Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 1/2022
Renowacje i Zabytki 1/2022

W numerze:

 

WIADOMOŚCI

Trwa rywalizacja o tytuł Europejskiej Fasady Roku • Laserowe usuwanie zanieczyszczeń i powłok • Renowacja elewacji dawnego barokowego klasztoru Dominikanów w Sandomierzu – obecnie reprezentacyjnej siedziby Urzędu Miasta • Wspomnienie o dr. inż. Józefie Adamowskim • Moda na tradycję • Zwycięstwo systemu FRCM marki RUREGOLD w konkursie Renowator 2020 • Bogen – największy dostawca łupka naturalnego w Polsce • Dachówka esówka Heritage Roof Tiles na kamienicy Starego Miasta w Warszawie • Kolejne zabytki z Muzeum KUL odzyskały blask • Konferencja Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD • Nieruchomość na sprzedaż – Leszek Jarosz, Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego • Nowa zielona kolorystyka i wygląd opakowań produktów Multipor

 

str. 6

 

 

 

 

PODKARPACKIE

 

str. 18 Słowo wstępne Beaty Kot, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

str. 19 Introduction by Beata Kot, Podkarpacki Provincial Conservator of Monuments

 

str. 20 Drewniane świątynie Podkarpacia na Liście światowego dziedzictwa UNESCO


str. 43 Wooden temples of Podkarpacie on the UNESCO World Heritage List


Mariusz Czuba

 

str. 44 W redakcyjnym obiektywie – kalejdoskop

str. 44 In the editorial lens – a kaleidoscope

 

str. 46 Translokacja ikonostasów i wyposażenia cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chotyńcu i św. Paraskewy w Radrużu jako działanie konserwatorskie

 

str. 57 Conservation activity of translocation of iconostases and church equipment of churches dedicated to Nativity of the Blessed Virgin Mary in Chotyniec and St. Paraskeva in Radruż

Beata Kot

 

str. 58 Wpływ badań architektonicznych na weryfikację historii budowlanej drewnianej cerkwi pw. Archanioła Michała w Smolniku gm. Lutowiska

 

str. 65 The impact of architectural research on the verification of the construction history of the wooden church dedicated to Archangel Michael in Smolnik, commune Lutowiska


Eugeniusz Zawałeń

 

str. 66 Polichromia ścienna drewnianego kościoła w Haczowie (1494 r.) – problematyka
badań i konserwacji 2021 r.

 

str. 75 Wall polychrome in a wooden church in Haczów (1494) – subject of research and conservation 2021


Katarzyna Witalis

 

str. 76 Kościoły drewniane na terenie powiatu dębickiego – prace remontowo-konserwatorskie w latach 2000–2021

 

str. 95 Wooden churches in the district of Dębica – renovation and conservation works in 2000–2021


Marta Nikiel

 

str. 96 Prace konserwatorskie w drewnianym gotyckim kościele pw. św. Barbary i Narodzenia NMP w Golcowej

 

str. 103 Restoration works in the wooden Gothic church of St. Barbara and the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Golcowa


Maciej Filip, Aneta Filip, Bernardeta Popek-Olszowa

 

str. 104 Problematyka konserwatorska elementów wyposażenia byłego kościoła parafialnego w Średniej Wsi. Konserwacja i retusz oryginalnych, XVIII-wiecznych srebrzeń laserowanych

 

str. 111 Conservation of the elements of the former parish church in Średnia Wieś. Conservation and retouching of original 18th-century glaze silvering


Łucja Brzozowska

 

str. 112 O dekoracji malarskiej kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha Biskupa
i Męczennika w Gawłuszowicach

 

str. 117 About the painting decoration of the parish church of St. Wojciech Bishop and Martyr
in Gawłuszowice


Dominik Komada

 

str. 118 Ołtarze przytęczowe św. Franciszka i św. Antoniego w kościele Franciszkanów w Przemyślu, czyli o tym, jak historyk sztuki i konserwator powinni wspólnie odkrywać historię zabytku

 

str.127 Side altars of St. Francis and St. Anthony in the Franciscan church in Przemyśl, or how an art historian and conservator should discover the history of a monument together


Agata Dworzak

 


str. 128 W redakcyjnym obiektywie – sklepienia
str. 128 In the editorial lens – vaults

 


str. 130 Konserwacja dziewiętnastowiecznych witraży kościoła Karmelitów Bosych w Przemyślu

 

str. 137 Conservation of the nineteenth-century stained glass windows of the Discalced Carmelite Church in Przemyśl


Sławomir Oleszczuk, Tomasz Szybisty

 

str. 138 Zespół lwowskiej rzeźby rokokowej w kościele oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu (prace konserwatorskie)

 

str. 143 The Lviv Rococo Sculpture Complex in the Church of Discalced Carmelites in Przemyśl (restoration works)


Alicja Sęk


str. 144 Rokokowa ambona-okręt z kościoła oo. Karmelitów w Przemyślu

 

str. 149 Rococo pulpit-ship from the Carmelite Church in Przemyśl


Maria Sęk-Pudłowska

 


str. 150 Zespół kościelno-klasztorny oo. Bernardynów w Leżajsku, Pomnik Historii. Bieżące prace konserwatorskie w kontekście trwających ponad sto lat działań mających na celu zachowanie zabytku

 

str. 165 Church and monastery complex of the Bernardines in Leżajsk, Monument of History. Current
conservation works in the context of over a hundred years of preservation of the monument


Bartosz Podubny

 

str. 166 W redakcyjnym obiektywie – wieże i sygnaturki
str. 166 In the editorial lens – towers and signatures

 


str. 168 Zabytkowe drzwi i bramy w architekturze świeckiej miasta Jarosławia – problematyka ochrony konserwatorskiej

 

str. 177 Historic doors and gates in the secular architecture of the city of Jarosław – conservation protection perspective


Jadwiga Stęchły

 

 

 

 

RENOWATOR – ARTYKUŁY TECHNICZNE

 

str. 180 Historia ceramiki w Polsce


Ryszard Belak

 


str. 184 Drewniana architektura Górnych Łużyc. Dom chlebowy 1787 r.

 

Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.

 

str. 186 Docieplenie Muzeum Narodowego w Lublinie dzięki termoizolacji Kooltherm K17 firmy Kingspan

 

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

 


str. 188 Kompleksowa renowacja elewacji barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej z zastosowaniem systemów Optosan

 

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

 


str. 190 Urokliwa karpiówka na pałacu jak z bajki

 

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

 


str. 92 Kamienica mieszkalna w Bochni

 

Baumit Sp. z o.o.

 


str. 194 Zastosowanie technologii Remmers w renowacji trzech wybranych obiektów na Podkarpaciu


Remmers Polska Sp. z o.o.

 


str. 198 Zabytkowy dworzec PKP Gdańsk Główny – realizacja firmy Dachy Bawarii – BOGEN


Dachy Bawarii Sp. Jawna

 


str. 200 Prace konserwatorskie w kościele oo. franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny w Przemyślu


Keim Farby Mineralne Sp. z o.o.

 


str. 206 System FRCM do wzmacniania konstrukcji murowych. Część I


Visbud-Projekt Sp. z o.o.

 


str. 208 Unikatowa wieża wodna w Zabrzu zyskała drugie życie


Xella Polska Sp. z o.o.

 


str. 215 Wizytówki firm obecnych w numerze


str. 216 Spis treści

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie - 2/2024

W numerze:

10 rocznica uznania Zespołu za pomnik historii

50-lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

 

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej