Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Renowacje i Zabytki 1/2003
ROZMAITOŚCI

Denkmal 2002 - V Europejskie Targi Konserwacji Zabytków i Rewitalizacji Miasta - Centrum Konferencyjne w Lipsku 30.10-2.11.2002; Deitermann - laureat V edycji Medalu Europejskiego; Kliczków - Remo 2002 - inżynierowie i architekci o renowacji budownictwa; Kerakoll - renowacja kościoła w Tarnowskich Górach; Stop-Graff - system antygraffiti STG; RuppCeramika - ulepszona dachówka Neptun
str. 5


DOKUMENT

Lista rzeczoznawców Ministra Kultury
(wydanie zaktualizowane)
str. 10

Rozporządzenie M.K. i skład Głównej Komisji Konserwatorskiej;
nowe władze Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
str. 15


SKOZK


Informacja o działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
str. 16

Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej 2003
W dniach 13-15 lutego 2003 roku odbędzie się w Krakowie II EGIR. Tym razem tematem głównym podczas trzydniowych obrad będą: Realizacje wykonywane w strefach historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zaistniałych problemów technologicznych i materiałowych - prezentacja na wybranym przykładzie. Udział w imprezie wezmą reprezentanci wszystkich regionów kraju oraz goście z: Białorusi, Ukrainy, Czech, Litwy, Niemiec, Rosji, Chin, i Unii Europejskiej.
Anna OŻÓG - str. 18


ŚLĄSKIE

W cieniu kominów
Koniec XX wieku pod względem ilości zaskakujących odkryć, tempa zmian, przypomina czasy rewolucji przemysłowej XIX wieku. Stosowane przez lata archaiczne technologie przechodzą do lamusa. Podstawowym wymogiem produkcji jest dbałość o środowisko naturalne. Dawny księżycowy krajobraz związany z fabrykami jest już rzadkością. Znikają kominy i hałdy. Polska pozostaje jednak ciągle miejscem, gdzie zabytków przemysłu i dawnej techniki jest najwięcej. Część z nich jest zupełnie wyjątkowa.
dr Jacek OWCZAREK - str. 23

Zabytkowe drewniane kościoły województwa śląskiego
Na terenie województwa znajduje się 66 wpisanych do rejestru zabytków kościołów drewnianych, pochodzących w przeważającej części z XVII I XVIII wieku. Wybrane przykłady pokazują szeroki zakres problemów, z jakimi stykają się inwestorzy, wykonawcy prac, bądź służby konserwatorskie podczas prowadzenia prac. Z jednej strony są to zniszczenia konstrukcji, o przyczynach często trudnych do szybkiego określenia, z drugiej strony problemy konserwatorskie.
mgr Ewa CABAN - str. 34

Jasna Góra - kalendarz 2003
str. 47

Jasna Góra oczami artysty pielgrzyma
Artysta głęboko przemyślał scenariusz swej teki. Wiedział jak każdy Polak, że kościół i klasztor Paulinów na Jasnej Górze to nie tylko bezcenny pomnik architektury i skarbiec artystycznych pamiątek, ale również miejsce związane z dziejami i historią narodową, a przede wszystkim najważniejszy w Polsce ośrodek kultowy.
Teka Jana Kantego GUMOWSKIEGO, tekst dr Jerzy ŻYWICKI - str. 48


CERAMIKA

Materiały ceramiczne w budownictwie i architekturze (cz.1)
Jednym ze starych zastosowań wyrobów ceramicznych jest budownictwo i architektura. Ceramikę budowlaną można w sposób najogólniejszy podzielić na dwie zasadnicze odmiany: cegłę i dachówkę - to znaczy materiał typowo budowlany oraz ceramikę architektoniczną, czyli rozmaite wyroby stanowiące materiał wykończeniowy i zdobniczy budowli: zarówno wnętrz jak i elewacji oraz dachów.
dr Paweł PENCAKOWSKI - str. 61


ADAPTACJE

'Pod Aniołami' czy pod opieką patrona?
Budowla miano swoje, mimo wskazujących na średniowieczną metrykę murów, zawdzięcza ostatnim dziejom. Od końca XX wieku znana jest w Krakowie jako dom Pod Aniołami. Od nazwy mieszczącej się tu restauracji, w zaadaptowanych na jej potrzeby piwnicach i podwórzu, którą powierzono opiekuńczemu patronowi.
mgr inż. arch. Małgorzata DOROZ - str. 80


FARBY

Historia fasadowych materiałów powłokowych (cz. 1)
Opis historyczny dotyczy w głównej mierze, genezy, nazewnictwa, literatury branżowej i kolejnych etapów rozwoju, fasadowych systemów powłokowych. Rozpoczyna się od charakterystyki farb wapiennych i krzemianowych.
mgr Artur NOWAK - str. 107


METAL

Metal w architekturze (cz.2) - metaloplastyka, album realizacji
Na terenie Polski zachowało się wiele okuć i drzwi żelaznych, krat okiennych, nadświetli, bram kutych, świeczników świadczących o wysokim poziomie artystycznym ich twórców. Mimo surowości materiału, mimo prymitywnej technologii obróbki i prostych narzędzi, powstawały dzieła urzekające swym pięknem i celowością, oryginalnością i delikatnością rysunku.
str. 119


KARTY TECHNICZNE

- farby, tynki i zaprawy, preparaty chemiczne, ceramika
str. 141-146

CENNIKI

- tynki i zaprawy, preparaty chemiczne, farby, dachówki

str. 147-150

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Naprawa betonów i żelbetów materiałami systemu KERABUILD

str. 20

Specjalistyczne materiały do dekoracji
str. 46

Co warto wiedzieć wybierając dachówki?
str. 76

System renowacji zawilgoconych ścian

str. 104

Farby Caparol dla budynków historycznych

str. 118

Kompleksowa renowacja fasady
Akademickiego Kościoła św. Anny w Warszawie
str. 138


Blankiet prenumeraty + lista sprzedaży
str. 151
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie - 2/2024

W numerze:

10 rocznica uznania Zespołu za pomnik historii

50-lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

 

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej