecanej”
- Łódzkie witraże końca XIX i początku XX stulecia

Jan Dominikowski str. 138

Cement romański część II
Materiał do konserwacji zabytków

W ostatnich latach kilka krakowskich budynków zostało odrestaurowanych z wykorzystaniem wyprodukowanych w OSiMB zapraw. Warto zwrócić uwagę na kilka z nich. Pierwszym obiektem był gmach dawnej Akademii Handlowej na rogu ulic Straszewskiego i Kapucyńskiej, wzniesiony według projektu Jana Zawiejskiego w latach 1904–1906.
Aleksandra Skorek, Jacek Urban str. 154

A r t y k u ł y s p o n s o r o w a n e
Baumit – Łódź, jedyne takie miasto, nie tylko w Polsce
str. 161
quick-mix/tubag – Połączenie z historią – renowacja przy użyciu tynków i zapraw na bazie wapna dolomitowego
str. 165
Atlas – Atlas Złoty Wiek
str. 168
Keim – Polichromia kościoła w Brochowie – badania, konserwacja, kreacja
str. 171
Hansen – System Hansen Millennium® w Krakowie i Łodzi
str. 177

179–182 K a r t y  t e c h n i c z n e

Baumit


str. 36 Dotychczas wydaliśmy
str. 183 Wizytówki firm obecnych w numerze
str. 184 Blankiet prenumeraty

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zachodniopomorskie - 3/2021

W numerze:

Zachodniopomorskie

Kościoły granitowe wokół Morynia

Średniowieczne założenia klasztorne na Pomorzu Zachodnim

Zamki i rezydencje Pomorza Zachodniego

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej