Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Renowacje i Zabytki 2/2003
ROZMAITOŚCI

Prezentacja sylwetki Jana Janczykowskiego - Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków • Antikon 2003 - IV Polsko-Niemiecka Konferencja "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo" • VII Wystawa Konserwacji i Renowacji Zabytków • Pałac Dietla - jeden z najcenniejszych zabytków XIX wiecznej architektury - pałac Henryka Dietla w Sosnowcu  • Fassa Bortolo - zapowiedź pierwszej edycji międzynarodowego konkursu "Architektura i Natura", RuppCeramika - nowy angobowany kolor dachówek - czerwień ceglana • Marma Polskie Folie - wysokoparoprzepuszczalna folia Dachowa
str. 7


II EGIR

II Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej
- Tematem głównym podczas trzydniowych obrad były: Realizacje wykonywane w strefach historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zaistniałych problemów technologicznych i materiałowych - prezentacja na wybranym przykładzie. Występowali delegaci wszystkich regionów kraju tj. wojewódzcy i miejscy konserwatorzy, architekci oraz urzędnicy ośrodków związanych z ochroną zabytków.
Anna OŻÓG - str. 12


WIZYTOWNIK

Sponsorzy II Europejskiej Giełdy Informacji Renowacyjnej
str. 18


SKOZK

Kraków - realizacje 2002
O działaniach SKOZK w roku 2002 najlepiej świadczy bezsprzeczna poprawa stanu substancji zabytkowej, widoczna zwłaszcza w obrębie historycznego centrum Krakowa. Przedstawiamy program zrealizowanych w 2002 r. prac konserwatorskich ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
dr Bogusław KRASNOWOLSKI - str. 22

Informacja o działalności Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Maria GŁAZ - str. 34

Odnowa zabytków Krakowa w 2003, finansowana z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

dyr. Tadeusz PROKOPIUK - str 35

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa w roku 2003
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa uchwalił plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2003 r. finansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa. Inaczej mówiąc - co, gdzie i za ile? - będzie realizowane w Krakowie przy udziale SKOZK.
str. 36


ŚLĄSKIE

Prace konserwatorskie na Jasnej Górze w Częstochowie
Jadwiga BOROWSKA-ANTONIEWICZ - str. 50

Wskrzeszone zamki i warownie

Zanim wybuchła II wojna światowa Gumowskiemu udało się stworzyć ogromny cykl złożony z ponad 120 rysunków, ukazujących widoki dawnych miast, dworów i zamków królewskich oraz siedzib rycerskich. Rysunki te gromadził Departament Budownictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych, a następnie przekazywał je na własność Muzeum Wojska w Warszawie.
teka Jana Kantego GUMOWSKIEGO; tekst dr Jerzy ŻYWICKI - str. 65

Nowa młodość kościoła

Przykłady sakralnych obiektów zabytkowych z terenu Górnego Śląska, w których w ciągu ostatnich lat przeprowadzono kompleksowe prace, zarówno konserwatorskie, budowlane, jak i aranżacyjne. Zmieniły one wygląd omawianych świątyń, stając się powodem dumy dla ich właścicieli - wspólnot parafialnych.
Irena KONTNA - str. 72


MATERIAŁY


Beton czyli sztuczny kamień (cz. I)
W Europie przez wiele wieków nie kontynuowano technicznych osiągnięć Rzymian, choć o Cesarstwie Rzymu mówi się jako o betonowym imperium. Dopiero wiek XX często jest nazywany "wiekiem triumfu betonu" ze spoiwem cementowym, który stał się materiałem budowlanym szeroko i powszechnie używanym, ze względu na swoją trwałość, walory konstrukcyjne oraz możliwość plastycznego formowania budowlanych wizji architektów
dr Lucyna WESTFAL - str. 87


STOLARKA


Witryny, okna i lukarny; album realizacji
Fasady historycznych starówek są wizytówką każdego kraju. Kto chce zapoznać się z po raz pierwszy zwiedzanym krajem, kieruje swoje kroki do historycznych centrów i ogląda staromiejskie fasady. Z nich emanuje nie tylko lokalna historia, ale w nich także odbija się jak w lustrze gospodarka danego państwa.
mgr inż. arch. Dominik MĄCZYŃSKI - str. 104


FARBY

Historia fasadowych materiałów powłokowych (cz. II)
Pomimo, że malowanie "mlecznem" lub "portland-cementem" jest obecnie zjawiskiem w ogóle nie spotykanym lub w najlepszym wypadku marginalnym to właśnie farby kazeinowe i cementowe, z uwagi na ich "wkład" w historię rozwoju fasadowych materiałów powłokowych, stanowią przedmiot poniższego opracowania.
mgr Artur NOWAK - str. 131

KARTY TECHNICZNE

- farby, tynki i zaprawy, preparaty chemiczne, ceramika
str. 137-144
CENNIKI

- ceramika, farby, tynki i zaprawy, preparaty chemiczne

str. 145-150
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
Pokrycie dachowe kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (cz. I) - Wiekor
str. 49

Dachówki RuppCeramika na obiektach zabytkowych
str. 129

Wykaz miejsc sprzedaży
str. 151


Blankiet prenumeraty
str. 152
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie - 2/2024

W numerze:

10 rocznica uznania Zespołu za pomnik historii

50-lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

 

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej