Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Renowacje i Zabytki 4/2004
ROZMAITOŚCI

Nowy gips tynkarski Baumit MG1 Plus
Reminiscencje ze spotkań Sacro,
czyli o budowie, renowacji i aranżacji obiektów sakralnych
Jubileusz 10-lecia Bractwa
Młodych Miłośników Starych Miast
Prefa rozpoczęła działalność na polskim rynku
Klub "Renowator"

str. 5


BUDAPESZT

Budapeszt - Paryż i Wiedeń
Wschodu  Zarys rozwoju urbanistycznego
Rozwijająca się w centrum ziem węgierskich metropolia stała się w końcu XIX wieku jednym z największych miast Europy, ale też jednym z najbardziej nowoczesnych i chyba najbardziej eleganckich bo zaprojektowana została z rozmachem i wyczuciem przestrzennego piękna.
dr Jacek Wesołowski - str 12

Zabytkowe i współczesne mosty Budapesztu
Obecnie na całej długości Dunaju istnieje około 100 mostów, z czego 33 na terenie Niemiec, a 27 w Austrii. Mosty budapeszteńskie stwarzają pewien unikalny system, łączący Peszt ze wzgórzami Budy, w którym Dunaj jest sercem miasta.
prof. Zbigniew Janowski - str 53

Zamki i pałace Budapesztu
Budowle rezydencjonalne zawsze wyróżniały się skalą i dekoracją wśród "zwykłych" budynków, miały także większe znaczenie symboliczne. Również dzisiaj turysta zwiedzający historyczne miasto zwraca szczególną uwagę na ten rodzaj budowli.
mgr inż. arch. Piotr M. Stępień - str 80

Spacerując ulicami Budapesztu
Najważniejszą i najbardziej znaną ulicą jest tutaj Váci. Jest to piesza promenada handlowa, od której odchodzą dziesiątki podobnych malowniczych uliczek. Ulice i place posiadają swoje symbole wizualne: pomniki i dzieła małej architektury.
dr Jacek Owczarek - str 108

Budapeszt i Kraków - miasta różnych charakterów
Joanna Kamieniarczyk, Barbara Ferdek - str 124

Grand Hotel Royal Corinthia w Budapeszcie
mgr inż. Janusz Migda - str 136

Główny gmach Uniwersytetu im. Rolanda Eötvösa (ELTE)
dr Tomasz Węcławowicz - str 137

Polski kościół w Budapeszcie
dr Róża Godula - str 140

Konserwacja zabytków na Węgrzech
Węgrzy po dużych stratach II wojny światowej szybko uporządkowali stolicę i lata powojenne były chyba najlepszym okresem niezwykle poprawnej i racjonalnej konserwacji i restauracji zabytków. Obok uratowania i rekonstrukcji zabytkowych budowli wkomponowali nowe wartościowe elementy.
prof. Ireneusz Płuska - str 142

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Architektura dachów (część III) - budowle obronne i rezydencje
W przypadku niezbyt obszernych rzutów budynków bryła dachu miała formę zwartą - jedno-, dwu-, lub czterospadową (nad wieżami najczęściej stożkową lub namiotową). Dla budynków o szerszych rzutach konieczne było stosowanie dachów składających się z kilku oddzielnych części (wierzchów) postawionych obok siebie. W takich przypadkach zwykle mówiło się o tzw. dachach dwoistych czy troistych.
dr Jan Kurek - str. 156

Wyroby dla hydroizolacji (część II)
dr inż. Lucyna Westfal - str. 172


KARTY TECHNICZNE

Wapienno-trassowa wyprawa podkładowa; płynna zaprawa techniczna; farby i preparaty gruntujące; dachówki ceramiczne; blacha trapezowa i system rynnowy
str.181 - 187
CENNIKI

Kabe, Kerakoll, Caparol
str.188 - 190

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Dachówki ceramiczne (RuppCeramika)
str. 153

Przeciwwodne izolacje powłokowe marki Kerakoll
str. 174

Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Koninie (BaumitBayosan)
str. 176

Renowacja elewacji Zamku Królewskiego i Arkad Kubickiego w Warszawie w systemach Sto-ispo
str. 179

Dotychczas wydaliśmy
str. 178

Wykaz miejsc sprzedaży
str. 191

Blankiet prenumeraty
str. 192
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej