Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 1/2013
Renowacje i Zabytki 1/2013

 

 

WIADOMOŚCI Z FIRM

  • Baumit openTop – oddychający tynk dekoracyjny;
  • Wykonywanie i renowacja ozdobnych gzymsów zaprawami sztukatorskimi quick-mix; 
  • Nowe tynki renowacyjne Remmers; 
  • Farby KABE – AQUALIT;
  • Caparol–Histolith® Kalkschlämme; 
  • KEIM Lignosil – farby mineralne do drewna na targach DENKMAL w Lipsku i BAU w Monachium

str. 8

 

EGIR
XII Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej

Odbywająca się od dwunastu lat Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej to najważniejsze w kraju branżowe wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz rynku renowacyjnego i konserwatorskiego.
opracowanie redakcyjne
str. 13

 

DOKUMENT
Informator teleadresowy

Baza teleadresowa Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, Miejskich Konserwatorów Zabytków, Wydziałów Architektury i Budownictwa.
str.23

 

WIADOMOŚCI Z REGIONÓW

Prace przy zabytkach wykonane w roku 2012 i najważniejsze prace przewidziane do realizacji w roku 2013 w województwach: lubelskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim.
opracowanie WUOZ
str. 38

 

ZABYTEK NA SPRZEDAŻ

Po raz pierwszy, po raz drugi... SPRZEDANE?
materiały biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
str.56

 

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE

Informacja Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kon-Federacja
str.62

 

Projektowanie konserwatorskie szansą na lepszą organizację ochrony dziedzictwa kulturowego
Agnieszka Kosakowska
str. 63


MAŁOPOLSKA

 

Olkusz – srebrne miasto
Jacek Sypień
str. 66

 

Rewitalizacja i ochrona olkuskiej starówki
Agnieszka Kaczmarczyk
str. 70

 

Olkuski ratusz – dokonane odkrycie w świetle badań archeologicznych, architektonicznych oraz kwerendy archiwalnej
Agnieszka Kaczmarczyk
str. 75


Zamek Rabsztyn
Za Olkuszem, na wysokiej, wapiennej skale, wznoszą się ruiny zamku Rabsztyn. Jego nazwa wywodzi się z niemieckiego „Rabenstein”, czyli „Krucza Skała”. Jest on jednym z Orlich Gniazd, czyli systemu strażnic, warowni i zamków, jakie już od czasów rozbicia dzielnicowego budowano na granicy Małopolski i Śląska.
Jacek Sypień
str. 82

 

Fara olkuska
W panoramie Olkusza swoją sylwetą wyróżnia się kościół parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła, uhonorowany na początku nowego tysiąclecia papieskim tytułem Bazyliki Mniejszej, jako prastarej świątyni o szczególnym znaczeniu w regionie.
Jacek Wilk
str. 90

 

Mury miejskie Olkusza
Jacek Sypień
str. 96

 

Zabytki dla kultury
Jacek Sypień
str. 100

 

Rewitalizacja miast południowo-wschodniej Małopolski

Na obszarze powiatów nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego temat rewitalizacji został podjęty przez samorządy: Nowego i Starego Sącza, Grybowa, Krynicy, Gorlic, Biecza, Limanowej, Mszany Dolnej. Większość projektów miała być i była realizowana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.
Krystyna Menio
str. 106

 

Ziemia Sądecka – konserwacja zabytków architektury
Witold Król
str. 118


RENOWATOR – ARTYKUŁY TECHNICZNE

 

Rzecz o dachówkach tłoczonych typu marsylskiego
Ręcznie wykonywane dachówki pojawiły się na początku XI w. i stosowane były na dachach reprezentacyjnych budowli. W zasadzie występowały cztery rodzaje dachówek: karpiówki, esówki, klasztorne wypukło-płaskie i wypukło-wklęsłe, zwane mnich-mniszkami. Wszystkich używano do krycia stromych dachów.
Elżbieta Wijas-Grocholska
str. 130

 

Przegląd obiektu i naprawa po zimie materiałami firmy Baumit
Baumit
str. 139

 

Histolith – Tradycyjna receptura farb wapiennych
Caparol Polska
str. 142

 

Kolorystyka fasady wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie
Keim Farby Mineralne
str. 146

 

Ceramika do zabytków
Firma Labe
str. 150

 

Zespół Klasztorny oo. Jezuitów
Stara Wieś – Polska
Mapei
str. 152

 

Per Aarsleff – Naprawy bez utrudnień cz. II
Per Aarsleff
str. 158

 

Wybrane realizacje konserwatorskie w Starym i Nowym Sączu z zastosowaniem technologii Remmers
Remmers
str. 164

 

Renowacja elewacji kościoła pw. św. Bartłomieja w Działoszynie koło Bogatyni
quick-mix
str. 168

 

 

Wizytówki firm obecnych w numerze
str. 171

Blankiet prenumeraty
str. 172

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie - 2/2024

W numerze:

10 rocznica uznania Zespołu za pomnik historii

50-lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

 

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej