Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Renowacje i Zabytki 2/2004
ROZMAITOŚCI

RuppCeramika − Dachówka Sirius barwiona w masie
Koramic − Marsylka: nowy model dachówki ceramicznej
Rautaruukki − Nowa edycja programu lojalnościowego
Virtus − Sacrum i profanum,
czyli o budowie, renowacji i aranżacji obiektów sakralnych
Sopro − Nowy system renowacji betonu Sopro Repadur

str. 6


SKOZK

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2004 ze Środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

dyr. Tadeusz Prokopiuk - str 12


ADAPTACJE

Piwnice Krakowa
Adaptacja piwnic krakowskich nabrała tempa po zmianie ustroju gospodarczego w latach 1989−1990. Powierzchnia użytkowa w samym centrum miasta stała się zbyt cenna, aby ją marnować na węzły instalacji i składziki. Teraz regułą stała się adaptacja piwnicy − najczęściej po odzyskaniu lub przejęciu kamienicy przez prywatnego właściciela − na cele komercyjne: galerie, kawiarnie, restauracje, sklep.
mgr inż. arch. Piotr M. Stępień - str. 26

Ochrona i adaptacja zabytkowych budynków postprzemysłowych
W zależności od skali obiektów postprzemysłowych przedmiotem adaptacji i konserwacji są pojedyncze obiekty o najwyższej wartości historycznej lub znaczące grupy budynków stanowiących zamknięty kompleks produkcyjny. Dodatkowym elementem wpływającym na racjonalność wykorzystania obiektów historycznych jest ich stan zachowania, zakres prac niezbędnych dla zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa i wymaganych cech użytkowych. W przypadku budynków tego typu ważne znaczenie mają ponadto czynniki związane ze skutkiem oddziaływań produkcji przemysłowej na strukturę materiałów i konstrukcji.
dr inż. Stanisław Karczmarczyk, dr inż. Zygmunt Rawicki - str. 54


MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Architektura dachów − historia, forma, konstrukcja
Dachy − piąta elewacja budynku − są widoczne jedynie z większego dystansu, z otaczających wzniesień bądź z sąsiednich, wyższych od oglądanego budynków. Zwykle dopiero bliższa analiza form i konstrukcji dachów zachwyca nas ich funkcjonalnością, ekonomiką przyjętych rozwiązań, logiką konstrukcji oraz formą i barwą materiałów pokryciowych.
dr Jan Kurek - str. 62

Kolorystyka zabytkowej stolarki
Przeprowadzenie pełnego i poprawnego wartościowania (waloryzacji) dawnych okien, drzwi i bram oraz zachowanej ich kolorystyki jest podstawą do podjęcia decyzji o przyszłej aranżacji projektowej elewacji, która obejmuje także kolorystykę obramień okiennych i drzwiowych oraz samych stolarek.
dr Jakub Lewicki - str. 84

Oblepianie światłem, czyli słów kilka o iluminacji zabytków
Prawidłowo zrealizowana iluminacja może wykorzystywać całą paletę nowoczesnego sprzętu oświetleniowego wraz z systemami ścisłej kontroli światła. Rozmieszczenie źródeł światła poprzedza się studiami z użyciem specjalistycznych programów komputerowych, ale przede wszystkim wykonuje się próby i korekty oświetlenia na samym obiekcie. Miejsca i kąty rozsyłu światła przez poszczególne naświetlacze muszą być określone bardzo precyzyjnie, a światło musi być dobrane pod względem koloru i intensywności w stosunku do stylu i architektury obiektu. Realizacja jednego zadania może trwać kilka miesięcy, ale uzyskuje się niezwykle ważny rezultat: eliminuje się przypadkowość efektu oświetlenia.
mgr inż. arch. Dominik Mączyński - str. 94

Wapno − „ojciec rodziny” wapniowych spoiw wiążących (część II)
W artykule zaprezentowano część zagadnień omówionych w książce Techniques et pratique de la chaux . Autorka wybrała dla Renowacji i Zabytków najistotniejsze jej fragmenty, potwierdzające zgodność podejścia do problemu konserwacji i renowacji zapraw zabytkowych konserwatorów polskich i francuskich ze szkoły w Awinionie. Uzupełniono te fragmenty zaleceniami obowiązujących norm polskich i wybranymi informacjami z polskiej literatury fachowej.
dr inż. Lucyna Westfal - str. 110


RENOWACJE

Uszkodzenia budynków zabytkowych w wyniku powodzi na przykładzie zniszczeń w Czechach
prof. Zbigniew Janowski - str. 131


ARCHITEKTURA

Bizancjum i chrześcijański wschód
Architektura bizantyjska, powstająca w okresie blisko tysiąca lat na terenie samego Konstantynopola, Małej Azji i historycznej Grecji, promieniowała silnie poza ten obszar. Jej oddziaływanie objęło przede wszystkim obszary prawosławia. Pojawiało się ono także na terenach, które bywały z prawosławnym Konstantynopolem i jego patriarchatem skonfliktowane na płaszczyźnie doktrynalnej, ale podlegały bezpośrednio władzy cesarzy bizantyjskich. Są to tereny Bułgarii, Serbii, Cypr, przedmuzułmański Egipt i Palestyna oraz przednormańska Sycylia.
dr Paweł Pencakowski - str. 134


KARTY TECHNICZNE
str.138 - 139


CENNIKI
str.149 - 150

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Blachy płaskie PLX na rąbek stojący - tradycja i nowoczesność (Lindab)
str. 10

Restauracja Bramy Brandenburskiej w Berlinie (Caparol)
str. 82

Wykaz miejsc sprzedaży
str. 151

Blankiet prenumeraty
str. 152
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej