Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 2/2007
Renowacje i Zabytki 2/2007
ROZMAITOŚCI

Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej 2007
Europejski sposób na ciepło
Ekspedycja Byka 2007
Nowe oblicze ścian z klinkieru - Baumit KlinkierMörtel
Nanotech Fasada - najnowszy produkt Dekoral Professional
Konkurs Fasada Roku
RuppCeramika - dachówka Sirius 13
Mitex S.A. - remont zabytkowego kina w Iławie

str. 6

WIEDEŃ

Kościoły Wiednia  – stolicy arcykatolickiej monarchii
mgr inż. arch. Ewa Gwóźdź  str. 14

Przegląd kościołów Wiednia
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Piotra (Peterskirche) – pierwszy kościół w tym miejscu powstał w drugiej połowie IV w., na miejscu wcześniejszego budynku koszar rzymskiego legionu Vindobona. Ten jednonawowy kościół salowy w typie bazylikowym był najstarszą chrześcijańską świątynią Wiednia. Tu powstała pierwsza parafia w mieście. Średnio-wieczny kościół powstał jako wynik przebudowy w stylu gotyckim pierwotnej budowli rzymskiej. Jego korpus nawowy składał się z trzech naw nierównej szerokości (środkowa najszersza), miał trzykondygnacyjną wieżę. We wszystkich narożach wieży znajdowały się wysokie wieżyczki narożne, zakończone ostrosłupami; także środek wieży miał takie zwieńczenie.
mgr inż. arch. Ewa Gwóźdź str. 21

KRAKÓW

Rynek Główny w Krakowie - inwestycja na miarę XXI wieku
Odnowę Rynku wraz z kompleksowym programem badawczym zaliczyć można do najważniejszych zadań realizowanych w trosce o przestrzeń publiczną i dziedzictwo Krakowa, a ukoronowaniem całości powinna stać się nowa, unikatowa pod względem poznawczym i ekspozycyjnym przestrzeń muzealna – podziemne muzeum historii Krakowa.
prof. Jacek Majchrowski str. 74

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2007
W 2007 roku Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa dysponuje rekordową kwotą 45.811.028 zł, z czego 45.500.000 zł to dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta RP. Wyjątkowo wysoka dotacja uzyskana w roku bieżącym pozwoliła na szerokie rozwinięcie realizacji konserwatorskich, obejmujących zarówno zabytki o fundamentalnym znaczeniu dla narodowej historii i sztuki, jak i wiele innych dzieł, których zróżnicowanie, liczba i autentyzm decydują o wybitnej randze zespołów zabytkowych Krakowa w skali ogólnopolskiej, europejskiej i światowej.
OpracowanieZarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa str. 76


MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Tworzenie i konserwacja sgraffit
Sgraffito – jako technika dekorowania powierzchni architektonicznych – pojawiło i rozwinęło się w Italii, gdzie w okresie renesansu zaistniały ku temu szczególnie sprzyjające warunki. Na powstanie sgraffit, ich bujny rozwój i ogromną popularność miało wpływ wiele czynników. Jednym z istotniejszych dla rozwoju techniki sgraffitowej – niezależnie od zmiennych przejawów formy wypowiedzi artystycznej w sztuce – był postęp w technice wykonywania tynków.
dr hab. Mieczysław Stec str. 98

Krótkie ABC cegły część I
Każda realizacja przy wątkach ceglanych powinna być poprzedzona szczegółowymi badaniami konserwatorskimi, polegającymi głównie na zebraniu całościowej dokumentacji archiwalnej, badaniach materiałów, z których zbudowany jest obiekt i badaniach architektonicznych, polegających na ustaleniu i zidentyfikowaniu wszystkich faz przebudowy lub przekształceń obiektu. Ważne jest dokładne rozczytanie wątków ceglanych, które od niedawna stało się nową metodą badawczą.
prof. Ireneusz Płuska str. 125

Piaskowiec w zabytkach
doc. dr Róża Krzywobłocka-Laurów str. 132

Ochrona drewna i innych materiałów przed ogniem
Co pewien czas media przekazują społeczeństwu wiadomości o groźnych pożarach budynków, które wyrządzają wielkie straty i nierzadko powodują całkowite ich zniszczenie. Szczególnie niepowetowany uszczerbek w dobrach kultury powodują pożary zabytkowego budownictwa. W ogniu ginie dorobek twórczej myśli i pracy wielu pokoleń, zniszczeniu ulegają cenne dzieła architektury, a wraz z wielowiekowymi niejednokrotnie budynkami również ich historyczne wyposażenie.
mgr inż. Piotr Kozarski str. 143

Wybrane środki o właściwościach ogniochronnych, bio- i ogniochronnych zabezpieczających drewno, materiały drewnopochodne, słomę i trzcinę stosowane w Unii Europejskiej
mgr inż. Piotr Kozarski str.147

Blacha i blacha na dach część I
Opracowanie redakcyjne str. 164


ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Baumit - Zabytki a błędy wykonawcze
str. 167

Kabe - Niezawodne materiały do renowacji zabytków

str. 170


Dotychczas wydaliśmy
str. 173

Blankiet prenumeraty
str. 176
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej