Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 1/2023
Renowacje i Zabytki 1/2023

W numerze:

 

WIADOMOŚCI

 

str. 6
Eksperci wskazali Fasady Roku 2022 • Nowe opakowanie zaprawy lekkiej Multipor FIX X700 • KEIM na targach BUDMA w Poznaniu • Nowość – Verona – Klasyczny kształt, wszechstronne zastosowanie • Heritage Roof Tiles na europejskich targach renowacji zabytków Denkmal 2022 w Lipsku • Laserowe usuwanie zanieczyszczeń i powłok • Prace renowacyjne elewacji zespołu klasztornego Sióstr Bernardynek w Warcie • Visbud-Projekt Sp. z o.o. laureatem konkursu Złoty Medal Grupy MTP targów Budma 2023 • Zakończenie konserwacji wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL

 

str. 14
30 lat pracy Bożeny Boby-Dygi na rzecz ochrony i tworzenia dziedzictwa kultury

Bożena Boba-Dyga

 

 

ŁÓDZKIE

 

str. 20
Słowo wstępne Aleksandry Stępień – Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
str. 21
Introduction by Aleksandra Stępień – Łódzki Provincial Conservator of Monuments

 

str. 22
Kolumna – na szlaku łódzkiej architektury drewnianej
str. 29
Column – on the trail of wooden architecture in Łódź

Tomasz Kroc

 

str. 30
Łódzkie – okiem konserwatora – kalejdoskop
str. 30
Łódzkie – through the eyes of a conservator – a kaleidoscope

 

str. 32
Zespół późnogotyckich kościołów drewnianych grupy wieluńskiej, odmiany wielkopolskiej przykładem najcenniejszych struktur architektury drewnianej województwa łódzkiego
str. 53
A complex of late-Gothic wooden churches of the Wieluń group of the Wielkopolska variety, as an example of the most valuable structures of wooden architecture in the Łódź Voivodeship

 

Lidia Lamcha, Klaudia Skórzewska

 


str. 54
Łódzkie – okiem konserwatora – kalejdoskop
str. 54
Łódzkie – through the eyes of a conservator – a kaleidoscope

 

str. 56
Miejski Zakład Kąpielowy w Zgierzu (ul. Łęczycka 24)
str. 69
Municipal Bathing Center in Zgierz (24 Łęczycka Street)


Piotr Ugorowicz

 

str. 70
Zespół klasztorny oo. dominikanów w Gidlach
str. 79
Dominican monastery complex in Gidle

 

Katarzyna Karwasik

 


str. 80
W redakcyjnym obiektywie – nocą…
str. 80
In the editorial lens – at night…

 


str. 82
Gotyckie malowidła ścienne z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Marzeninie
str. 89
Gothic wall paintings from the parish church of Assumption of the Blessed Virgin Mary in Marzenin

 

Katarzyna Kończal

 

str. 90
Dawne miasta historycznego Mazowsza w województwie łódzkim
str. 109
Former historical towns of Mazovia in the Łódź Voivodeship

 

Kacper Szewczyk

 


str. 110
W redakcyjnym obiektywie – wieże
str. 110
In the editorial lens – towers

 

str. 112
Wzgórze Bąkowa Góra w świetle urbanistyczno-konserwatorskim
str. 119
Bąkowa Góra Hill in the urban and conservation light

 

Adam Duda

 

str. 120
W redakcyjnym obiektywie – kalejdoskop
str. 120
In the editorial lens – a kaleidoscope

 

str. 122
Pałac Grudzińskich w Poddębicach
str. 129
The Grudziński Palace in Poddębice

 

Daria Błaszczyńska

 


str. 130
Łódzkie – okiem konserwatora – kalejdoskop
str. 130
Łódzkie – through the eyes of a conservator – a kaleidoscope

 

str. 132
Dekoracja sklepienia nawy głównej i prezbiterium kościoła Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim
str. 143
Decoration of the vault of the nave and presbytery of the Jesuit church in Piotrków Trybunalski

 

Natalia Kubiak

 


str. 144
Pałac fabrykancki w Niechcicach
str. 151
The factory owner’s palace in Niechcice

 

Wojciech Rydzek

 

str. 152
W redakcyjnym obiektywie – dwory i pałace
str. 152
In the editorial lens – mansions and palaces

 

str. 154
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Dostosowanie budynków zabytkowych do potrzeb użytkowników ze szczególnymi potrzebami
str. 159 Adaptation of historic buildings to the needs of users with disabilities. District Court in Piotrków Trybunalski

 

Magdalena Zacharow

 


str. 160
Łódzkie – okiem konserwatora – ruiny zamków
str. 160
Łódzkie – through the eyes of a conservator – the ruins of castles

 

str. 162
Trudne, ale możliwe. Adaptacja budynków poprzemysłowych do nowych funkcji na przykładzie Zespołu Wykańczalni Karola Scheiblera
str. 171
Difficult but possible. Adaptation of post-industrial buildings to new functions on the example of Karol Scheibler’s Finishing House Complex

 

Anna Wróbel-Janiszewska

 

 

 

 

RENOWATOR – ARTYKUŁY TECHNICZNE

 

str. 174
Strategia renowacji w obiektach zabytkowych, cz. 1

 

Jerzy Żurawski, Małgorzata Fedorczuk-Cisak

 

str. 176
Zastosowanie technologii Remmers w renowacji budynku Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi

 

Remmers Polska Sp. z o.o.

 

str. 180
Renowacja kamienicy w Łodzi przy placu Wolności 2

 

Baumit Sp. z o.o.

 

str. 184
Systemy Optosan na przykładzie renowacji obiektów województwa łódzkiego

 

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

 

str. 188
Badania wytrzymałości na ściskanie filarów murowych wzmacnianych w spoinach wspornych przy użyciu splotów włókien PBO

 

Visbud-Projekt Sp. z o.o.

 

str. 190
Renowacja fasad luksusowych apartamentowców w berlińskiej dzielnicy Westend

 

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

 

str.194
Łódź poprzemysłowa – drugie życie dawnych fabryk

 

Xella Polska Sp. z o.o.

 

 

str.199
Wizytówki firm obecnych w numerze

 

str.200
Spis treści

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie - 2/2024

W numerze:

10 rocznica uznania Zespołu za pomnik historii

50-lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

 

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej