Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 1/2007
Renowacje i Zabytki 1/2007
ROZMAITOŚCI

Zmarł profesor Tadeusz Chrzanowski
REMO 2006
Baumit - Budowlana Firma Roku 2006
Baumit - Aby dom alergii nie sprzyjał
Rheinzink® - Blacharze Jakości
Fassa Bortolo - Wenecja
Röben - Prawdziwych przyjaciół…
Salernes, esprit de décoration - francuska ceramika
Wystawa Nowohucki design. Historia wnętrz i ich twórcy
Budma 2006 - Salon Ekspertów

str. 6


KRAKÓW
str.17

Renowacje 2006
MCK – Remont piętnastolecia


WIEDEŃ

Architektura i urbanistyka
Miasto ukształtowane na skraju kultur europejskich uzyskało eksponowaną pozycję w dziejach kultury, a architektury i urbanistyki w szczególności. W swoich metropolitarnych ambicjach miasto pozostawało w obliczu wielkiej konkurencji, czy to potężnej średniowiecznej Pragi, czy później wilhelmińskiego Berlina. Siłą podnoszącą Wiedeń do rangi metropolii była kiedyś wola i zręczność Habsburgów, a potem potęga dziedzictwa kultury w tym mieście wytworzonej i stale wytwarzanej na nowo. Przy całej potędze tradycji, Wiedeń to miasto innowacji w sztuce i architekturze.
dr inż. arch. Jacek Wesołowski str.26

Wiedeńskie peregrynacje
Wiedeń - miasto, w którym na pierwszy rzut oka żyje się „nieśpiesznie”, wygodnie i przyjemnie, smakując uroki miasta, ciesząc oko pięknem ogrodów, pomników i pejzażu miejskiego. Wiedeń wabi magią miejsca, wielokroć opiewanego „modrego Dunaju”, tajemnicami Lasku Wiedeńskiego, beztroską życia operetkowego miasta przyjaznego artystom. Tutaj mocą kontrastu spotykają się pomniki przeszłości i dynamiczna współczesność. Aż tutaj sięgały legiony rzymskie, dając początek około 115 r. twierdzy, a później osadzie, zwanej Vindobona. A dalej na północ… już tylko białe niedźwiedzie. No cóż, trudno porównywać Wiedeń z Krakowem, choć i my niebawem świętować będziemy 750-lecie relokacji miasta na prawie magdeburskim, a i Wisła miewa własne pieśni.
Genowefa Zań-Ograbek str.66

Palimpsest dziewięciu stuleci
Kościół archikatedralny Świętego Szczepana
Dzieje wiedeńskiego kościoła św. Szczepana, początkowo parafialnego, później kolegiackiego, wreszcie katedralnego liczą sobie bez mała dziewięć stuleci. Budowę rozpoczęto w roku 1137 po ugodzie między margrabią Leopoldem IV a biskupem Passawy Reginmarem. Być może już w roku 1147 poświęcił on jeszcze nieukończoną świątynię, kiedy jechał przez Wiedeń na drugą wyprawę krzyżową.
dr Tomasz Węcławowicz str.89

Friedensreich Hundertwasser - symbol postmodernistycznego Wiednia
Edward Hardt str.98

Otto Wagner - architekt przełomu stuleci
Zaprojektowany w 1905 roku Steinhofkirche to jedno z najwybitniejszych i kompletnych dzieł Wagnera – rzemieślnika, teoretyka, nauczyciela i pisarza, który odegrał kluczową rolę w rozwoju architektury XX wieku. W swoich czasach spotkał się z uwielbieniem i odrzuceniem.
dr Lucyna Kępa str.113


MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Budownictwo murowane na terenach Polski
Prześledźmy rozwój budownictwa murowanego na polskich terenach w chronologii czasowej. Przegląd może być tylko pobieżny, bo zmieniały się granice terytorialne, liczne wojny, pożary, powodzie czy zarazy niszczyły budowle i dziesiątkowały ludność, ale interesujące będzie przypomnienie, kto i jaki miał wpływ na urodę i trwałość budowli, które przetrwały mimo upływu wieków i stanowią dziedzictwo narodowe wymagające właściwej troski i konserwacji.
dr inż. Lucyna Westfal str.129

Krótka historia badań i normalizacji wyrobów budowlanych
dr inż. Lucyna Westfal str.146

Wapno – produkcja i właściwości
dr inż. Lucyna Westfal str.147

Ceramika budowlana
- certyfikaty i deklaracje wymagane przy stosowaniu ceramicznych materiałów budowlanych
Według dotychczasowych polskich norm, każdy rodzaj ceramicznych wyrobów budowlanych charakteryzowała oddzielna tak zwana norma przedmiotowa (PN-B…), która zawierała opis, klasyfikacje i wymagania dotyczące cech użytkowych wyrobu oraz rodzaj badań, jakim należy go poddać. Z kolei opis metodyki wszystkich rodzajów badań zawarty był w jednej wspólnej normie: PN-70/B-12016 Wyroby ceramiczne budowlane – Badania techniczne. Natomiast odwrotny system przyjęty jest w normach europejskich, mianowicie jest jedna norma definiująca i klasyfikująca wszystkie ceramiczne elementy budowlane PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych.
dr inż. Elżbieta Brylska str.152

Stosowanie wyrobów ceramicznych w budownictwie
Ściany murowe

dr inż. Piotr Matysek str.160

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Prefa - długowieczny dach
str.163

Baumit - Zawilgocenie obiektów zabytkowych po wykonanych pracach remontowych
str.166


KARTY TECHNICZNE I CENNIKI

Baumit, Schomburg, Farby Kabe
Baumit, Farby Kabe

str. 169-173
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej