Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 2/2006
Renowacje i Zabytki 2/2006
ROZMAITOŚCI

Nowa fabryka Baumit
Virus rozpoczął sezon wiosenny
Nowe wypukłe okładziny zewnętrzne Terreal
VII Konferencja Naukowo-Techniczna Rew-inż. 2006
VII ANTIKON 2006
KlebeAnker - Dobry Wybór 2006
Zastosowanie blachy cynkowo-tytanowej w budownictwie
Nowa siedziba redakcji Renowacji i Zabytków

str. 6


RZYM

Urbanistyka i architektura Wiecznego Miasta (część II)
Nie ma chyba drugiego takiego miasta na świecie, w którym przeszłość splatałaby się tak nierozerwalnie z teraźniejszością, jak w Rzymie. Każda inwestycja musi liczyć się z tym, że powstaje na historycznych nawarstwieniach. To wymusza specyficzne podejście do tego, czym jest wysoka jakość życia i wymusza przyjęcie specyficznej hierarchii wartości. Ogrom i znaczenie spuścizny historycznej nie pozwala na podobne działania modernizacyjne, które były podejmowane w innych miastach. Rzym nie ma właściwie wielkich arterii komunikacyjnych, nie ma wieżowców, nie ma wielkich domów towarowych. Jak jest możliwe funkcjonowanie 3,6-milionowego miasta bez rozbudowanej sieci metra, z plątaniną wąskich ulic na ogromnym obszarze śródmieścia, w którym ulica szerokości 20 m uchodzi za główną arterię - pozostaje tajemnicą Rzymian
dr inż. arch. Bartosz M. Walczak,
dr inż. arch. Jacek Wesołowski - str. 15


Rzym - miasto kościołów
Architektura kościelna Rzymu na przestrzeni wieków
Niewiele jest na świecie miast, które odegrały tak fundamentalną rolę w rozwoju cywilizacji i kultury duchowej współczesnego świata jak Rzym. (...) Po pierwsze tu ukształtował się duchowy i instytucjonalny wymiar Kościoła, po drugie w Rzymie narodziła się i uformowała architektura i sztuka kościelna, a powstające tu realizacje sakralne w sposób bezpośredni oddziaływały na budownictwo kościelne całej Europy. Tym samym bez ryzyka możemy przypisać Rzymowi miano kolebki architektury kościelnej, czy też też ze względu na blisko pół tysiąca istniejących obecnie chrześcijańskich świątyń - miano miasta kościołów.
mgr Mariusz Czuba - str. 48

Siedem lat w Rzymie
Siedem lat w Rzymie - brzmi niczym tytuł filmu. Nie chodzi tu jednak o żadną intrygę, która - tak czy inaczej zarysowana - zawsze jest motorem rozwijającej się fabuły. Chodzi jedynie o spokojny czas siedmiu lat przeżytych w Wiecznym Mieście. Był to czas szczególny.
o. Andrzej Zając - str. 84

Konserwacja zabytków we Włoszech
prof. Ireneusz Płuska


MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

ABC betonu (część I)
Beton stosowano w różnych okresach rozwoju budownictwa, od momentu powstania starożytnych państw-miast np. w Azji Mniejszej, ale często wskutek wojen, upadku państw lub narodów, upadała także już dobrze rozwinięta technika jego stosowania. (...) W Europie przez wiele wieków nie kontynuowano technicznych osiągnięć Rzymian, choć o Cesartwie Rzymu mówi się jako o betonowym imperium. W Rzymie, właściwie już pod koniec okresu republiki, mury stały się bryłami betonu, o powierzchni wyłożonej kamieniem lub cegłą.
dr inż. Lucyna Westfal - str. 122


ARCHITEKTURA

Architektura dachu (część I) Ogólna charakterystyka dachu  jako elementu architektonicznego
Niniejszy tekst, jako część I, jest wprowadzeniem do szerszego omówienia problematyki dachów. W artykule zebrano hasłowo zagadnienia ogólna dotyczące dachów, a ich rozwinięcia i ilustrujące je przykłady zostaną przedstawione w kolejnych dwóch częściach. Opierając się na podstawowym podziale dachów, część II poświęcona będzie dachom spadzistym, ich historycznemu rozwojowi i utrwalonym sposobom budowania, a w części III uwaga zostanie zwrócona na zalety i wady dachów płaskich, a także zarysowane zostaną współczesne tendencje w kształtowaniu dachów.
dr Lucyna Kępa - str. 128


SKOZK

Plan rzeczowo-finansowy odnowy  zabytków Krakowa na rok 2006
W roku 2006 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa dysponuje kwotą 38.230.000 zł, z czego 37.500.000 zł to dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta RP. Do Społecznego Komitetu wpłynęło na ten rok 175 wniosków o dofinansowanie prac na ponad 100 mln zł.
str. 135


DOKUMENT
Lista Rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami
str. 152

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Per Aarsleff - nowoczesna technologia w historycznym otoczeniu
str. 156

Zalety dachówek RuppCeramika
str. 158

Dachy PREFA
str. 160

Pałac "Pod Baranami" - Baumit
str. 162


KARTY TECHNICZNE

Baumit, Caparol, Farby Kabe, Schomburg, RuppCeramika, Prefa, Silesia
str. 164-170

CENNIKI

Baumit, Farby Kabe
str. 171-172

Wizytówki firm obecnych w numerze
str. 173

Dotychczas wydaliśmy
str. 174-175

Blankiet prenumeraty
str. 176
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie - 2/2024

W numerze:

10 rocznica uznania Zespołu za pomnik historii

50-lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

 

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej