Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Renowacje i Zabytki 4/2003
ROZMAITOŚCI

Konserwacje 2003. Targi
Forum Konserwatorów Zabytków
Robert Dargaud - humidory dla najbardziej wymagających klientów
Fassa i Akord Art - historia i teraźniejszość
RuppCeramika - Nowy wymiar dachu
Szkolenia - Kerakoll
Rheinzink - wciskana rynna balkonowa
Biuro konsultacyjne
Konferencja w Zakopanym

str. 6


SKOZK

Informacja o działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Maria GŁAZ - str. 14


DOLNOŚLĄSKIE

Uniwersytet Wrocławski (cz. II)
Prawie ćwierć wieku nie restaurowany Uniwersytet wraz z Wieżą Matematyczną i barokowymi elewacjami, nadawał się do remontu. Współczesne prace rozpoczęto w 1998 roku od rewaloryzacjii i adaptacji wnętrz Wieży Matematycznej.
mgr inż. arch. Małgorzata DOROZ, mgr Katarzyna HAWRYLAK - str 18

Kościół św. Elżbiety - proces przemian od XIV do XX wieku
Pierwszą informacją o wezwaniu świątyni jest bulla papieska z 31 marca 1252 roku, tak więc świątynia ta należy do najstarszych i największych budowli sakralnych we Wrocławiu.
Na przestrzeni wieków dokonano w niej wielu przebudów, a wygląd kościoła ulegał znacznym zmianom.
dr Jan ŻELBROMSKI - str. 30

Rewaloryzacja mostów Wrocławia w latach 1976 - 2002
Mosty towarzyszą Wrocławiowi od początku, a wiedzę o nich zawdzięczamy najczęściej kronikarzom, rysownikom, inżynierom. Na obszarze 300 km kw. jest ich prawie 250 i dlatego ich stan rzutuje na wizerunek całego miasta. Tworzą one przy tym szczególny klimat jakiego nie ma żadne inne miasto.
mgr Henryk KLAMECKI - str. 41

Zespół zamkowo - parkowy w Kliczkowie
Pierwszą próbę ratowania obiektu podjęła Politechnika Wrocławska, która w latach siedemdziesiątych stała się użytkownikiem zamku. Prace przerwano na początku lat osiemdziesiątych. Po dekadzie obiekt został odkupiony przez wrocławską firmę Integer a w 1999 roku zapadła decyzja o adaptacji obiektu na centrum konferencyjno-wypoczynkowe.
mgr Piotr NAPIERŁA - str. 60


FORUM

Konserwacja ratusza w Środzie Śląskiej
dr Jan ŻELBROMSKI - str. 76


FARBY

Farby elewacyjne
Większość farb to kompozycje, w których spoiwa są wodorozpuszczalne (farby wapienne i krzemianowe) lub wodorozcieńczalne (modyfikowane i dyspersyjne). Z nazewnictwa farb wynika również, że kryterium ich rozróżnienia jest rodzaj spoiwa, gdyż to ono wpływa zasadniczo na własności farby.
dr Paweł KARASZKIEWICZ - str. 78


KONSERWACJA

Konserwacja baszty Sandomierskiej na Wawelu
Celem obecnie podjętych prac jest zatem dokończenie i skorygowanie poprzednich działań konserwatorskich, dla pełnego zabezpieczenia obiektu i jego czytelnej prezentacji, jako unikatowego przykładu „baszty ogniowej” z XV wieku.
mgr inż. arch. Piotr STĘPIEŃ - str. 90


ADAPTACJE

Adaptacja wiejskiego dworu
opr. UBIFRANCE - str. 94


NAUKA - MATERAŁY

Beton czyli sztuczny kamień (cz. III). Naprawa betonu
Przygotowując algorytm naprawy betonu należy odpowiedzieć na wiele pytań tj.: co, dlaczego, jak, czy, za ile, kto, gdzie i kiedy. Odpowiedź na te pytania wymaga przeprowadzenia wieloetapowego wnioskowania, od stanu konstrukcji do wyboru materiałów naprawczych.
dr Lucyna WESTFAL - str. 97


INSTALACJE

Systemy ogrzewania obiektów zabytkowych (cz. II)
Spoglądając na zakres problematyki wykonania lub modernizacji już istniejącej instalacji grzewczej, pierwszorzędną kwestią staje się wybór zarówno technologii jak i producenta elementów grzewczych. Wybór jest efektem analizy potrzeb wymogów technicznych jaki różnego rodzaju ograniczeń.
dr Bogdan SIEDLECKI - str. 114


KARTY TECHNICZNE

- preparaty chemiczne, farby/tynki i zaprawy, ceramika, blacha i orynnowanie

str. 127 - 134


CENNIKI

- ceramika, farby, tynki i zaprawy, preparaty chemiczne, blacha i orynnowanie

str. 135 -142


ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Profesjonalna renowacja obiektu zabytkowego  nagrodzonego tytułem Modernizacja Roku 2002. Schomburg

str. 122

Naprawa betonów i żelbetonów materiałami systemu Kerabuild. Kerakoll
str. 124


Wykaz miejsc sprzedaży
str. 143

Blankiet prenumeraty
str. 144
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej