Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Renowacje i Zabytki 3/2004
ROZMAITOŚCI

MC - Bauchemie Sp. z o.o. - nowy system
RuppCeramika - nowy kolor dachówek Mars i Sirius
Sesja muzealno-konserwatorska w Raciborzu
Baumit - 10 lat w Polsce
IV Konferencja REW-INŻ '2004
Renowacja historycznych fasad w mieście Piotra Wielkiego
Targi sakralne SACROEXPO 2004
str. 6


EGIR

Trzecia edycja Europejskiej Giełdy Informacji Renowacyjnej zorganizowana w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej stała sie swoistym pomostem, łączącym "stare z nowym". Stała sie forum, na którym goście z Polski, Europy Wschodniej i Zachodniej mogli wymieniać poglądy, zapoznać się z problematyką prac konserwacyjno-renowacyjnych charakterystyczną dla danego regionu oraz przedstawia swoje oczekiwania związane z nową sytuacją geopolityczną.
Wojciech Woźniacki - str. 16


DOKUMENT

Ustawa z dnia 23lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
str. 30


ADAPTACJE

Cyrano de Bergerac - francuska biesiada w średniowiecznych murach
To jedna z niewielu piwnic w Krakowie, w której w całej okazałości możemy zobaczyć prawdziwie monumentalne średniowieczne sklepienia i ściany. Wątek muru z kamienia łamanego i cegły został tu w całości odsłonięty, pieczołowicie oczyszczony z fragmentów tynku i zakonserwowany. Na cele restauracyjne przeznaczono prawie 100 metrów kwadratowych powierzchni piwnic. Do dyspozycji gości oddano dwa pomieszczenia zaadaptowane na sale konsumpcyjne, jedną z nich z antresolą i barkiem.
mgr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek - str. 37


MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Dachówki ceramiczne - historia i rozwój
mgr inż. Elżbieta Piwowar-Szarek - str. 66

Kolorystyka zabytkowej stolarki (część II)
dr Jakub Lewicki - str. 76

Wyroby dla hydroizolacji, czyli izolacji wodochronnych
Woda we wszystkich postaciach, czyli pary, cieczy i lodu, jest największym wrogiem budowli. Zapewnienie wodoszczelności jest nie tylko warunkiem trwałości budowli, lecz również jej przydatności. Nieszczelny zbiornik na wodę, nieszczelny tunel podziemny lub piwnica w domu zalana wodą gruntową (przenikającą przez ściany lub posadzkę) czyni te obiekty nie nadającymi się do użytkowania.
dr inż. Lucyna Westfal - str. 88

Gips w budownictwie i architekturze - tradycja i nowoczesność
Gipsy budowlane stosowane w architekturze wnętrz w atmosferze o niskiej wilgotności utrzymują swoje cechy przez setki lat, a jest to tworzywo tanie, niepalne, szybko twardniejące, mające korzystne własności termoizolacyjne. Jest to spoiwo obecne w budownictwie od czasów kiedy powstawały pierwsze budowle kamienne, w niektórych okresach stosowane bywało tylko w rzeźbie i modelunku, a dzisiaj przeżywa swój prawdziwy renesans.
dr inż. Lucyna Westfal - str. 98

Usuwanie nawarstwień - przegląd metod
Znane dotychczas na rynku metody mniej lub bardziej skutecznie radzą sobie z oczyszczaniem różnego typu nawarstwień i zanieczyszczeń. Każda więc propozycja związana z oczyszczeniem na większą lub mniejszą skalę jest godna uwagi i przedstawienia. Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne, jak to jest możliwe, i tak intensywne, jak to jest konieczne, aby usunąć różnego rodzaju szkodliwe warstwy na powierzchni elewacji. Powinno ono polegać na usunięciu zabrudzeń bez naruszenia zewnętrznego spieku i struktury materiału budowlanego.
mgr inż. Elżbieta Piwowar-Szarek - str. 114


ARCHITEKTURA

Architektura Japonii - estetyka przestrzeni miejskiej
Kształt historycznych obszarów miejskich w Japonii nieodłącznie powiązany jest z japońskim stylem przeżyć estetycznych. W opinii Henri Gouhiera, w przeciwieństwie do upowszechnionej w Europie koncepcji bezinteresowności estetycznej, w tradycji japońskiej to dzieło sztuki jest podmiotem, a odbiorca jego przedmiotem. W wyniku owego odwrócenia ról otrzymujemy sytuacje, kiedy to dzieło sztuki nie istnieje ze względu na nas - to my istniejemy ze względu na niego, aby współuczestniczyć w jego pięknie.
Jakub Petri str. 128

KARTY TECHNICZNE

Bitumiczne powłoki uszczelniające; preparaty impregnujące; dachówki ceramiczne; blacha płaska i dachówkowa
str.141 - 146

CENNIKI

Kabe, Kerakoll, Caparol
str.147 - 149

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Dachy RuppCeramika - tradycja i nowoczesność w najlepszym stylu
str. 13

Produkty do renowacji zabytków po połączeniu firm Baumit i Bayosan (Baumit Bayosan)
str. 64

Program Antik - stylowe i funkcjonalne kształtowanie krajobrazu (EHL)
str. 140

Dotychczas wydaliśmy
str. 150

Wykaz miejsc sprzedaży
str. 151


Blankiet prenumeraty
str. 152
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej