Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 2/2005
Renowacje i Zabytki 2/2005
ROZMAITOŚCI

Technologie lotnicze a konserwacja zabytków
O budowie, renowacji i aranżacji obiektów sakralnych - Virtus
Nowe wytyczne wykonawstwa systemów ociepleń

str. 6


WILNO

Wilno - między prowincją i awangardą
Szkic rozwoju miasta
Rzadko która stolica kraju Europy cywilizacji łacińskiej miała równie burzliwe dzieje, co Wilno. Jednocześnie podejmowano ciągłe starania by wyrwać się ze świata prowincji ku głównemu nurtowi życia. Zwłaszcza ostatnio widać ciągłe nawiązywanie do wielkiej przeszłości miasta, gdy zarządzano z niego ogromną dualistyczną monarchią polsko-litewską. Chociaż nic jest tak jak było, symbole pozostają te same, a niektóre nawet się przywraca. Nie znajdziemy w Wilnie "wielkiej" podręcznikowej urbanistyki, znajdziemy za to bardzo interesującą architekturę, powstałą w czasach gdy świetność polityczna miasta już przebrzmiała.
dr Jacek Wesołowski - str 10

Intra muros castri Vilnensis - rzecz o sercu miasta
Można śmiało powiedzieć, że miejsce to zawsze było głośno bijącym sercem miasta, a nawet całego kraju. Przez wieki mieściło się tu centrum administracyjne i religijne, bo jeszcze za Litwy pogańskiej rosły tu święte gaje, gdzie palono szczątki wielkich książąt, a od przyjęcia chrztu pojawiła się katedra. Obecnie nadal mieści się tu centrum religijne z najważniejszym kościołem, a ponadto pełni funkcje centrum kulturalnego i społecznego.
Ewelina Wojciechowska, Leszek Włochyński - str 32

Spacerując ulicami Wilna
Stare Miasto będące częścią dzisiejszej dzielnicy Centrum uzyskiwało swój obecny kształt od końca XIII w. Wtedy też pojawiły się pierwsze obwarowania osady skupionej u podnóży Góry Giedymina. Nieregularny układ siatki ulic wymuszony został naturalnym ukształtowaniem terenu, położonego w zakolach rzeki Wilejki, niedaleko jej ujścia do Willi. W drugiej połowie XV wieku i na początku XVI wieku, miasto zostało otoczone murami obronnymi. Pierwotny ich zarys, wraz z zachowanymi fragmentami, pokazuje czytelnie bieg dzisiejszych ulic d. Benedyktyńskiej, d. Zawalnej, d. Cerkiewnej, d. Bakszty.
mgr Małgorzata Jankowska - str 62

Wileńskie świątynie
Między wschodem a zachodem
mgr inż. arch. Ewa Gwóźdź - str 90

Przegląd wileńskich świątyń (część I)
Styl: pierwotnie gotycki, wieża pierwotnie renesansowa, obecnie kościół i wieża - późny barok wileński (wileńskie rokoko), klasycystyczny portyk południowy. Materiał i konstrukcja: murowany z cegły. Halowy schemat konstrukcyjny, z przyporami zewnętrznymi. Zachowały się 8-boczne gotyckie filary międzynawowe.
mgr inż. arch. Ewa Gwóźdź - str 94

ARCHITEKTURA

Szyldy, reklamy, witryny w przestrzeni staromiejskiej
Reklamy i szyldy umieszczano w pobliżu wejść do budynków, przy witrynach, a często na zamykających je okiennicach lub wyżej, na elewacjach. Przytwierdzano je bezpośrednio do muru lub zawieszano na różnego rodzaju wspornikach lub wysięgnikach. Partery budynków, gdzie najczęściej lokowano lokale usługowe i handlowe, czasem posiadały własne podcienia, a te nie osłonięte i dostępne bezpośrednio z chodnika wyposażono w daszki i osłony, ku wygodzie kupującego.
mgr inż. arch. Dominik Mączyński - str 125


SKOZK

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2005
str 152


DOKUMENT

Lista rzeczoznawców Ministerstwa Kultury
str 158


MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Przegląd pokryć dachowych cz. I
Dachówki ceramiczne i cementowe

Prawidłowy dobór odpowiedniego pokrycia dachowego jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Począwszy od funkcji pełnionej przez budynek i jego lokalizacji, poprzez dopasowanie do konstrukcji dachu, a skończywszy na kwestiach związanych z warunkami klimatycznymi w danym regionie oraz wymogami estetycznymi.
oprac. redakcyjne Wojciech Woźniacki - str. 162

Rynkowy przegląd ofert producentów dachówek ceramicznych i cementowych
str. 164

Dotychczas wydaliśmy
str. 166


KARTY TECHNICZNE

Dachówka ceramiczna, blachy i taśmy cynkowo-tytanowe, preparat do wykonywania przepony poziomej, masy tynkarskie, preparaty gruntujące
str. 167-171


CENNIKI

Kabe, BaumitBayosan, Caparol
str. 172-174

Wykaz miejsc sprzedaży
str. 175

Blankiet prenumeraty
str. 176


ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Dach RuppCeramika tradycja w najlepszym stylu (Rupp Ceramika)
str. 124

Classic w Toruniu (Ruukki)
str. 148

Materiały ilaste nie tylko do konserwacji obiektów zabytkowych (BaumitBayosan)
str. 150
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej