Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Renowacje i Zabytki 3/2003
ROZMAITOŚCI

Sesja "Dziedzictwo: Kraków-Polska-Europa" w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie • Konserwacje 2003 - Targi; forum konserwatorów Zabytków w Toruniu • IV Sesja Muzealno - Konserwatorska w Raciborzu • Holenderskie targi Konserwacji Zabytków w Hertogenbosch; Fassa Bortolo - I edycja międzynarodowego konkursu "Architektura i Natura" • Warsztaty Wiekor i Sagapol - skomplikowane elementy układania dachu; Deitermann - remont kompleksu pałacowo - parkowego w Radomierzycach; RuppCeramika - nowy Rubin • Wieczór z Wiekorem - "Pałac Wężyków" w Paszkówce
str. 5


FORUM

Komentarz do artykułu
"O konserwacji elewacji ratusza w Środzie Śląskiej"
prof. Józef NIKIEL, prof. Władysław ZALEWSKI str. 14

SKOZK

List otwarty
Prośba do Pani Minister Jolanty Szymanek-Deresz o przyznanie w roku 2004 dotacji celowej z budżetu centralnego na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa otrzymywanej za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP.
str. 15


DOLNOŚLĄSKIE


Uniwersytet Wrocławski
Kompleks Lepoldyński Uniwersytetu Wrocławskiego powstał w latach 1728-1741 i został połączony z kościołem, który jezuici wybudowali trzydzieści lat wcześniej (1689-1698). Do dziś nie rozstrzygnięty problem autorstwa projektu architektury uczelni dowodzi, że zgodnie z ówczesnymi praktykami mamy tu do czynienia z dziełem kolegialnym.
dr Beata LEJMAN - str. 18

Piwnica Świdnicka

Najstarsza piwnica w mieście znowu żyje sławiąc nie tylko picie piwa. Zaskakuje obecnym wystrojem wnętrza sprawiającym, że mają one niepowtarzalny klimat. Korzystnie wyróżnia się spośród innych restauracji wrocławskich, powodując, że chce się tutaj bywać, a nawet nie wypada nie być w "Piwnicy Świdnickiej". Tak jak przed wiekami, według starego porzekadła, ten "kto w Piwnicy Świdnickiej nie był, ten nie był we Wrocławiu".
mgr inż. arch. Małgorzata DOROZ - str. 34


FARBY

Historia fasadowych materiałów powłokowych (cz.III)

Pierwsze zastosowania, skład, nazewnictwo i właściwości farb dyspersyjnych i krzemoorganicznych, których pojawienie się i rozwój wiąże się z dynamicznym rozwojem chemii organicznej w ostatnim stuleciu.
mgr Artur NOWAK - str. 70


NAUKA-MATERIAŁY

Beton czyli sztuczny kamień (cz.II). Cementy
Przy konserwacji i renowacji budowli betonowych do naprawy zapraw lub betonów wykonanych przed laty, użyte zostaną cementy produkowane obecnie. Toteż celem zamieszczonego opracowania jest możliwie zwięzłe, a wobec ogromu istniejących publikacji, zaledwie wybiórcze, omówienie najistotniejszych operacji produkcyjnych i zjawisk fizykochemicznych, które wpływają na jakość cementu.
dr Lucyna WESTFAL - str. 87


IZOLACJE I OSUSZENIA

Metody osuszania i izolacji budownictwa - przegląd rynkowy
Przegląd metod i systemów zabezpieczających przed wilgocią, zawierający tylko podstawowe wiadomości zebrane z ośrodków i firm działających w tej branży na terenie nasze- go kraju.
oprac. redakcyjne Wojciech WOŹNIACKI - str. 112


INSTALACJE

Systemy ogrzewania obiektów zabytkowych
Podstawowym czynnikiem, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie dowolnego miejsca przebywania człowieka, jest ciepło. Zadaniem instalacji grzewczych jest wytworzenie i dostarczenie ciepła do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i przedmiotów wymagających konkretnych warunków klimatycznych. Wybór systemu ogrzewania zależy od charakteru budynku, często jego rozwiązań konstrukcyjnych, liczby użytkowników, okresu użytkowania, kosztów eksploatacji i urządzeń, rodzaju dostępnego paliwa.
dr Bogdan SIEDLECKI - str. 117

STOLARKA

Metody renowacji zabytkowych okien, drzwi, bram i witryn
W świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz ze względu na swoje wartości zabytkowe, dawne okna drzwi, bramy i witryny nie powinny być wymieniane na nowo- czesne, gdyż budowle, w których się znajdowały utraciłyby część wartości zabytkowych iestetycznych. Jedyną możliwością jest naprawa i renowacja zniszczonej stolarki, która nadal spełniałaby swoje funkcje. W poniższym tekście krótko przeanalizowano wszystkie zagadnienia związane z renowacją zabytkowych okien i drzwi.
dr Jakub LEWICKI - str. 122


KARTY TECHNICZNE

- farby, farby/tynki i zaprawy, preparaty chemiczne, ceramika, blacha i orynnowanie
str.145 - 152


CENNIKI

- ceramika, farby, tynki i zaprawy, preparaty chemiczne
str.153 - 158

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Pomysł na dach - RuppCeramika
str. 142

Izolacje poziome w systemie StoMurisol - Sto-ispo
str. 144

Wykaz miejsc sprzedaży
str. 159


Blankiet prenumeraty
str. 160
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej